Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Vương Quốc Cuồng Phong - F1 - HQ, 18/18 Tập US LT.

Vương Quốc Cuồng Phong
Land Of Wind
Genre: Period Drama, Fantasy
Episodes: 36

 
Cast
Song Il Gook
Choi Jung Won
Park Gun Hyung
Jung Jin Young


Part I HD Rip
Tâp 01
http://www.megaupload.com/?d=K1OOIB49
Tâp 02
http://www.megaupload.com/?d=Y1KGG4A5
Tâp 03
http://www.megaupload.com/?d=4YS3Z47R
Tâp 04
http://www.megaupload.com/?d=TD2D4OL0
Tâp 05
http://www.megaupload.com/?d=WXS6SAGS
Tâp 06
http://www.megaupload.com/?d=Z7EXJ5O5
Tâp 07
http://www.megaupload.com/?d=POMJ1SUN
Tâp 08
http://www.megaupload.com/?d=P8GNX5LO
Tâp 09
http://www.megaupload.com/?d=RS3VEUYR
Tâp 10
http://www.megaupload.com/?d=MBGAH1YD
Tâp 11
http://www.megaupload.com/?d=D3KQME4G
Tâp 12
http://www.megaupload.com/?d=RXQGBKXL
Tâp 13
http://www.megaupload.com/?d=SZJXYFLZ
Tâp 14
http://www.megaupload.com/?d=K5B6T26B
Tâp 15
http://www.megaupload.com/?d=182FD2E6
Tâp 16
http://www.megaupload.com/?d=3JB2T6T0
Tâp 17
http://www.megaupload.com/?d=9BGZO6T6
Tâp 18 End Part I
http://www.megaupload.com/?d=OPEZWR5T


Part I reupload
TinhBuon
Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=1EBJLHBB
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=Q7LH7DLY
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=CNN394WZ
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=OJ3SXPFA
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=T0089XOE
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=HJEHJNV8
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=FYR0YRFR
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=B4IU8AQ4
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=U31U1DCU
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=FRF263K0
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=0SZNZZYV
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=752G4YX6
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=25TA3YBE
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=XT7YQPRT
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=U9UG2ZPR
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=SZTA1SKY
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=F1USSQJL
Tập 18 End Part 1: http://www.megaupload.com/?d=KN7WNYF2

tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=176008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét