Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Cực Tốc Truyền Thuyết - Legend of Speed - ĐL - 24/24Cast:
Lee Wei – Xiao Feng
Rainie Yang Cheng Lin – Juliet
Zhang Xiao Quan – Mars
Duncan – Du Bian Si
Chai Pei Lin – Qing Ting
Liu Liang Zhuo – Tai Ji
Bella – Chen Ming Zhen


Dạng: avi, lồng tiếng việt

Phim này dành cho ai mê tình cảm, coi rất hay:laugh:

Links mega

1.01 http://www.megaupload.com/?d=Y4RV418V
1.02 http://www.megaupload.com/?d=AESSU9E2
1.03 http://www.megaupload.com/?d=IBS0Y2U8
1.04 http://www.megaupload.com/?d=X4M75RAY
2.01 http://www.megaupload.com/?d=8BWV5MJI
2.02 http://www.megaupload.com/?d=KKLNKH5L
2.03 http://www.megaupload.com/?d=PQAUJ727
2.04 http://www.megaupload.com/?d=C9M3EI08
3.01 http://www.megaupload.com/?d=45RPRR2S
3.02 http://www.megaupload.com/?d=1R096VER
3.03http://www.megaupload.com/?d=X1BDKVD4
4.01 http://www.megaupload.com/?d=8S775AEI
4.02 http://www.megaupload.com/?d=XS5AYIWV
4.03 http://www.megaupload.com/?d=PVCAOUZM
5.01 http://www.megaupload.com/?d=QN6P5GH0
5.02 http://www.megaupload.com/?d=PRBM19N2
5.03 http://www.megaupload.com/?d=MTKEKKP9
06.01 http://www.megaupload.com/?d=4HHFH7CX
06.02 http://www.megaupload.com/?d=NWGVSWBI
06.03 http://www.megaupload.com/?d=435HWG63
06.04 http://www.megaupload.com/?d=AGKW4TO9
07.01 http://www.megaupload.com/?d=L0KE7CLZ
07.02 http://www.megaupload.com/?d=M9E93AMQ
07.03 http://www.megaupload.com/?d=V05GKQXK
07.04 http://www.megaupload.com/?d=T0XGME46
08.01 http://www.megaupload.com/?d=1WPM3KJI
08.02 http://www.megaupload.com/?d=K0CHQPEY
08.03 http://www.megaupload.com/?d=3H7UBVTK
09.01 http://www.megaupload.com/?d=D9L08G24
09.02 http://www.megaupload.com/?d=09XL6U5S
09.03 http://www.megaupload.com/?d=JI3JP7JL
10.01 http://www.megaupload.com/?d=9EYWPRIO
10.02 http://www.megaupload.com/?d=F8VELRH5
10.03 http://www.megaupload.com/?d=PFB5E393
11.01 http://www.megaupload.com/?d=JX2XTC7P
11.02 http://www.megaupload.com/?d=POHL65RL
11.03 http://www.megaupload.com/?d=5BA6XGEH
12.01 http://www.megaupload.com/?d=IK9OJNCM
12.02 http://www.megaupload.com/?d=5LB8GJNM
12.03 http://www.megaupload.com/?d=KH2HA5FQ
13.01 http://www.megaupload.com/?d=75K9WYDK
13.02 http://www.megaupload.com/?d=CIH598XM
13.03 http://www.megaupload.com/?d=HI0J5UXW
14.01 http://www.megaupload.com/?d=DDZXYC92
14.02 http://www.megaupload.com/?d=P57GCH6G
14.03 http://www.megaupload.com/?d=5DCHL3D2
15.01 http://www.megaupload.com/?d=LZWWAJ31
15.02 http://www.megaupload.com/?d=HH1LHSNW
15.03 http://www.megaupload.com/?d=P8CBNALH
16.01 http://www.megaupload.com/?d=7RP39O9C
16.02 http://www.megaupload.com/?d=X81MK072
16.03 http://www.megaupload.com/?d=TTTLOHKM
17.01 http://www.megaupload.com/?d=9ROFYMWF
17.02 http://www.megaupload.com/?d=A3ETVPQ7
17.03 http://www.megaupload.com/?d=J7X59FTN
18.01 http://www.megaupload.com/?d=6OMKO2XB
18.02 http://www.megaupload.com/?d=WBWTIOX5
18.03 http://www.megaupload.com/?d=6A0RSQBR
19.01 http://www.megaupload.com/?d=3D0JULXP
19.02 http://www.megaupload.com/?d=QTCP37KQ
19.03 http://www.megaupload.com/?d=D8Y76KAE
20.01 http://www.megaupload.com/?d=8YURM8W2
20.02 http://www.megaupload.com/?d=J7CZU1ZZ
20.03 http://www.megaupload.com/?d=1J6CV5U5
20.04 http://www.megaupload.com/?d=66XI3YGU
21.01 http://www.megaupload.com/?d=GZ2BMI47
21.02 http://www.megaupload.com/?d=R98PV139
21.03 http://www.megaupload.com/?d=19ACI5NR
21.04 http://www.megaupload.com/?d=2Y5ZXQ59
22.01 http://www.megaupload.com/?d=Q5NLZ0HR
22.02 http://www.megaupload.com/?d=GYE91BWF
22.03 http://www.megaupload.com/?d=FSFWI7S2
23.01 http://www.megaupload.com/?d=BPLTGKHH
23.02 http://www.megaupload.com/?d=N5CYBR9E
23.03 http://www.megaupload.com/?d=HM4FW5UI
24.01 http://www.megaupload.com/?d=UNOAPPOB
24.02 http://www.megaupload.com/?d=2KQ93ZX4
24.03 http://www.megaupload.com/?d=DYSWHXFW

End!!!!ice_princess
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=11599

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét