Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

[Vietsub] They kissed again (ngây thơ F2) 20/20 Completed - ĐLISWAK2 (They kiss again)

Diễn viên :
Ariel Lin vai Viên Tương Cầm 袁湘琴
Joe Cheng vai Giang Trực Thụ 江直樹
Jiro Wang vai Kim Nguyên Phong (A Kim) 金元豐
Tiffany Xu vai Bùi Tử Du 裴子瑜
Jason vai Vương Hạo Khiêm 王皓謙
Chang Yung Cheng vai Giang Lý (Ah Li)
Tang Tsung Sheng vai chú Tài (A Tài)
Yang Pei Ting vai Thuần Mỹ
Liu Jung Chia vai Lương Nông
Lee Shiau Shiang vai Ji Hae Kin
Aaron Yan vai Ah Bu
Tap 1
http://www.megaupload.com/?d=LMSYKMI8
http://www.megaupload.com/?d=RIUQC0CZ
http://www.megaupload.com/?d=0RFLCMAC
http://www.megaupload.com/?d=4X0Y5UDL
http://www.megaupload.com/?d=4IH5N0BD
http://www.megaupload.com/?d=HQGTPZ5Z
Tap 2
http://www.megaupload.com/?d=U3PN47JD
http://www.megaupload.com/?d=HD3GWR6R
http://www.megaupload.com/?d=E0Z9RCRM
http://www.megaupload.com/?d=X9O1E0FI
http://www.megaupload.com/?d=O80D8DS9
http://www.megaupload.com/?d=VXJACEV4
Tap 3
http://www.megaupload.com/?d=5J700A0E
http://www.megaupload.com/?d=YV8WROL0
http://www.megaupload.com/?d=FGFSIIEJ
http://www.megaupload.com/?d=P5X2R6R9
http://www.megaupload.com/?d=AGEOQTPE
http://www.megaupload.com/?d=G5ANXRBV
Tap 4
http://www.megaupload.com/?d=IUAR1VUC
http://www.megaupload.com/?d=8ONQEJXW
http://www.megaupload.com/?d=0EOUMCK0
http://www.megaupload.com/?d=IP362DW7
http://www.megaupload.com/?d=AV41R6MI
http://www.megaupload.com/?d=ARXDWCQJ
Tap 5
http://www.megaupload.com/?d=I8ARVZYT
http://www.megaupload.com/?d=OH7Y3LKX
http://www.megaupload.com/?d=F4XLIQ3P
http://www.megaupload.com/?d=HCOUMNPP
http://www.megaupload.com/?d=OBBW1763
http://www.megaupload.com/?d=SA5JWK2X
Tap 6
http://www.megaupload.com/?d=9YQGMNJJ
http://www.megaupload.com/?d=BHS8NGI9
http://www.megaupload.com/?d=3PQJCSTZ
http://www.megaupload.com/?d=ENU6OSDO
http://www.megaupload.com/?d=XRW27477
http://www.megaupload.com/?d=U098ISPD
Tap 7
http://www.megaupload.com/?d=ICKPF9AJ
http://www.megaupload.com/?d=EZ13J8J1
http://www.megaupload.com/?d=INRI955V
http://www.megaupload.com/?d=Q5W0X2OM
http://www.megaupload.com/?d=CJJKY4ZL
http://www.megaupload.com/?d=8YCYIKEC
Tap 8
http://www.megaupload.com/?d=SV2R6BHK
http://www.megaupload.com/?d=O6CWRP16
http://www.megaupload.com/?d=IJSSI5KX
http://www.megaupload.com/?d=QVTP05RV
http://www.megaupload.com/?d=M2YT6EAM
http://www.megaupload.com/?d=UQDKXC8J
Tap 9
http://www.megaupload.com/?d=DGRON7ZY
http://www.megaupload.com/?d=GT6C08K3
http://www.megaupload.com/?d=AN1RL2KX
http://www.megaupload.com/?d=9M6ASWK2
http://www.megaupload.com/?d=0W678TN0
http://www.megaupload.com/?d=J2FQ0V5R
Tap 10
http://www.megaupload.com/?d=SLJW52PL
http://www.megaupload.com/?d=IIFMCARG
http://www.megaupload.com/?d=PZM7P4JL
http://www.megaupload.com/?d=AUVSI0WD
http://www.megaupload.com/?d=BXFC8OZ8
http://www.megaupload.com/?d=70VF72Q9
Tap 11
http://www.megaupload.com/?d=6RG9OV96
http://www.megaupload.com/?d=KS8QN2HT
http://www.megaupload.com/?d=7ZFD0MXE
http://www.megaupload.com/?d=I607CFLU
http://www.megaupload.com/?d=VTGL6L3D
http://www.megaupload.com/?d=I517W34G
http://www.megaupload.com/?d=CBBA86LD
http://www.megaupload.com/?d=4Y75D1L0
Tap 12
http://www.megaupload.com/?d=TP4GPV7B
http://www.megaupload.com/?d=KNTI8HEX
http://www.megaupload.com/?d=P1F4JX10
http://www.megaupload.com/?d=9EHPB9L7
http://www.megaupload.com/?d=N4HMXL6G
http://www.megaupload.com/?d=PTYQBTEW
http://www.megaupload.com/?d=5JG0DZNB
http://www.megaupload.com/?d=GUZFGE1Q
Tap 13
http://www.megaupload.com/?d=0N7Y1K5F
http://www.megaupload.com/?d=LZMX3ZK4
http://www.megaupload.com/?d=164JNU13
http://www.megaupload.com/?d=TF7ELY9R
http://www.megaupload.com/?d=W4KOFJU6
http://www.megaupload.com/?d=WUD180C7
http://www.megaupload.com/?d=EF7SLSD8
http://www.megaupload.com/?d=HGCJHQ0R
Tap 14
http://www.megaupload.com/?d=U2OVPRGW
http://www.megaupload.com/?d=ZHZSXA1R
http://www.megaupload.com/?d=UJXH3CMO
http://www.megaupload.com/?d=0VTHXII4
http://www.megaupload.com/?d=YI0RCKGM
http://www.megaupload.com/?d=1YF0GREP
http://www.megaupload.com/?d=344DGKXX
http://www.megaupload.com/?d=ECQTC5ZR
Tap 15
http://www.megaupload.com/?d=E1N26YVQ
http://www.megaupload.com/?d=2O0Y1JPO
http://www.megaupload.com/?d=2WLOLSIP
http://www.megaupload.com/?d=ZP8RMVI7
http://www.megaupload.com/?d=ZICEB9HP
http://www.megaupload.com/?d=TS72DGXN
http://www.megaupload.com/?d=ETY63FGU
http://www.megaupload.com/?d=CTW5GLAN
Tap 16
http://www.megaupload.com/?d=US58FXAB
http://www.megaupload.com/?d=09KP3S1T
http://www.megaupload.com/?d=BTSTXA07
http://www.megaupload.com/?d=S0ZEV744
http://www.megaupload.com/?d=QGWDKRLR
http://www.megaupload.com/?d=AZJKBRTP
Tap 17
http://www.megaupload.com/?d=Z74CS635
http://www.megaupload.com/?d=742X24GS
http://www.megaupload.com/?d=D4XO7C4U
http://www.megaupload.com/?d=U06N3OVW
http://www.megaupload.com/?d=AW89PTQW
http://www.megaupload.com/?d=IEJKQ33G
Tap 18
http://www.megaupload.com/?d=TBYT7ZFJ
http://www.megaupload.com/?d=3C0LMD1T
http://www.megaupload.com/?d=FYZMGM9V
http://www.megaupload.com/?d=3XKCTE30
http://www.megaupload.com/?d=TH6W5NLB
http://www.megaupload.com/?d=Y7MJ65GD
http://www.megaupload.com/?d=V8P35DQO
http://www.megaupload.com/?d=41K6S9ZA
http://www.megaupload.com/?d=BMSP2GRJ
Tap 19
http://www.megaupload.com/?d=E27OJNW2
http://www.megaupload.com/?d=X6M8CMXG
http://www.megaupload.com/?d=J8ZFRFP8
http://www.megaupload.com/?d=TRAPSB8J
http://www.megaupload.com/?d=JVN4J5JB
http://www.megaupload.com/?d=VQWI2TAW
http://www.megaupload.com/?d=9QXEWANM
http://www.megaupload.com/?d=F8E3MIXK
http://www.megaupload.com/?d=3BBTQUMC
http://www.megaupload.com/?d=SV73D95M
Tap 20
http://www.megaupload.com/?d=ZVFWQN19
http://www.megaupload.com/?d=GFZKBOR5
http://www.megaupload.com/?d=WMM7QT50
http://www.megaupload.com/?d=KPD73FRX
http://www.megaupload.com/?d=1ZS2P7JM
http://www.megaupload.com/?d=CE4WN3MG
http://www.megaupload.com/?d=DIBUID61
http://www.megaupload.com/?d=3HTGD7DG
http://www.megaupload.com/?d=4BZRJTPS
http://www.megaupload.com/?d=1AAN9I32
http://www.megaupload.com/?d=6KOWPPKR
 hết
 nguahoang_06
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=52327

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét