Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Bình Tung Hiệp Ảnh (17/17 Tập AVI) - TQ

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=125121&d=1257487118

Bình Tung Hiệp Ảnh - US Lồng Tiếng -17 Tập AVI

  Link Dạng: -4 Disk DVD Rip AVI = 17 Tập (640 X480)
Chất Luợng Hình Ảnh , Âm Thanh Và Nội Dung Phim Khõi Chê
Files Size : Khoãng Từ 600 MB Đến 1.1 GB Mổi Tập


Diễn Viên
Huỳnh Hải Băng - Phạm Băng Băng – Du Vinh Quang
Thích Tiểu Long – Trương Quốc Lập – Tôn Phi Phi

Nội Dung
Vào thời Minh triều, sứ thần Vân Tịnh gặp phải sự hãm hại của Thừa Tướng người Hán xứ Ngõa Thích tên Trương Tôn Châu đưa tới việc Vân Tịnh bị đày ra Bắc Hán để nuôi dê, trong thời gian đó chỉ có cô cháu nội Vân Lôi ở bên mình.
20 năm sau Ngõa Thích thân thiện với Minh triều, Vân Tịnh được về Đại Minh, nhưng lại bị Trương Tôn Châu cho người truy bắt, cuối cùng bị chết thê thảm ở Nhạn Môn Quan. Tiểu Vân Lôi được con của Trương Tôn Châu là Truơng Đơn Phong giải cứu thoát nạn, từ đó hai gia đình Vân – Trương kết thù oán với nhau nhưng đã để lại mầm yêu cho vận mạng trớ trêu của họ sau này.
10 năm sau Đại Minh và Ngõa Thích liên hôn, Vân Lôi giả làm công chúa của Minh triều, lấy hoàng tử Triết Biệt của Ngõa Thích với ý đồ sát hại Trương Tôn Châu. Gặp lại Đơn Phong, tình yêu nẩy sinh giữa họ nhưng làm sao kết thúc được quốc thù – gia hận để kết duyên chồng vợ …..
LINK PHIM :

T1 (KHOÃNG 1.0 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=TNWRXPFA
002 http://www.megaupload.com/?d=SB4FWUPP
003 http://www.megaupload.com/?d=8GV68LQE
004 http://www.megaupload.com/?d=FQUERDLP
005 http://www.megaupload.com/?d=7441CXY3
006 http://www.megaupload.com/?d=FVTB5BX5
007 http://www.megaupload.com/?d=YC9CO096
008 http://www.megaupload.com/?d=HPXSBL60
009 http://www.megaupload.com/?d=3QLA332O
010 http://www.megaupload.com/?d=H1CYJJBW
011 http://www.megaupload.com/?d=7B5I9Y8T
T2 (KHOÃNG 1.0 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=I8SCU521
002 http://www.megaupload.com/?d=4KQ0XZ1W
003 http://www.megaupload.com/?d=PUUSC0H9
004 http://www.megaupload.com/?d=LLJUVLFC
005 http://www.megaupload.com/?d=ATW8M6XV
006 http://www.megaupload.com/?d=XE1P2POB
007 http://www.megaupload.com/?d=LEGBZ03F
008 http://www.megaupload.com/?d=TWIZSU06
009 http://www.megaupload.com/?d=63DSDF05
010 http://www.megaupload.com/?d=43SV97SM
011 http://www.megaupload.com/?d=MUCU2Y33
T3 (KHOÃNG 1.0 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=2IJL11A6
002 http://www.megaupload.com/?d=7GHHLAC0
003 http://www.megaupload.com/?d=9GICO3CL
004 http://www.megaupload.com/?d=8FLH9XO1
005 http://www.megaupload.com/?d=8S4MZX9O
006 http://www.megaupload.com/?d=L9PZXCA0
007 http://www.megaupload.com/?d=L49UBXMR
008 http://www.megaupload.com/?d=GNAF6OLL
009 http://www.megaupload.com/?d=23QW4ACH
010 http://www.megaupload.com/?d=2ER6DIM1
011 http://www.megaupload.com/?d=JB8NMJSD
T4 (KHOÃNG 640 MB)
001 http://www.megaupload.com/?d=2LY1NI09
002 http://www.megaupload.com/?d=ULCSENZF
003 http://www.megaupload.com/?d=8INBZ53K
004 http://www.megaupload.com/?d=TMCI5KLH
005 http://www.megaupload.com/?d=VEV3XNG0
006 http://www.megaupload.com/?d=B01EQ4B4
007 http://www.megaupload.com/?d=4ET4GAIS
T5 (KHOÃNG 1.0 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=D3XBXSDO
002 http://www.megaupload.com/?d=UA419VGP
003 http://www.megaupload.com/?d=KBKB5WYO
004 http://www.megaupload.com/?d=LSBFA1RI
005 http://www.megaupload.com/?d=X59W4MO0
006 http://www.megaupload.com/?d=5WYK4G63
007 http://www.megaupload.com/?d=10RUR3C6
008 http://www.megaupload.com/?d=S45EVCL2
009 http://www.megaupload.com/?d=7YJ1IE68
010 http://www.megaupload.com/?d=G9IPG2BY
011 http://www.megaupload.com/?d=Z3I914ZZ
T6 (KHOÃNG 1.0 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=URPEC9A0
002 http://www.megaupload.com/?d=CPDZHUUA
003 http://www.megaupload.com/?d=UL7RH79G
004 http://www.megaupload.com/?d=HBHOMSFG
005 http://www.megaupload.com/?d=ITOYWZZD
006 http://www.megaupload.com/?d=RKYKQQ1K
007 http://www.megaupload.com/?d=XIW7JKCC
008 http://www.megaupload.com/?d=7A3PSLYA
009 http://www.megaupload.com/?d=G0WQFN43
010 http://www.megaupload.com/?d=5GWYOMHI
011 http://www.megaupload.com/?d=CUS63EIC
T7 (KHOÃNG 1.0 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=WSFBO492
002 http://www.megaupload.com/?d=G141FGZZ
003 http://www.megaupload.com/?d=W3XQIGAU
004 http://www.megaupload.com/?d=1ZP0Z7SA
005 http://www.megaupload.com/?d=XTY6GW7X
006 http://www.megaupload.com/?d=7Y66TTYA
007 http://www.megaupload.com/?d=ESYGIBA1
008 http://www.megaupload.com/?d=TFCHNTE1
009 http://www.megaupload.com/?d=G5AE2WL8
010 http://www.megaupload.com/?d=BMMWS9WI
011 http://www.megaupload.com/?d=2FV0AAP0
T8 (KHOÃNG 600 MB)
001 http://www.megaupload.com/?d=K7UDR939
002 http://www.megaupload.com/?d=OQ8IKUEB
003 http://www.megaupload.com/?d=HT7IU4VH
004 http://www.megaupload.com/?d=QTGDO414
005 http://www.megaupload.com/?d=07N0A42R
006 http://www.megaupload.com/?d=QMIUECJT
T9 (KHOÃNG 1.0 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=LB0V5HRS
002 http://www.megaupload.com/?d=DVAP992Q
003 http://www.megaupload.com/?d=MZHCH4E0
004 http://www.megaupload.com/?d=OBNJ9OX0
005 http://www.megaupload.com/?d=Q5HWKGN0
006 http://www.megaupload.com/?d=APYRA4C4
007 http://www.megaupload.com/?d=RX78H3RK
008 http://www.megaupload.com/?d=NA8DHAMW
009 http://www.megaupload.com/?d=Z7ACCHF4
010 http://www.megaupload.com/?d=VY2QBUYF
011 http://www.megaupload.com/?d=CUUS8EU5
T10 (KHOÃNG 1.0 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=XA8NGJFF
002 http://www.megaupload.com/?d=RDYUR5Z8
003 http://www.megaupload.com/?d=3JZI4INV
004 http://www.megaupload.com/?d=OXPQ9QFR
005 http://www.megaupload.com/?d=3ACQ839S
006 http://www.megaupload.com/?d=YVEHYIAU
007 http://www.megaupload.com/?d=4CVWW4J6
008 http://www.megaupload.com/?d=Y982YL90
009 http://www.megaupload.com/?d=2HROC9QB
010 http://www.megaupload.com/?d=7RTQAGFN
011 http://www.megaupload.com/?d=ULGR9BDU
T11 (KHOÃNG 1.0 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=8GZGJMSX
002 http://www.megaupload.com/?d=8YEQPZSD
003 http://www.megaupload.com/?d=5TOWLXF0
004 http://www.megaupload.com/?d=Z6BARX9L
005 http://www.megaupload.com/?d=WMK1D5A7
006 http://www.megaupload.com/?d=2HWJDH9C
007 http://www.megaupload.com/?d=PM6NPPN3
008 http://www.megaupload.com/?d=3HAQJBOB
009 http://www.megaupload.com/?d=GDA485V4
010 http://www.megaupload.com/?d=HNAD2RHO
011 http://www.megaupload.com/?d=WWO37AWV
T12 (KHOÃNG 700 MB)
001 http://www.megaupload.com/?d=ZX9R4PWG
002 http://www.megaupload.com/?d=4O7Q6Y9H
003 http://www.megaupload.com/?d=FF6KSA1T
004 http://www.megaupload.com/?d=F5CY94C1
005 http://www.megaupload.com/?d=ZI6NJ8HO
006 http://www.megaupload.com/?d=KABV181Q
007 http://www.megaupload.com/?d=ORGJ238T
008 http://www.megaupload.com/?d=TTIRVZBH
T13 (KHOÃNG 1.0 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=PU1IJF7P
002 http://www.megaupload.com/?d=1ZCFA33E
003 http://www.megaupload.com/?d=9D5H2TRG
004 http://www.megaupload.com/?d=AGG15QHD
005 http://www.megaupload.com/?d=CX3ZBKDO
006 http://www.megaupload.com/?d=Y7E7B8MW
007 http://www.megaupload.com/?d=KMI3QV7I
008 http://www.megaupload.com/?d=N25CV6S0
009 http://www.megaupload.com/?d=LBBYCFCN
010 http://www.megaupload.com/?d=AAPYQVBU
011 http://www.megaupload.com/?d=7FUT0EW0
T14 (KHOÃNG 1.0 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=2E7RTCN0
002 http://www.megaupload.com/?d=LHMSNWC1
003 http://www.megaupload.com/?d=XG6UD1IU
004 http://www.megaupload.com/?d=AEBFFE9T
005 http://www.megaupload.com/?d=QDVZJ83E
006 http://www.megaupload.com/?d=6U1EJZIG
007 http://www.megaupload.com/?d=SYHKQ6VL
008 http://www.megaupload.com/?d=UP39NBOZ
009 http://www.megaupload.com/?d=FWZ34G17
010 http://www.megaupload.com/?d=0T2JZQE8
T15 (KHOÃNG 1.0 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=PPDBUZ21
002 http://www.megaupload.com/?d=R1CBZW5T
003 http://www.megaupload.com/?d=6WMYYWQV
004 http://www.megaupload.com/?d=RTLBFIB1
005 http://www.megaupload.com/?d=U01GE6LN
006 http://www.megaupload.com/?d=CSTQ1LAG
007 http://www.megaupload.com/?d=MDSI95FE
008 http://www.megaupload.com/?d=1P8QMPC5
009 http://www.megaupload.com/?d=8MZV64GW
010 http://www.megaupload.com/?d=GT7C5CHT
011 http://www.megaupload.com/?d=XSUOR9O6
012 http://www.megaupload.com/?d=STZ4EJWM
T16 (KHOÃNG 1.0 GB)
001 http://www.megaupload.com/?d=UNIU5WXC
002 http://www.megaupload.com/?d=PMHATM8E
003 http://www.megaupload.com/?d=BTWAHMOG
004 http://www.megaupload.com/?d=PQ6WNG2S
005 http://www.megaupload.com/?d=072SN2VW
006 http://www.megaupload.com/?d=MLHAHC6T
007 http://www.megaupload.com/?d=XKQ8JIE3
008 http://www.megaupload.com/?d=CG1QL6S6
009 http://www.megaupload.com/?d=FEXKWV94
010 http://www.megaupload.com/?d=0NJB4A5K
011 http://www.megaupload.com/?d=PKODGL7K
T17 (KHOÃNG 290 MB)
001 http://www.megaupload.com/?d=U7A0B2E8
002 http://www.megaupload.com/?d=U59OJAAW
003 http://www.megaupload.com/?d=EF4JMV91

THE ENDOR
* Xin các bạn lưu ý :
Để phản ảnh vấn đề Mề Gà khóa link . Các bạn nào có Premium Account nên copy link và email cho họ mỗi khi gặp link bị khóa . Làm như thế càng nhiều người càng tốt , thì sau nầy họ mới không khóa link nữa.
Địa chỉ Email : support@megaupload.com

ĐÂY LÀ NHỮNG SOFWAVE CẦN THIẾT KHI XEM PHIM & JOIN PHIM NẾU CÁC BẠN CẦN THÌ DL VỀ NHÉ ==>
Download Divx
Download VLC player
Download K-Lite Mega Codec Pack
Sofwave cắt & joine http://www.megaupload.com/?d=A8D3JI3N

Tất cả link trọn bộ được bỏ trong folder . Các bạn nhấn vào link dưới đây và chờ chốc lát, sẽ có 1 folder mở ra , sau đó nhấn vào chữ "File Name" sẽ được sắp xếp theo thứ tự . Tiếp theo nhấn chữ "Next" sẽ được chuyển sang trang kế tiếp cho đến hết . Máy phải có Flash Media mới mở được folder .Trong Folder mỗi DVD ngắn dài GB khác nhau , đều đủ bộ . khi thấy End là hết phim .

Link Phim Trọn Bộ Trong FolDer Này ==>
http://www.megaupload.com/?f=Q0I0Y9F1

Links Download tâp 9 Phần 3

Link tập 9 phần 3 Do Bạn Ngoclan Upload Dành Cho Các Bạn Nào Không DL Đuợc Link Này Ỡ Mega (Các bạn rename phần cuối thay vì là avi thành 003 nha)(Thanks Bạn Ngoclan Rất Nhiều)


Kim_Bang_2
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=23373

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét