Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Sóng Gió Cuộc Đời_25/25 tập mpg._US. LT. - TVB

'' Sóng Gió Cuộc Đời '' Nếu nhớ không lầm, trước đây có Bạn nào...!, tìm bộ Film nầy, nhưng không có nói là của TVBI hay là VN.
Bộ Film gồm có 25 tập_mpg, mổi tập dài 1h:25m.
Tình cảm TVB hay, hay...,
Tập 1
01_ http://www.megaupload.com/?d=2MOTPWED
02_ http://www.megaupload.com/?d=2PDD8ULX
03_ http://www.megaupload.com/?d=154QJ34P
04_ http://www.megaupload.com/?d=8RSGYO65
05_ http://www.megaupload.com/?d=JJJNQP8Q
06_ http://www.megaupload.com/?d=RSB9CHG0
07_ http://www.megaupload.com/?d=8I2QNCI7
08_ http://www.megaupload.com/?d=J1CQIB6Z
09_ http://www.megaupload.com/?d=SVK17LNA
Tập 2
01_ http://www.megaupload.com/?d=3AWBMS10
02_ http://www.megaupload.com/?d=TD5P81DV
03_ http://www.megaupload.com/?d=6DP0TWXT
04_ http://www.megaupload.com/?d=SHKJE3ZN
05_ http://www.megaupload.com/?d=6L7AQCL6
06_ http://www.megaupload.com/?d=BA0XZNRH
07_ http://www.megaupload.com/?d=O5BZ9FZI
08_ http://www.megaupload.com/?d=QGVQUWA0
09_ http://www.megaupload.com/?d=G0DJOOPC
Tập 3
01_ http://www.megaupload.com/?d=9NARFHBF
02_ http://www.megaupload.com/?d=I86171KV
03_ http://www.megaupload.com/?d=3UEEO6WS
04_ http://www.megaupload.com/?d=KOSXY9LN
05_ http://www.megaupload.com/?d=9SGZJ7R0
06_ http://www.megaupload.com/?d=G7SAOIYB
07_ http://www.megaupload.com/?d=61KK1Y0K
08_ http://www.megaupload.com/?d=1VNJRYGK
09_ http://www.megaupload.com/?d=5HFDHIXM
Tập 4
01_ http://www.megaupload.com/?d=72NI23BY
02_ http://www.megaupload.com/?d=B7FSL7XM
03_ http://www.megaupload.com/?d=2X1AK7P1
04_ http://www.megaupload.com/?d=90YPRATL
05_ http://www.megaupload.com/?d=BWH3Q8A4
06_ http://www.megaupload.com/?d=EV29CIXT
07_ http://www.megaupload.com/?d=XW4EQ6WG
08_ http://www.megaupload.com/?d=9VDRDK55
09_ http://www.megaupload.com/?d=AM4GYNWT
Tập 5
01_ http://www.megaupload.com/?d=QUS8WRHE
02_ http://www.megaupload.com/?d=DMN1K83E
03_ http://www.megaupload.com/?d=V6LPGERP
04_ http://www.megaupload.com/?d=J9UGI9NN
05_ http://www.megaupload.com/?d=241VRWJI
06_ http://www.megaupload.com/?d=FYF94YK8
07_ http://www.megaupload.com/?d=RV9D0IJW
08_ http://www.megaupload.com/?d=IPHI65ZX
09_ http://www.megaupload.com/?d=C1B3UJ1K
Tập 6
01_ http://www.megaupload.com/?d=KBJR2ZUR
02_ http://www.megaupload.com/?d=NADYW6WU
03_ http://www.megaupload.com/?d=MBGCBHLR
04_ http://www.megaupload.com/?d=NGD55JQ4
05_ http://www.megaupload.com/?d=2PSTEBBT
06_ http://www.megaupload.com/?d=YUSHD2OC
07_ http://www.megaupload.com/?d=9E9Z9AV5
08_ http://www.megaupload.com/?d=KDF2HAH8
09_ http://www.megaupload.com/?d=91E32TZX
Tập 7
01_ http://www.megaupload.com/?d=J7KFOWUG
02_ http://www.megaupload.com/?d=4322D75Y
03_ http://www.megaupload.com/?d=2JJ6PFVB
04_ http://www.megaupload.com/?d=D6DLS4I1
05_ http://www.megaupload.com/?d=NTYMXOUR
06_ http://www.megaupload.com/?d=VXU2FXEH
07_ http://www.megaupload.com/?d=7YERB47Y
08_ http://www.megaupload.com/?d=XHOLUKP0
09_ http://www.megaupload.com/?d=5KRMNAEC
Tập 8
01_ http://www.megaupload.com/?d=7C3SQZ21
02_ http://www.megaupload.com/?d=3OAFY6N1
03_ http://www.megaupload.com/?d=ALEHDK8W
04_ http://www.megaupload.com/?d=2FASP36G
05_ http://www.megaupload.com/?d=H2JW3PZ8
06_ http://www.megaupload.com/?d=9QJE3TC4
07_ http://www.megaupload.com/?d=20D0FVW4
08_ http://www.megaupload.com/?d=EXXDBRYC
09_ http://www.megaupload.com/?d=Y4SGXZKK
Tập 9
01_ http://www.megaupload.com/?d=3H321Y92
02_ http://www.megaupload.com/?d=027ZQ8LW
03_ http://www.megaupload.com/?d=1JPC2ZVG
04_ http://www.megaupload.com/?d=ZKTN0T28
05_ http://www.megaupload.com/?d=YBMWLUIV
06_ http://www.megaupload.com/?d=3CCMDOU1
07_ http://www.megaupload.com/?d=AUEFUOB8
08_ http://www.megaupload.com/?d=XG6URP9S
09_ http://www.megaupload.com/?d=I6UBX42H
Tập 10
01_ http://www.megaupload.com/?d=Y4ZIKGDX
02_ http://www.megaupload.com/?d=UTJ0W8I7
03_ http://www.megaupload.com/?d=43WLQON0
04_ http://www.megaupload.com/?d=I3X4Y4QU
05_ http://www.megaupload.com/?d=F6AIAD8A
06_ http://www.megaupload.com/?d=VS5HYTVQ
07_ http://www.megaupload.com/?d=CAJ7GLNY
08_ http://www.megaupload.com/?d=SYDL1N1S
09_ http://www.megaupload.com/?d=BVRZV52W
Tập 11
01_ http://www.megaupload.com/?d=FE3U332G
02_ http://www.megaupload.com/?d=A2LUFA5D
03_ http://www.megaupload.com/?d=C8QWNTFJ
04_ http://www.megaupload.com/?d=YYYYSAEC
05_ http://www.megaupload.com/?d=UTIXTP9Y
06_ http://www.megaupload.com/?d=LEDTG21I
07_ http://www.megaupload.com/?d=SPZ34DCF
08_ http://www.megaupload.com/?d=9NUFMOZ2
09_ http://www.megaupload.com/?d=4MTQPCOQ
Tập 12
01_ http://www.megaupload.com/?d=Q3DHL39E
02_ http://www.megaupload.com/?d=QYHW1JA4
03_ http://www.megaupload.com/?d=PBJ8UP01
04_ http://www.megaupload.com/?d=HNT9I32N
05_ http://www.megaupload.com/?d=YSZ2GLE4
06_ http://www.megaupload.com/?d=JR7W577T
07_ http://www.megaupload.com/?d=2Z6U2P1B
08_ http://www.megaupload.com/?d=8JK5AUVW
09_ http://www.megaupload.com/?d=150PXL6G
Tập 13
01_ http://www.megaupload.com/?d=LZYG0MYT
02_ http://www.megaupload.com/?d=6J0IGT5W
03_ http://www.megaupload.com/?d=YNUJTK7F
04_ http://www.megaupload.com/?d=83PKZLJN
05_ http://www.megaupload.com/?d=RM38E8FQ
06_ http://www.megaupload.com/?d=3T1P6CX2
07_ http://www.megaupload.com/?d=YCRRTNSA
08_ http://www.megaupload.com/?d=FKFU1H8A
09_ http://www.megaupload.com/?d=ISBEKMII
Tập 14
01_ http://www.megaupload.com/?d=P47QQ1BX
02_ http://www.megaupload.com/?d=12KNOYZ8
03_ http://www.megaupload.com/?d=0PCUN9GZ
04_ http://www.megaupload.com/?d=9N0QHX9U
05_ http://www.megaupload.com/?d=RO2MXQ7F
06_ http://www.megaupload.com/?d=HUBO9WD7
07_ http://www.megaupload.com/?d=UXMP0PR2
08_ http://www.megaupload.com/?d=F746D1GH
09_ http://www.megaupload.com/?d=BK0SEIT6
Tập 15
01_ http://www.megaupload.com/?d=MD8AMJMH
02_ http://www.megaupload.com/?d=KVIQGPQ6
03_ http://www.megaupload.com/?d=JY6A50TP
04_ http://www.megaupload.com/?d=Z3APM5AZ
05_ http://www.megaupload.com/?d=KA82J5Q9
06_ http://www.megaupload.com/?d=BLX0TYJK
07_ http://www.megaupload.com/?d=PJLJHW9G
08_ http://www.megaupload.com/?d=TEOLRD50
09_ http://www.megaupload.com/?d=ZN5L7MEL
Tập 16
01_ http://www.megaupload.com/?d=TCL470VL
02_ http://www.megaupload.com/?d=QQKS2859
03_ http://www.megaupload.com/?d=VVANOMBQ
04_ http://www.megaupload.com/?d=Y9GQPI3G
05_ http://www.megaupload.com/?d=D4N4UVH0
06_ http://www.megaupload.com/?d=CMRDXDWY
07_ http://www.megaupload.com/?d=XB6JNSRP
08_ http://www.megaupload.com/?d=GVRCNGE6
09_ http://www.megaupload.com/?d=EOD7WMT4
Tập 17
01_ http://www.megaupload.com/?d=UUE9MAFI
02_ http://www.megaupload.com/?d=9WRJ5TOK
03_ http://www.megaupload.com/?d=M1CK47G4
04_ http://www.megaupload.com/?d=TN9AO3FR
05_ http://www.megaupload.com/?d=VQ3L2BZI
06_ http://www.megaupload.com/?d=IBV48DVP
07_ http://www.megaupload.com/?d=JHIXXEH2
08_ http://www.megaupload.com/?d=6YKWNHD8
09_ http://www.megaupload.com/?d=NTOZD0QY
Tập 18
01_ http://www.megaupload.com/?d=BJ3WR9LF
02_ http://www.megaupload.com/?d=GCIFW20D
03_ http://www.megaupload.com/?d=K8LP0VL4
04_ http://www.megaupload.com/?d=GV0F876M
05_ http://www.megaupload.com/?d=ICYLVCG3
06_ http://www.megaupload.com/?d=6HH9E0WD
07_ http://www.megaupload.com/?d=ZZ1YQ2F1
08_ http://www.megaupload.com/?d=ELKPE8XE
09_ http://www.megaupload.com/?d=RVAD4T0N
Tập 19
01_ http://www.megaupload.com/?d=FSGI60FE
02_ http://www.megaupload.com/?d=GJ87O4FX
03_ http://www.megaupload.com/?d=7BIF2GIV
04_ http://www.megaupload.com/?d=08UGLIK4
05_ http://www.megaupload.com/?d=JRFST48G
06_ http://www.megaupload.com/?d=NL6GO4W8
07_ http://www.megaupload.com/?d=3HX1X11E
08_ http://www.megaupload.com/?d=8JGRAIFH
09_ http://www.megaupload.com/?d=6G2TL0MC
Tập 20
01_ http://www.megaupload.com/?d=M0NE5ITW
02_ http://www.megaupload.com/?d=A3Z4VAM9
03_ http://www.megaupload.com/?d=Y68E8OV3
04_ http://www.megaupload.com/?d=NHXCSQN8
05_ http://www.megaupload.com/?d=Z6U11XM1
06_ http://www.megaupload.com/?d=CVLWHA4G
07_ http://www.megaupload.com/?d=1S10WNKR
08_ http://www.megaupload.com/?d=GAH8R4PB
09_ http://www.megaupload.com/?d=KKTNV2JS
Tập 21
01_ http://www.megaupload.com/?d=RNH0XU90
02_ http://www.megaupload.com/?d=OKP9P1XO
03_ http://www.megaupload.com/?d=GKJ0NSN9
04_ http://www.megaupload.com/?d=HUW6HTNN
05_ http://www.megaupload.com/?d=BRECW3YS
06_ http://www.megaupload.com/?d=HN2LFCS8
07_ http://www.megaupload.com/?d=P77ANQ78
08_ http://www.megaupload.com/?d=PX4ZVF7Y
09_ http://www.megaupload.com/?d=4U2EX8LH
Tập 22
01_ http://www.megaupload.com/?d=3VNU2JYB
02_ http://www.megaupload.com/?d=RTL5VVLW
03_ http://www.megaupload.com/?d=EC6OP0EP
04_ http://www.megaupload.com/?d=HATY0V6Q
05_ http://www.megaupload.com/?d=SPKPJAA3
06_ http://www.megaupload.com/?d=FM8FHLQ5
07_ http://www.megaupload.com/?d=Y0ZEYRX4
08_ http://www.megaupload.com/?d=LKV67OM4
09_ http://www.megaupload.com/?d=URHO8CXA
Tập 23
01_ http://www.megaupload.com/?d=EIS77L8S
02_ http://www.megaupload.com/?d=2YCE4UAT
03_ http://www.megaupload.com/?d=XLH9YMYF
04_ http://www.megaupload.com/?d=19N3PPNB
05_ http://www.megaupload.com/?d=ZDEP2OJY
06_ http://www.megaupload.com/?d=3UG1WY5J
07_ http://www.megaupload.com/?d=QCJDIOHS
08_ http://www.megaupload.com/?d=Y1MJZ0XM
09_ http://www.megaupload.com/?d=IJCBEK57
10_ http://www.megaupload.com/?d=1MU1V7S9
Tập 24
01_ http://www.megaupload.com/?d=3BK1ACCS
02_ http://www.megaupload.com/?d=ERU1K9TT
03_ http://www.megaupload.com/?d=VPFCI2Q9
04_ http://www.megaupload.com/?d=FFYU3JC9
05_ http://www.megaupload.com/?d=3WVKWG5B
06_ http://www.megaupload.com/?d=AXZVPJBK
07_ http://www.megaupload.com/?d=ZMPL5PMX
08_ http://www.megaupload.com/?d=2QCNQYRO
09_ http://www.megaupload.com/?d=DTIFAOER
Tập 25
01_ http://www.megaupload.com/?d=3J9J7SW7
02_ http://www.megaupload.com/?d=LO6CTILC
03_ http://www.megaupload.com/?d=YTH4XOGH
04_ http://www.megaupload.com/?d=2Q9B63LS
05_ http://www.megaupload.com/?d=ST97B8TK
06_ http://www.megaupload.com/?d=HXBO3VKK
07_ http://www.megaupload.com/?d=SWRNH9UX
08_ http://www.megaupload.com/?d=TR2W1P3V
09_ http://www.megaupload.com/?d=92QIYCVG
10_ http://www.megaupload.com/?d=J6ID1LW0
11_ http://www.megaupload.com/?d=95HDAX0N
12_ http://www.megaupload.com/?d=YH02SWP1

Xong 25 tập,MaiChienThuy2007
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=68535

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét