Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Theo Dấu Hương Xưa - VN - 30 Tập Avi COMPLETE


Posted Image

Thoát khỏi những ràng buộc khắt khe của gia đình, những người con của ông Quế đã chọn con đường tự thân vận động, không theo con đường kinh doanh truyền thống. Không chỉ xoay quanh tình cảm trong gia đình mà phim còn thể hiện quan điểm, suy nghĩ của hai thế hệ. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Thanh Điền, Trí Quang, Như Phúc, Hoài An, Huỳnh Anh Tuấn, Vân Anh, Nhan Phúc Vinh, Quỳnh Lam, Kha Ly… phát sóng vào lúc 20g45 từ thứ tư đến chủ nhật hàng tuần từ ngày 19/3 trên HTV7

Tap 1
http://www.megaupload.com/?d=0CDORT7E
http://www.megaupload.com/?d=CEG3QZB7
http://www.megaupload.com/?d=C15Y4YD0
http://www.megaupload.com/?d=8BF79CCO
http://www.megaupload.com/?d=QZ9M37S2
http://www.megaupload.com/?d=V8EIA4G4
Tap 2
http://www.megaupload.com/?d=N33C9UUQ
http://www.megaupload.com/?d=CB8PIP82
http://www.megaupload.com/?d=IYQNUMRW
http://www.megaupload.com/?d=4H4E5PEI
http://www.megaupload.com/?d=14Q3BDO0
http://www.megaupload.com/?d=2Z2OYZR2
Tap 3
http://www.megaupload.com/?d=CM2JOHGJ
http://www.megaupload.com/?d=4E07ZTFL
http://www.megaupload.com/?d=CJ7F0CHU
http://www.megaupload.com/?d=EOUSKFB5
http://www.megaupload.com/?d=WXIK3JQG
http://www.megaupload.com/?d=9HCK9PSJ
Tap 4 (missing 8 mins)
http://www.megaupload.com/?d=E3OO0FD4
http://www.megaupload.com/?d=PPPLFOKS
http://www.megaupload.com/?d=1032A7LB
http://www.megaupload.com/?d=XG7QVNG0
http://www.megaupload.com/?d=CD99WWAT
http://www.megaupload.com/?d=D043YT1Q
Tap 5
http://www.megaupload.com/?d=BYSX5LIT
http://www.megaupload.com/?d=HC8N0CDB
http://www.megaupload.com/?d=AY3R0P5P
http://www.megaupload.com/?d=86I24076
http://www.megaupload.com/?d=QWR7WLJZ
http://www.megaupload.com/?d=XU39JBC5
Tap 6
http://www.megaupload.com/?d=3VVHWC49
http://www.megaupload.com/?d=KCY8I0HC
http://www.megaupload.com/?d=7YW3DD0Q
http://www.megaupload.com/?d=LUBMD86G
http://www.megaupload.com/?d=7X8QGNUD
http://www.megaupload.com/?d=5R0UISSD
Tap 7
http://www.megaupload.com/?d=692ZH82U
http://www.megaupload.com/?d=JTZQBVUX
http://www.megaupload.com/?d=E6RE0MEF
http://www.megaupload.com/?d=NHEDXKJQ
http://www.megaupload.com/?d=D23UAIXM
http://www.megaupload.com/?d=S6MC5NCQ
Tap 8
http://www.megaupload.com/?d=OJ6M1MFO
http://www.megaupload.com/?d=DTJ2WCZ9
http://www.megaupload.com/?d=UQJV5VL2
http://www.megaupload.com/?d=K1K0OJMX
http://www.megaupload.com/?d=AWD1MCJ9
http://www.megaupload.com/?d=7JGEZEXF
Tap 9
http://www.megaupload.com/?d=LXTNAXAB
http://www.megaupload.com/?d=0LUETWWD
http://www.megaupload.com/?d=4QTU9L1M
http://www.megaupload.com/?d=K74H20RE
http://www.megaupload.com/?d=6RGRYGMF
http://www.megaupload.com/?d=FNKGO2AV
Tap 10
http://www.megaupload.com/?d=Y3CZPWNB
http://www.megaupload.com/?d=8JCPZVT4
http://www.megaupload.com/?d=F9XUY7IU
http://www.megaupload.com/?d=NX143UAB
http://www.megaupload.com/?d=XU9CYRV0
http://www.megaupload.com/?d=8ZVEQ16B
Tap 11
http://www.megaupload.com/?d=U032H1V0
http://www.megaupload.com/?d=WJVA733Y
http://www.megaupload.com/?d=VT820TCF
http://www.megaupload.com/?d=NNE4L1FX
http://www.megaupload.com/?d=64I6FIKI
http://www.megaupload.com/?d=K0H3WKZ7
Tap 12
http://www.megaupload.com/?d=CJ0DJRGT
http://www.megaupload.com/?d=SMMXRC87
http://www.megaupload.com/?d=KS4V94N3
http://www.megaupload.com/?d=V9JO3A40
http://www.megaupload.com/?d=VF4E0WBY
http://www.megaupload.com/?d=6JO7GDS2
Tap 13
http://www.megaupload.com/?d=Q751LKT0
http://www.megaupload.com/?d=Y1BGHX07
http://www.megaupload.com/?d=LMDIMITW
http://www.megaupload.com/?d=W57T447J
http://www.megaupload.com/?d=V33L3KGY
http://www.megaupload.com/?d=TCHE53MA
Tap 14 (missing first 7 mins )
http://www.megaupload.com/?d=TY15UNS8
http://www.megaupload.com/?d=VPH2R4WJ
http://www.megaupload.com/?d=DKPOENEB
http://www.megaupload.com/?d=D6VTGFRE
http://www.megaupload.com/?d=5GPXQZ8L
http://www.megaupload.com/?d=MKC50BPD
Tap 15
http://www.megaupload.com/?d=8369768N
http://www.megaupload.com/?d=6K68I2XO
http://www.megaupload.com/?d=1L7AWSZR
http://www.megaupload.com/?d=OQQ0KNRR
http://www.megaupload.com/?d=X60F29UU
http://www.megaupload.com/?d=GH61HURX
Tap 16
http://www.megaupload.com/?d=WT61CDA3
http://www.megaupload.com/?d=6DU91CI6
http://www.megaupload.com/?d=I1AX34HS
http://www.megaupload.com/?d=6PHF0L7V
http://www.megaupload.com/?d=RTMOWGRX
http://www.megaupload.com/?d=VEN6MH9P

Tập 17 ( missing 20mins from source )
http://www.megaupload.com/?d=8CFH8ARH
http://www.megaupload.com/?d=5PP18LN0

Tap 18
http://www.megaupload.com/?d=K81IDOAM
http://www.megaupload.com/?d=P9E3TRYN
http://www.megaupload.com/?d=1GQXQJWV
http://www.megaupload.com/?d=YJ0F2A4Z
http://www.megaupload.com/?d=6GISOISY
http://www.megaupload.com/?d=PZCFT0N8
Tap 19
http://www.megaupload.com/?d=0DZ5HL50
http://www.megaupload.com/?d=SJUHB6M2
http://www.megaupload.com/?d=57CTFR2X
http://www.megaupload.com/?d=T5O5V748
http://www.megaupload.com/?d=078XZLCE
http://www.megaupload.com/?d=A8BY65X7
Tap 20
http://www.megaupload.com/?d=61EOMRFG
http://www.megaupload.com/?d=FIMK61SM
http://www.megaupload.com/?d=POKIND6N
http://www.megaupload.com/?d=5P32HRMR
http://www.megaupload.com/?d=3MELPMBL
http://www.megaupload.com/?d=EHVJCCNG
Tap 21
http://www.megaupload.com/?d=JSGQYEDM
http://www.megaupload.com/?d=I0PDRMXI
http://www.megaupload.com/?d=VVT2AK7G
http://www.megaupload.com/?d=MIHPBAG9
http://www.megaupload.com/?d=2K9RZ6KP
http://www.megaupload.com/?d=7LDQM1AY
Tap 22 (missing 8 mins)
http://www.megaupload.com/?d=3T6AF2H0
http://www.megaupload.com/?d=RC6Y8JYU
http://www.megaupload.com/?d=VMZGK3BL
http://www.megaupload.com/?d=4KZI3W9T
http://www.megaupload.com/?d=8QR0JBHW
http://www.megaupload.com/?d=JILSWGCS
Tap 23
http://www.megaupload.com/?d=MAQ298DJ
http://www.megaupload.com/?d=FVJ50ZL7
http://www.megaupload.com/?d=H8PZ0DOB
http://www.megaupload.com/?d=E86BM140
http://www.megaupload.com/?d=Y1PF5DYQ
http://www.megaupload.com/?d=E1CCDU3U
Tap 24
http://www.megaupload.com/?d=8XLDZ8AV
http://www.megaupload.com/?d=YK1KALSG
http://www.megaupload.com/?d=JMPUC798
http://www.megaupload.com/?d=EOP0XGJ1
http://www.megaupload.com/?d=2MS4OKQS
http://www.megaupload.com/?d=21WA1P73
Tap 25
http://www.megaupload.com/?d=DPHCK4CH
http://www.megaupload.com/?d=MZPYAISK
http://www.megaupload.com/?d=P044E7HK
http://www.megaupload.com/?d=00K9YPMB
http://www.megaupload.com/?d=B2JDCTIZ
http://www.megaupload.com/?d=LW291PBY
Tap 26
http://www.megaupload.com/?d=0WB9X93I
http://www.megaupload.com/?d=AQDPNBO0
http://www.megaupload.com/?d=X7TSEWCX
http://www.megaupload.com/?d=O69MGZ5X
http://www.megaupload.com/?d=7VB6ZOL4
http://www.megaupload.com/?d=D9Z99OX8
Tap 27
http://www.megaupload.com/?d=RZSOCKAP
http://www.megaupload.com/?d=BOY4WD36
http://www.megaupload.com/?d=DXHOB53A
http://www.megaupload.com/?d=OWXK6IPL
http://www.megaupload.com/?d=TVMBYZU7
http://www.megaupload.com/?d=TPBFF696
Tap 28
http://www.megaupload.com/?d=HXRJHNC0
http://www.megaupload.com/?d=ZV6VM00U
http://www.megaupload.com/?d=ROPD99L8
http://www.megaupload.com/?d=GYNIHNUU
http://www.megaupload.com/?d=HKMCT1CE
http://www.megaupload.com/?d=NS4RO5GJ
Tap 29 (missing last 8 mins)
http://www.megaupload.com/?d=CO16GHOH
http://www.megaupload.com/?d=VCYT6ZW0
http://www.megaupload.com/?d=MK4Y5DRK
http://www.megaupload.com/?d=FXUYIXWM
http://www.megaupload.com/?d=9YKXN8BT
http://www.megaupload.com/?d=SG8FI0LK


Tap 30 End (missing 7 mins)
http://www.megaupload.com/?d=ZWQHBXE0
http://www.megaupload.com/?d=H8KL4ZPU
http://www.megaupload.com/?d=DS7X4OYU
http://www.megaupload.com/?d=E7FQEWLM
http://www.megaupload.com/?d=Y3IUEUFY
http://www.megaupload.com/?d=9M3LLCYG


http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/4107-theo-d%E1%BA%A5u-h%C6%B0%C6%A1ng-x%C6%B0a-vn-30-t%E1%BA%ADp-avi-complete/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét