Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Tân Phong Nữ Sĩ (phim VN - Hồ Biểu Chánh) - 15/15 tập AVI

“Tân phong nữ sĩ ”, là bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Phim lấy bối cảnh Việt Nam trong giai đoạn nửa phong kiến nửa thực dân, khi nữ quyền vẫn còn bị chà đạp.

"Tân phong nữ sĩ" kể về cuộc đời của Thanh Tân, con ông bà Đại Đạo, là điền chủ, gia đình nề nếp. Thanh Tân là cô gái tân học, có lối suy nghĩ phóng khoáng. Chính vì thế, cô bị vị hôn phu là dr.̀ Vĩnh Xuân từ hôn. Từ đó, cô Thanh Tân nguyện sống độc thân, quyết giành trọn tâm sức giúp đỡ phụ nữ nghèo. Cô vay tiền mở tờ báo Tân Phụ Nữ, lấy bút danh Tân phong nữ sĩ và thực hiện những công việc phục vụ công đồng như: thành lập nhà bảo sanh, trường nữ học.


Format: 640 x 368
Dạng: AVI (XVid)
Dung lượng: 450 MB / epsFolder: http://www.megaupload.com/?f=8J1STK73

tập 01
1 http://www.megaupload.com/?d=SNTUW2SY
2 http://www.megaupload.com/?d=5KS7Y3BM
3 http://www.megaupload.com/?d=DC849UUC
4 http://www.megaupload.com/?d=1XBCR4J0
5 http://www.megaupload.com/?d=8NPEDCQ2

tập 02
1 http://www.megaupload.com/?d=MMXBKZM0
2 http://www.megaupload.com/?d=8YR8HJU0
3 http://www.megaupload.com/?d=3YPN6JGB
4 http://www.megaupload.com/?d=URE0G1CE
5 http://www.megaupload.com/?d=RGQY4SL6

tập 03
1 http://www.megaupload.com/?d=8FSV9UBR
2 http://www.megaupload.com/?d=XE13MA5T
3 http://www.megaupload.com/?d=0DJ5AJ7F
4 http://www.megaupload.com/?d=IE1FPT0Q
5 http://www.megaupload.com/?d=R3SO99VS

tập 04
1 http://www.megaupload.com/?d=O8YKFT1U
2 http://www.megaupload.com/?d=JDNTRSNB
3 http://www.megaupload.com/?d=BVCJVO0C
4 http://www.megaupload.com/?d=8UF6S9V8
5 http://www.megaupload.com/?d=B4DT4HQJ

tập 05
1 http://www.megaupload.com/?d=J4PPBFH4
2 http://www.megaupload.com/?d=QSB2XO1Z
3 http://www.megaupload.com/?d=HXS303BP
4 http://www.megaupload.com/?d=IMOMBL06
5 http://www.megaupload.com/?d=SQBX1FXA

tập 06
1 http://www.megaupload.com/?d=YQ5DUE6W
2 http://www.megaupload.com/?d=EEDH89OA
3 http://www.megaupload.com/?d=6MRR6HN0
4 http://www.megaupload.com/?d=3O5BAHR0
5 http://www.megaupload.com/?d=7F23KQKR

tập 07
1 http://www.megaupload.com/?d=7FXYL7IW
2 http://www.megaupload.com/?d=SA6OLW4R
3 http://www.megaupload.com/?d=MDNG3IEK
4 http://www.megaupload.com/?d=CF9CPU2E
5 http://www.megaupload.com/?d=LYQAIFQK

tập 08
1 http://www.megaupload.com/?d=WMY76PM2
2 http://www.megaupload.com/?d=ZQLHLQO4
3 http://www.megaupload.com/?d=WHFLQ42N
4 http://www.megaupload.com/?d=5AYI8H6G
5 http://www.megaupload.com/?d=4V52LSBL

tập 09
1 http://www.megaupload.com/?d=I4QOL143
2 http://www.megaupload.com/?d=NI8ECR39
3 http://www.megaupload.com/?d=4NYXG7E0
4 http://www.megaupload.com/?d=LX6ZUT6O
5 http://www.megaupload.com/?d=TEIFX1AA

tập 10
1 http://www.megaupload.com/?d=4FFVLKAJ
2 http://www.megaupload.com/?d=MKD3PN54
3 http://www.megaupload.com/?d=RUG8CZ7Y
4 http://www.megaupload.com/?d=FQO9KHGW
5 http://www.megaupload.com/?d=SNS32OQN

tập 11
1 http://www.megaupload.com/?d=L0L2D0H0
2 http://www.megaupload.com/?d=JJIPODCK
3 http://www.megaupload.com/?d=FRPUDKXX
4 http://www.megaupload.com/?d=O4FVY6KE
5 http://www.megaupload.com/?d=146X7Y1R

tập 12
1 http://www.megaupload.com/?d=SYCYHMHA
2 http://www.megaupload.com/?d=CUIDTPCN
3 http://www.megaupload.com/?d=JKVVTEP2
4 http://www.megaupload.com/?d=GKKD9EGZ
5 http://www.megaupload.com/?d=SHTRTJK4

tập 13
1 http://www.megaupload.com/?d=6GYBOQR0
2 http://www.megaupload.com/?d=BKHZXUUP
3 http://www.megaupload.com/?d=IZ8ZTZUN
4 http://www.megaupload.com/?d=VGCPNT9Q
5 http://www.megaupload.com/?d=ZYYAPJW1

tập 14
1 http://www.megaupload.com/?d=IE2XX6KV
2 http://www.megaupload.com/?d=NN3EQIS6
3 http://www.megaupload.com/?d=34U4CYHE
4 http://www.megaupload.com/?d=96HHN06Z
5 http://www.megaupload.com/?d=UFVGBEPX

tập 15
1 http://www.megaupload.com/?d=GOXY0XUS
2 http://www.megaupload.com/?d=BHHDFB3K
3 http://www.megaupload.com/?d=VN9SPXE5
4 http://www.megaupload.com/?d=7G3MAO2J
5 http://www.megaupload.com/?d=N8OZPJEQ
endmietmai
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=153400

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét