Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Làm quen với Dashboard

Sau khi đăng nhập vào trang www.blogger.com bằng tài khoản và mật khẩu của bạn trang đầu tiên mà bạn nhìn thấy chính là trang quản lý blog hay bảng điều khiển(Dashboard).

Xem hình kích thước đầy đủ

Hình. Giao diện sau khi đăng nhập

Chúng ta nhìn xem có những chức năng gì cụ thể trên đây.

Phía bên phải ngay khung quản lý bạn thấy dòng chữ Create a Blog (Tạo một blog), khi click vào đây bạn có thể tạo thêm một blog nữa. Tôi không biết là một tài khoản tại Blogger.com được cho phép tạo bao nhiêu blog, có một hồ sơ của một blogger Việt Nam mà tôi đã từng xem hiện thời có hơn 20 blog!

Phía dưới tên blog của bạn ghi rõ số bài đã được đăng kèm theo lận cập nhật gần nhất.

Bên dưới dòng này bạn nhìn thấy New Post (Đăng mới) và bên phải Manage: Posts, Setting, Layout (Quản lý: Bài đăng, chỉnh sửa, trình bày).

Posts:
Giúp bạn quản lý các bài đã đăng, hiển thị chỉnh sửa hoặc xóa.
Setting: Giúp bạn thiết lập các thông số cho blog.
Layout: Sắp xếp trình bài, thêm bớt các yếu tố….

Thế bạn đã biết đăng bài chưa? Nào, hãy đăng bài nhé!


http://www.thuthuatblog.com/2007/05/lm-quen-vi-dashboard.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét