Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Khúc Nhạc Buồn (SINGING WHEN YOU ARE SAD) 32/32 - TQ

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=202323&d=1279219225
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=202323&d=1279219225

Khúc Nhạc Buồn
Phim tình cảm, tâm lý và xã hội USA lồng tiếng

Folder:

Tập 1
http://www.megaupload.com/?d=YXJA6QTW
http://www.megaupload.com/?d=E0LJTHAQ
http://www.megaupload.com/?d=SUKG1SIY
http://www.megaupload.com/?d=GQCBMNX8
http://www.megaupload.com/?d=ZOHFREG3
http://www.megaupload.com/?d=NTUIKU7U
Tập 2
http://www.megaupload.com/?d=3TZ4IPMT
http://www.megaupload.com/?d=97WHHI6Y
http://www.megaupload.com/?d=IGYDAK2L
http://www.megaupload.com/?d=O4NN4RO2
http://www.megaupload.com/?d=Q0TJ1DHQ
http://www.megaupload.com/?d=Y3TEKGGZ
Tập 3
http://www.megaupload.com/?d=8NQSWNFS
http://www.megaupload.com/?d=CU3UQONY
http://www.megaupload.com/?d=EC7SJMNN
http://www.megaupload.com/?d=JDN67FI0
http://www.megaupload.com/?d=Y77EH4JE
http://www.megaupload.com/?d=YYWNRQI5
Tập 4
http://www.megaupload.com/?d=7398MPLX
http://www.megaupload.com/?d=J9DFE7T6
http://www.megaupload.com/?d=QY7NF35I
http://www.megaupload.com/?d=T2XBDAJE
http://www.megaupload.com/?d=TQDLKDDQ
http://www.megaupload.com/?d=TY3IH9DH
Tập 5
http://www.megaupload.com/?d=7L19YAWN
http://www.megaupload.com/?d=9S4Z819X
http://www.megaupload.com/?d=EYW8LU0R
http://www.megaupload.com/?d=G86U3HPZ
http://www.megaupload.com/?d=HOL5U6NC
http://www.megaupload.com/?d=OTPF6ATQ
Tập 6
http://www.megaupload.com/?d=1D6HIRSZ
http://www.megaupload.com/?d=3DOUAFZV
http://www.megaupload.com/?d=AC7SD2NQ
http://www.megaupload.com/?d=DSVR114I
http://www.megaupload.com/?d=TJX82WY0
http://www.megaupload.com/?d=Y73EI0UW
Tập 7
http://www.megaupload.com/?d=Y2HEH5LE
http://www.megaupload.com/?d=D1TO9JSK
http://www.megaupload.com/?d=Q2P9L62T
http://www.megaupload.com/?d=CT48AX06
http://www.megaupload.com/?d=JI8SG70S
http://www.megaupload.com/?d=17SRWBWJ
Tập 8
http://www.megaupload.com/?d=1AM6DVEF
http://www.megaupload.com/?d=52XKDQNS
http://www.megaupload.com/?d=DA07E7YN
http://www.megaupload.com/?d=ES1NLFRP
http://www.megaupload.com/?d=NKF6TJBL
http://www.megaupload.com/?d=YXFOTNLM
Tập 9
http://www.megaupload.com/?d=7LAE72YL
http://www.megaupload.com/?d=I58GRJEY
http://www.megaupload.com/?d=J63IKBXT
http://www.megaupload.com/?d=YRS6R4XY
http://www.megaupload.com/?d=34YVRJRM
http://www.megaupload.com/?d=2DNONVWT
Tập 10
http://www.megaupload.com/?d=KO6RWKSL
http://www.megaupload.com/?d=LJ2EQAGC
http://www.megaupload.com/?d=T3RXZGEC
http://www.megaupload.com/?d=17KW0T2Q
http://www.megaupload.com/?d=5Z9TYQ85
http://www.megaupload.com/?d=KZSYTH17
Tập 11
http://www.megaupload.com/?d=E2UFZJP0
http://www.megaupload.com/?d=J3Y1VBNJ
http://www.megaupload.com/?d=L9WBLFEI
http://www.megaupload.com/?d=LEDG3LXA
http://www.megaupload.com/?d=RQE87T4V
http://www.megaupload.com/?d=XIVMYFDW
Tập 12
http://www.megaupload.com/?d=03FRZVXU
http://www.megaupload.com/?d=KKUISJV9
http://www.megaupload.com/?d=QY2OFBQ1
http://www.megaupload.com/?d=UO4UE33N
http://www.megaupload.com/?d=IAE7CRW5
http://www.megaupload.com/?d=F83OAJRT
Tập 13
http://www.megaupload.com/?d=2A2YMJLV
http://www.megaupload.com/?d=Z7SZUNPG
http://www.megaupload.com/?d=MP5HRDQB
http://www.megaupload.com/?d=Q8RM23RB
http://www.megaupload.com/?d=4MLRIP0H
http://www.megaupload.com/?d=OTHPC5QI
Tập 14
http://www.megaupload.com/?d=0FD9CXI8
http://www.megaupload.com/?d=KNTM9HG1
http://www.megaupload.com/?d=PG357IOH
http://www.megaupload.com/?d=PV83ICAE
http://www.megaupload.com/?d=UTGFL1IL
http://www.megaupload.com/?d=ZGC4S1S0
Tập 15
http://www.megaupload.com/?d=1V3UII9C
http://www.megaupload.com/?d=4ZRVJXWB
http://www.megaupload.com/?d=8SCF6S20
http://www.megaupload.com/?d=HLXMYUX6
http://www.megaupload.com/?d=QEERWZKM
http://www.megaupload.com/?d=YZ4UK6F1
Tập 16
http://www.megaupload.com/?d=4NTKBUNG
http://www.megaupload.com/?d=53TC32Z2
http://www.megaupload.com/?d=VQTFTUN0
http://www.megaupload.com/?d=VU3N8QZ9
http://www.megaupload.com/?d=0IK2W7IO
http://www.megaupload.com/?d=KT1RLXWV
Tập 17
http://www.megaupload.com/?d=0BV2GA51
http://www.megaupload.com/?d=8EY9HXSI
http://www.megaupload.com/?d=B704CIVP
http://www.megaupload.com/?d=BEF7RMQW
http://www.megaupload.com/?d=GZC2O5RH
http://www.megaupload.com/?d=XJ0TTR4S
Tập 18
http://www.megaupload.com/?d=5L0SE4RU
http://www.megaupload.com/?d=FDZIEE5G
http://www.megaupload.com/?d=JWSF0Y23
http://www.megaupload.com/?d=JEDMIVBC
http://www.megaupload.com/?d=WYQP7E5V
http://www.megaupload.com/?d=I86261XV
Tập 19
http://www.megaupload.com/?d=43G8X15E
http://www.megaupload.com/?d=9WP4MP4I
http://www.megaupload.com/?d=CO8P1X2R
http://www.megaupload.com/?d=MDQP7W5Q
http://www.megaupload.com/?d=SH5TUWCS
http://www.megaupload.com/?d=T80C378P
Tập 20
http://www.megaupload.com/?d=12UMZNGL
http://www.megaupload.com/?d=2512F5XE
http://www.megaupload.com/?d=AMULAI6P
http://www.megaupload.com/?d=BIUL191F
http://www.megaupload.com/?d=G3YXOO25
http://www.megaupload.com/?d=K5U953UQ
Tập 21
http://www.megaupload.com/?d=4OICOYF9
http://www.megaupload.com/?d=DFIGVCHN
http://www.megaupload.com/?d=GR2U514R
http://www.megaupload.com/?d=HAPWHDF0
http://www.megaupload.com/?d=KBEYTOOU
http://www.megaupload.com/?d=LOH3PVSX
Tập 22
http://www.megaupload.com/?d=82670A8S
http://www.megaupload.com/?d=CVGWENO0
http://www.megaupload.com/?d=DLM2QEYL
http://www.megaupload.com/?d=KCWWB5E2
http://www.megaupload.com/?d=L8UHLTCV
http://www.megaupload.com/?d=UKBOVMJF
Tập 23
http://www.megaupload.com/?d=V7ERJW49
http://www.megaupload.com/?d=OFHJ5EDW
http://www.megaupload.com/?d=LX1HAUAN
http://www.megaupload.com/?d=OF26PDZ7
http://www.megaupload.com/?d=AICYBPDW
http://www.megaupload.com/?d=XMUCP9Y9
Tập 24
http://www.megaupload.com/?d=IOQ1Z5VT
http://www.megaupload.com/?d=N2T31444
http://www.megaupload.com/?d=NFCE6EWX
http://www.megaupload.com/?d=Q3L75L70
http://www.megaupload.com/?d=Q881VYP9
http://www.megaupload.com/?d=RICPD583
Tập 25
http://www.megaupload.com/?d=7U97K8QM
http://www.megaupload.com/?d=83OAXLQ7
http://www.megaupload.com/?d=8YKLBMF0
http://www.megaupload.com/?d=DZ2E302G
http://www.megaupload.com/?d=FZSI84UA
http://www.megaupload.com/?d=NMDWYR0Q
Tập 26
http://www.megaupload.com/?d=B2ZEB08H
http://www.megaupload.com/?d=DRV5K86H
http://www.megaupload.com/?d=L40AAHY8
http://www.megaupload.com/?d=MDW8D13P
http://www.megaupload.com/?d=SKKXCW9X
http://www.megaupload.com/?d=ZFZU3BRT
Tập 27
http://www.megaupload.com/?d=69J1PHQM
http://www.megaupload.com/?d=IVIJ32RK
http://www.megaupload.com/?d=KUS1JEUX
http://www.megaupload.com/?d=L04PP9HC
http://www.megaupload.com/?d=SBJY5V0G
http://www.megaupload.com/?d=SFC9HX7Q
Tập 28
http://www.megaupload.com/?d=F27NG60I
http://www.megaupload.com/?d=F39EZ89Z
http://www.megaupload.com/?d=G4CJ19SB
http://www.megaupload.com/?d=UHQHX0BJ
http://www.megaupload.com/?d=XF7NHIPO
http://www.megaupload.com/?d=YN9MUJUL
Tập 29
http://www.megaupload.com/?d=TD603K2E
http://www.megaupload.com/?d=V0A2X42U
http://www.megaupload.com/?d=BYBXVNES
http://www.megaupload.com/?d=XH55C3LS
http://www.megaupload.com/?d=YTRZU5NY
http://www.megaupload.com/?d=L3WYANQB
Tập 30
http://www.megaupload.com/?d=3M0PG8JR
http://www.megaupload.com/?d=JAC7BO9R
http://www.megaupload.com/?d=OUSMKV59
http://www.megaupload.com/?d=QBLDO7VB
http://www.megaupload.com/?d=V7YRA27O
Tập 31
http://www.megaupload.com/?d=EV8ER2O0
http://www.megaupload.com/?d=G082HH6Z
http://www.megaupload.com/?d=L2YNWG2T
http://www.megaupload.com/?d=LF1ISBOU
http://www.megaupload.com/?d=MGCVFPZJ
http://www.megaupload.com/?d=W1ZM89F2
Tập 32End
http://www.megaupload.com/?d=5YALV7Y5
http://www.megaupload.com/?d=6R4G7AKF
http://www.megaupload.com/?d=7ODB3EPP
http://www.megaupload.com/?d=EOVOKWYZ
http://www.megaupload.com/?d=KUR57JGH
http://www.megaupload.com/?d=Z1Q02N9F

Enjoythino2000

http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=339379

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét