Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

THUẬN NƯƠNG 27/27 tập

http://static1.phim88.com/images/7346_thuannuong.jpg


Phim Dài : 27 TẬP

US Lồng Tiếng
Thể Loại : TÌNH CẢM - LÃNG MẠN
Link Dạng: DVD Rip MPG
Chất Luợng Hình Ảnh , Âm Thanh Và Nội Dung Phim Khõi Chê
Link Size: Từ 250MB Đến Khoãng 500 MB Mổi Tập
- XEM POSTER ĐỂ BIẾT TÊN DIỄN VIÊN NHEN !!!

LINK PHIM :

T01
http://www.megaupload.com/?d=6VFBLYUV
http://www.megaupload.com/?d=ECEO3Z2X
http://www.megaupload.com/?d=96R7GBU5
http://www.megaupload.com/?d=52BO8DLY
http://www.megaupload.com/?d=UIT58XZU
http://www.megaupload.com/?d=RJ0BYBPN

T02
http://www.megaupload.com/?d=UQ958SV3
http://www.megaupload.com/?d=L7GP626X
http://www.megaupload.com/?d=430YWOBM
http://www.megaupload.com/?d=V1GKLKH7
http://www.megaupload.com/?d=HGN3W8FB
http://www.megaupload.com/?d=1VGXWVWQ

T03
http://www.megaupload.com/?d=MGHTI4GG
http://www.megaupload.com/?d=MPJQBKXQ
http://www.megaupload.com/?d=8SBK24YC
http://www.megaupload.com/?d=5HP0L0BJ
http://www.megaupload.com/?d=3E3IP901
http://www.megaupload.com/?d=9WOH0OF0

T04
http://www.megaupload.com/?d=CJQYVHKG
http://www.megaupload.com/?d=NRHM4CR0
http://www.megaupload.com/?d=LNAYM1E6
http://www.megaupload.com/?d=85X97M1A
http://www.megaupload.com/?d=DYSYROPW
http://www.megaupload.com/?d=94BCIR5J

T05
http://www.megaupload.com/?d=F0XXVBME
http://www.megaupload.com/?d=PRPKHJOL
http://www.megaupload.com/?d=P7B7BKR6
http://www.megaupload.com/?d=3Z80ADK9
http://www.megaupload.com/?d=6FD5AJAT
http://www.megaupload.com/?d=DT33WY59

T06
http://www.megaupload.com/?d=A67CE32X
http://www.megaupload.com/?d=20EKDFRS
http://www.megaupload.com/?d=GUBZEJP3
http://www.megaupload.com/?d=R2B9G5TZ
http://www.megaupload.com/?d=U46D47WY
http://www.megaupload.com/?d=HY3CBC24

T07
http://www.megaupload.com/?d=NZHFQFQ8
http://www.megaupload.com/?d=U8P4GW23
http://www.megaupload.com/?d=509IBCZ9
http://www.megaupload.com/?d=92RYE1N3
http://www.megaupload.com/?d=U0LT4TMC
http://www.megaupload.com/?d=H0EHIL2J

T08
http://www.megaupload.com/?d=JIGLXI3Y
http://www.megaupload.com/?d=ROFG01II
http://www.megaupload.com/?d=NPP30D6I
http://www.megaupload.com/?d=4FBN4OHH
http://www.megaupload.com/?d=QQTLLNAZ
http://www.megaupload.com/?d=L3RE0QVS

T09
http://www.megaupload.com/?d=YT62N64H
http://www.megaupload.com/?d=UOSYOA88
http://www.megaupload.com/?d=OCUO4G15
http://www.megaupload.com/?d=M1HXA1WF
http://www.megaupload.com/?d=G0H5RJRH
http://www.megaupload.com/?d=7O0HPQE7

T10
http://www.megaupload.com/?d=NJJYVHQH
http://www.megaupload.com/?d=B8BF0LV1
http://www.megaupload.com/?d=CN8MXNGZ
http://www.megaupload.com/?d=BB3KNX48
http://www.megaupload.com/?d=HJEZ3980
http://www.megaupload.com/?d=PSIREG5H

T11
http://www.megaupload.com/?d=GX7L4YI2
http://www.megaupload.com/?d=ZVZMB90G
http://www.megaupload.com/?d=5K0F2Z9M
http://www.megaupload.com/?d=K6T1BIWF
http://www.megaupload.com/?d=HWSM29G4
http://www.megaupload.com/?d=P216LB8V

T12
http://www.megaupload.com/?d=SBN8TBNV
http://www.megaupload.com/?d=A3324870
http://www.megaupload.com/?d=OZG4REKQ
http://www.megaupload.com/?d=IZ4YPF44
http://www.megaupload.com/?d=J5I1RTP2
http://www.megaupload.com/?d=L2IT2BIZ

T13
http://www.megaupload.com/?d=XULS244B
http://www.megaupload.com/?d=49790PEW
http://www.megaupload.com/?d=WSRRIJ77
http://www.megaupload.com/?d=XMCY1LMX
http://www.megaupload.com/?d=IKK200PY
http://www.megaupload.com/?d=BDT1KI00

T14
http://www.megaupload.com/?d=Z3DMK6HF
http://www.megaupload.com/?d=B1FLB57S
http://www.megaupload.com/?d=O5EQOBLB
http://www.megaupload.com/?d=VDKA4O3O
http://www.megaupload.com/?d=UL2LRANT
http://www.megaupload.com/?d=F906E5YM

T15
http://www.megaupload.com/?d=YDIBRJG0
http://www.megaupload.com/?d=EXIL99UR
http://www.megaupload.com/?d=9QP2L7QT
http://www.megaupload.com/?d=O3494862
http://www.megaupload.com/?d=V51S38E1
http://www.megaupload.com/?d=VRBNYBVJ

T16
http://www.megaupload.com/?d=FSA6O4RC
http://www.megaupload.com/?d=G967AU9Y
http://www.megaupload.com/?d=VGHDDRW5
http://www.megaupload.com/?d=SME8UC0Q
http://www.megaupload.com/?d=IPBXMDRP
http://www.megaupload.com/?d=2APKR9C5

T17
http://www.megaupload.com/?d=RAFJ8LNW
http://www.megaupload.com/?d=CFT9CBCB
http://www.megaupload.com/?d=12VR5L5L
http://www.megaupload.com/?d=4RRHPWQV
http://www.megaupload.com/?d=CHFGV04G
http://www.megaupload.com/?d=6PYELAQR

T18
http://www.megaupload.com/?d=3YPWH986
http://www.megaupload.com/?d=668GSU60
http://www.megaupload.com/?d=RRN6BRNT
http://www.megaupload.com/?d=UTMWY6E3
http://www.megaupload.com/?d=YJOE8BM2
http://www.megaupload.com/?d=WKSYIWB4

T19
http://www.megaupload.com/?d=YI769UT4
http://www.megaupload.com/?d=4PLAMN3M
http://www.megaupload.com/?d=6L571M04
http://www.megaupload.com/?d=QX4081JI
http://www.megaupload.com/?d=PDAONKF4
http://www.megaupload.com/?d=E9INWFEE

T20
http://www.megaupload.com/?d=R10DTID2
http://www.megaupload.com/?d=33B0NCAC
http://www.megaupload.com/?d=C6DSD88M
http://www.megaupload.com/?d=2441BYIV
http://www.megaupload.com/?d=DO4R1TYJ
http://www.megaupload.com/?d=YEMMMBZO

T21
http://www.megaupload.com/?d=Z8BTMYTI
http://www.megaupload.com/?d=7ACUJHV6
http://www.megaupload.com/?d=JF7A4JM2
http://www.megaupload.com/?d=0WJPCQZA
http://www.megaupload.com/?d=9WIQNOVA
http://www.megaupload.com/?d=JT56RQ3T

T22
http://www.megaupload.com/?d=EX1PD1BM
http://www.megaupload.com/?d=RDV7EL1W
http://www.megaupload.com/?d=DOPHIJ39
http://www.megaupload.com/?d=6B5NUJUY
http://www.megaupload.com/?d=W3BFEE97
http://www.megaupload.com/?d=46LOBT8A

T23
http://www.megaupload.com/?d=JI6B2AVN
http://www.megaupload.com/?d=F0TUJE0H
http://www.megaupload.com/?d=9YZC518V
http://www.megaupload.com/?d=6XOGBCUD
http://www.megaupload.com/?d=GIMZSS6Z
http://www.megaupload.com/?d=6M79X6ZC

T24
http://www.megaupload.com/?d=WD3SES15
http://www.megaupload.com/?d=GSJN9W6M
http://www.megaupload.com/?d=R617M2KQ
http://www.megaupload.com/?d=2DY83GCZ
http://www.megaupload.com/?d=2F66EH58
http://www.megaupload.com/?d=VZMX4TMG

T25
http://www.megaupload.com/?d=BE9Z2PK0
http://www.megaupload.com/?d=WW10U20J
http://www.megaupload.com/?d=HH1FD0FO
http://www.megaupload.com/?d=LFXOG8MA
http://www.megaupload.com/?d=IMQAO2JB
http://www.megaupload.com/?d=EJBFV4S9

T26
http://www.megaupload.com/?d=Q0YG1BEI
http://www.megaupload.com/?d=DO17NF44
http://www.megaupload.com/?d=R6W8PQTS
http://www.megaupload.com/?d=LTMMPDWA
http://www.megaupload.com/?d=WDJVPWOJ
http://www.megaupload.com/?d=Y0RMAIAD

T27
http://www.megaupload.com/?d=OKMEBG38
http://www.megaupload.com/?d=18EFE5I3
http://www.megaupload.com/?d=X0W3DLUJ
http://www.megaupload.com/?d=BCED3USN
http://www.megaupload.com/?d=K8OPFERP
http://www.megaupload.com/?d=3VZC4GR0* Xin các bạn lưu ý :
Để phản ảnh vấn đề Mề Gà khóa link . Các bạn nào có Premium Account nên copy link và email cho họ mỗi khi gặp link bị khóa . Làm như thế càng nhiều người càng tốt , thì sau nầy họ mới không khóa link nữa.
Địa chỉ Email : support@megaupload.com

ĐÂY LÀ NHỮNG SOFWAVE CẦN THIẾT KHI XEM PHIM & JOIN PHIM NẾU CÁC BẠN CẦN THÌ DL VỀ NHÉ ==>
Download Divx
Download VLC player
Download K-Lite Mega Codec Pack
Sofwave cắt & joine http://www.megaupload.com/?d=A8D3JI3N

Mong Đuợc Sự ũng hộ thật đông Cũa bà con!!


http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=24325

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét