Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Tế Công Truyền Kỳ (TQ - USLT) - 14 Files/Discs - wmv

Phim vui hài Tế Công Truyền Kỳ rất hay! Xin đón xem

Diễn Viên: Mạch Gia, Ngô Thiện Liên, Lương Vinh Trung, Tào Tuấn.
Te Cong Truyen Ky (HK - USLT) - 14 Files (42 Tập)
1 File (included 001&002) = 3 Tập


http://www.megaupload.com/?d=YBAMMC8J 01 Te Cong Truyen Ky.wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=82KTHR8D 01 Te Cong Truyen Ky.wmv.002
http://www.megaupload.com/?d=KC4PBBC3 02 Te Cong Truyen Ky.wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=R2L6WOFZ 02 Te Cong Truyen Ky.wmv.002
http://www.megaupload.com/?d=YKKMTKLM 03 Te Cong Truyen Ky.wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=RFAPPR6E 03 Te Cong Truyen Ky.wmv.002
http://www.megaupload.com/?d=7FMWZYGH 04 Te Cong Truyen Ky.wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=1KNHGDQG 04 Te Cong Truyen Ky.wmv.002
http://www.megaupload.com/?d=Y6T51ZTY 05 Te Cong Truyen Ky.wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=SZP8ZK20 05 Te Cong Truyen Ky.wmv.002
http://www.megaupload.com/?d=BROG62EH 06 Te Cong Truyen Ky.wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=U08BZJ0P 06 Te Cong Truyen Ky.wmv.002
http://www.megaupload.com/?d=UU68FCKO 07 Te Cong Truyen Ky.wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=JBRWGL1O 07 Te Cong Truyen Ky.wmv.002
http://www.megaupload.com/?d=GUYMGOR4 08 Te Cong Truyen Ky.wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=L6NIUSB8 08 Te Cong Truyen Ky.wmv.002
http://www.megaupload.com/?d=UG9HVDAS 09 Te Cong Truyen Ky.wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=46ZRKRPY 09 Te Cong Truyen Ky.wmv.002
http://www.megaupload.com/?d=QNOG07F1 10 Te Cong Truyen Ky.wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=JXOQJA1N 10 Te Cong Truyen Ky.wmv.002
http://www.megaupload.com/?d=5Z8FC95W 11 Te Cong Truyen Ky.wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=FB5TF3I3 11 Te Cong Truyen Ky.wmv.002
http://www.megaupload.com/?d=ITHB86B8 12 Te Cong Truyen Ky.wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=TCG0XI7X 12 Te Cong Truyen Ky.wmv.002
http://www.megaupload.com/?d=JOG2436N 13 Te Cong Truyen Ky.wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=ZZTPXF49 13 Te Cong Truyen Ky.wmv.002
http://www.megaupload.com/?d=GDRGSCRD 14 Te Cong Truyen Ky (End).wmv.001
http://www.megaupload.com/?d=SLHQR6HQ 14 Te Cong Truyen Ky (End).wmv.002

Alternate link for '04 Te Cong Truyen Ky.wmv.001'
http://www.fileserve.com/file/U77qyQ3

OR

Te Cong Truyen Ky (HK - USLT) - 42 Tập (42 separate chapters)
Megaupload - Link folder - Complete 42 Tập

http://www.megaupload.com/?f=IYKK8LC1natcao
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=380487

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét