Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Kẻ Sở Khanh - USLT 17/17 - HQ

Nội dung: Shim Gun Wook (Kim Nam Gil đóng) do hoàn cảnh, trở thành người đàn ông muốn trả thù tập đoàn tài phiệt Hae Shin. Shim Gun Wook có ngoại hình tuấn tú, cộng thêm đầu óc thông minh nên cả ba người phụ nữ đều bị anh cuốn hút. Gun Wook sẽ đứng giữa 3 người phụ nữ với 3 tính cách khác nhau là Moon Chae In (Han Ga In) xinh đẹp, luôn đụng mặt Gun Wook trong những tình huống bất ngờ và nguy hiểm, Hong Tae Ra (Oh Yeon Soo), một nữ cường nhân đứng đầu tập đoàn Hae Shin đã có chồng con, luôn ngăn cản Gun Wook và em gái mình là Mo Ne nhưng cuối cùng chính Tae Ra lại có tình cảm với Gun Wook và cuối cùng là cô bé Hong Mo Ne hồn nhiên, dễ thương, con gái út tập đoàn Hae Shin thích Gun Wook từ cái nhìn đầu tiên. Gun Wook sẽ làm gì cho cuộc trả thù của mình và ai sẽ là người con gái mà Gun Wook không thể không để ý cho dù trong đầu anh chỉ toàn trả thù?...


Download Links Here:

Tap 1
http://www.megaupload.com/?d=HQVBI5PE
http://www.megaupload.com/?d=RLGODVTS
http://www.megaupload.com/?d=YS4B70TV
http://www.megaupload.com/?d=KBTDCKK1
http://www.megaupload.com/?d=F1Q1LEV8
http://www.megaupload.com/?d=74MJ1WWL
http://www.megaupload.com/?d=BC87PG3A
http://www.megaupload.com/?d=FOBXBQI2
Tap 2
http://www.megaupload.com/?d=4OABJ6X1
http://www.megaupload.com/?d=H8JP1JWE
http://www.megaupload.com/?d=OM9QJ8MX
http://www.megaupload.com/?d=32IM3C7Q
http://www.megaupload.com/?d=E5438L7Y
http://www.megaupload.com/?d=1P2PYZTP
http://www.megaupload.com/?d=C7LUIDXK
Tap 3
http://www.megaupload.com/?d=021CXTDC
http://www.megaupload.com/?d=CXR1S1Y2
http://www.megaupload.com/?d=9D44HQCT
http://www.megaupload.com/?d=XP86NPXZ
http://www.megaupload.com/?d=DWP7Q02W
http://www.megaupload.com/?d=3R72BO4E
http://www.megaupload.com/?d=1DTON04X
http://www.megaupload.com/?d=MLR3DYBZ
Tap 4
http://www.megaupload.com/?d=V78OH0OY
http://www.megaupload.com/?d=3HHOCADD
http://www.megaupload.com/?d=RV7WDHIK
http://www.megaupload.com/?d=U10NU2XG
http://www.megaupload.com/?d=RSL9O13H
http://www.megaupload.com/?d=WR960I0K
http://www.megaupload.com/?d=RHOPPQPV
http://www.megaupload.com/?d=ECNTFLMW
Or
http://www.megaupload.com/?d=UPJO6SLW
http://www.megaupload.com/?d=E1UMR71Z
http://www.megaupload.com/?d=06BAB339
http://www.megaupload.com/?d=J3XJAD82
http://www.megaupload.com/?d=2G8XAA52
http://www.megaupload.com/?d=JUBCPEA8
Tap 5
http://www.megaupload.com/?d=9EEFG455
http://www.megaupload.com/?d=4UYD5Z1V
http://www.megaupload.com/?d=M99QVOB8
http://www.megaupload.com/?d=D590K4ZF
http://www.megaupload.com/?d=OUUP196W
http://www.megaupload.com/?d=NWQCYEQ9
http://www.megaupload.com/?d=W9A0RN80
Tap 6
http://www.megaupload.com/?d=7HJ21YL9
http://www.megaupload.com/?d=6K3UWN07
http://www.megaupload.com/?d=AB1UR93V
http://www.megaupload.com/?d=XIX26IOL
http://www.megaupload.com/?d=5YLHFOBQ
http://www.megaupload.com/?d=SY3W5VH3
http://www.megaupload.com/?d=ZR73C8NW
Tap 7
http://www.megaupload.com/?d=L1H1V3FG
http://www.megaupload.com/?d=55MAFGRY
http://www.megaupload.com/?d=EBKFUEUM
http://www.megaupload.com/?d=HYT10620
http://www.megaupload.com/?d=LLH7QC4G
http://www.megaupload.com/?d=J69WXTRC
http://www.megaupload.com/?d=YEMEXIP9
Tap 8
http://www.megaupload.com/?d=1ARDE0TY
http://www.megaupload.com/?d=WWROVWDR
http://www.megaupload.com/?d=AWOE2UG8
http://www.megaupload.com/?d=CG5Y04OD
http://www.megaupload.com/?d=4ZODDK3T
http://www.megaupload.com/?d=ZCPE4WGJ
http://www.megaupload.com/?d=HFAYW84R
Tap 9
http://www.megaupload.com/?d=N4PDKK4E
http://www.megaupload.com/?d=WV0VK2W8
http://www.megaupload.com/?d=IIZRNZVA
http://www.megaupload.com/?d=OWPBFAUC
http://www.megaupload.com/?d=22668TNC
http://www.megaupload.com/?d=248QVEGP
http://www.megaupload.com/?d=LC1NFW7K
http://www.megaupload.com/?d=QL5OX1QS
Tap 10
http://www.megaupload.com/?d=CEFFUZKD
http://www.megaupload.com/?d=Z1YPA7RO
http://www.megaupload.com/?d=LWN0GWGQ
http://www.megaupload.com/?d=HTHCDSPC
http://www.megaupload.com/?d=3DDBGU37
http://www.megaupload.com/?d=I581NN5Q
http://www.megaupload.com/?d=3WIJXVD4
Tap 11
http://www.megaupload.com/?d=HWLYYQFO
http://www.megaupload.com/?d=DPKO27M9
http://www.megaupload.com/?d=ECXFB6K7
http://www.megaupload.com/?d=OC9I4UMI
http://www.megaupload.com/?d=D7K5EL41
http://www.megaupload.com/?d=3DLIMP0P
http://www.megaupload.com/?d=N2RR2SOX
Tap 12
http://www.megaupload.com/?d=KSB25AIE
http://www.megaupload.com/?d=350SMBQ4
http://www.megaupload.com/?d=6EBFWOXE
http://www.megaupload.com/?d=1AZDTEXL
http://www.megaupload.com/?d=JUNAMOXX
http://www.megaupload.com/?d=N0QSAHIE
http://www.megaupload.com/?d=480EW2SF
Tap 13
http://www.megaupload.com/?d=9D086GA5
http://www.megaupload.com/?d=RL6YP0ZV
http://www.megaupload.com/?d=IHHGA54E
http://www.megaupload.com/?d=IONFNPAH
http://www.megaupload.com/?d=10ZFD849
http://www.megaupload.com/?d=TMPT3B2R
http://www.megaupload.com/?d=MCBRJRN8
Tap 14
http://www.megaupload.com/?d=O6OURSGF
http://www.megaupload.com/?d=82LLT5U4
http://www.megaupload.com/?d=PY8ZGBO4
http://www.megaupload.com/?d=C1326C1E
http://www.megaupload.com/?d=8ER8UUE6
http://www.megaupload.com/?d=0LIC50CI
http://www.megaupload.com/?d=T9P37WGL
Tap 15
http://www.megaupload.com/?d=RLR8UIJW
http://www.megaupload.com/?d=THZYKET4
http://www.megaupload.com/?d=927XC3E1
http://www.megaupload.com/?d=D0L9MNN2
http://www.megaupload.com/?d=5J3C4U16
http://www.megaupload.com/?d=RIU60WUC
http://www.megaupload.com/?d=RPQNE0YZ
Tap 16
http://www.megaupload.com/?d=SMPDUM94
http://www.megaupload.com/?d=UOI8H1RE
http://www.megaupload.com/?d=X385HPDF
http://www.megaupload.com/?d=AXQ0A4NC
http://www.megaupload.com/?d=YMUVTT33
http://www.megaupload.com/?d=NXDCZQEW
http://www.megaupload.com/?d=F1UQ0X5K
Tap 17
http://www.megaupload.com/?d=ZBAOJEWJ
http://www.megaupload.com/?d=TZZBAI6B
http://www.megaupload.com/?d=A4Z6CI6P
http://www.megaupload.com/?d=5CYUPYHZ
http://www.megaupload.com/?d=DEEPUBR1
http://www.megaupload.com/?d=QTHGIV7P
http://www.megaupload.com/?d=CFH1UGUT
The End


danadang
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=378164

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét