Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Mối Tình Tiệp Khắc - 18/18 tập Mpg và avi - uslt

[SBS 2005] Lovers in Prague 프라하의 연인 - Jun Do Yeon (Vietsub Ep18 End)29/29 link = avi = 5.44GB (check 7-9-2011)
 
Tập 01+02 = time 2h20'53'' size 1Go
001. http://www.megaupload.com/?d=KAXL3B4S
002. http://www.megaupload.com/?d=7BPA1VKX
003. http://www.megaupload.com/?d=EMTOF2GX
004. http://www.megaupload.com/?d=G9DAGB95
005. http://www.megaupload.com/?d=QZC2TALS

Tập 03+04 = time 2h07'22'' size 655Mo
001. http://www.megaupload.com/?d=0R4FQOZB
002. http://www.megaupload.com/?d=O5RP7VAY
003. http://www.megaupload.com/?d=8WXB2MLI

Tập 05+06 = time 2h09'27'' size 591Mo
rename 01+02 là 05+06 lại dùm, thông cảm nhé
001. http://www.megaupload.com/?d=Q4UE01ZK
002. http://www.megaupload.com/?d=O2MFVCUY
003. http://www.megaupload.com/?d=WI8PUP6D


Tập 07+08= time 2h03'19'' size 588Mo
001. http://www.megaupload.com/?d=SVZQUXWA
002. http://www.megaupload.com/?d=G83VUL8H
003. http://www.megaupload.com/?d=3MGS8XF1


Tập 09+10 = time 2h06'08'' size 610Mo
001. http://www.megaupload.com/?d=MJ10NMDY
002. http://www.megaupload.com/?d=AYHY2WDZ
003. http://www.megaupload.com/?d=189L6I2V

Tập 11+12 = time 2h06'26'' size 560Mo
001. http://www.megaupload.com/?d=4SQU28RN
002. http://www.megaupload.com/?d=II0V3R1B
003. http://www.megaupload.com/?d=GVXR5PNS


Tập 13+14 = time 1h58'01'' size 584Mo
001. http://www.megaupload.com/?d=N5CBFC87
002. http://www.megaupload.com/?d=YMBJ9V26
003. http://www.megaupload.com/?d=B537Q8OO


Tập 15+16 = time 2h04'20'' size 532Mo
001. http://www.megaupload.com/?d=6XEQMKRR
002. http://www.megaupload.com/?d=NHL33SQ0
003. http://www.megaupload.com/?d=VNX4N9ZQ


Tập 17+18end = time 2h06'15'' size 576Mo
001. http://www.megaupload.com/?d=SVVNI5SJ
002. http://www.megaupload.com/?d=ECE7IU2O
003. http://www.megaupload.com/?d=EY9V7G7T 
 
 http://www.film4vn.us/movies4vn/lofiversion/index.php/t7637.html
 
---------------------------------
36/36 link = mpg = 12GB (check 7-9-2011)
Tập 1
001:http://www.megaupload.com/?d=11MNJXA6
002:http://www.megaupload.com/?d=K6MSYRJ5

Tập 2
001:http://www.megaupload.com/?d=HPZWLDGM
002:http://www.megaupload.com/?d=2PTC6OJQ

Tập 3
001:http://www.megaupload.com/?d=TVWIKUIA
002:http://www.megaupload.com/?d=PKT470X0

Tập 4
001:http://www.megaupload.com/?d=51E9QJ5R
002:http://www.megaupload.com/?d=898LUBH0

Tập 5
001:http://www.megaupload.com/?d=OIHGLZR8
002:http://www.megaupload.com/?d=A3L78HVD

Tập 6
001:http://www.megaupload.com/?d=ZBJNN7TQ
002:http://www.megaupload.com/?d=PHFGHBD0

Tập 7
001:http://www.megaupload.com/?d=K333MWT6
002:http://www.megaupload.com/?d=T3OAONJW

Tập 8
001:http://www.megaupload.com/?d=JBD4U9WR
002:http://www.megaupload.com/?d=8OPUS7RM

Tập 9
001:http://www.megaupload.com/?d=3TSJ799M
002:http://www.megaupload.com/?d=4WQH2ZV0

Tập 10
001:http://www.megaupload.com/?d=OFXBZ3M1
002:http://www.megaupload.com/?d=54KYC860

Tập 11
001:http://www.megaupload.com/?d=OKK4G0BG
002:http://www.megaupload.com/?d=7UFP62VM

Tập 12
001:http://www.megaupload.com/?d=JE43YX7V
002:http://www.megaupload.com/?d=AOW77W3S

Tập 13
001:http://www.megaupload.com/?d=7IQGZM0F
002:http://www.megaupload.com/?d=XKQHKT86

Tập 14
001:http://www.megaupload.com/?d=12N83I1P
002:http://www.megaupload.com/?d=W4VE5IKS

Tập 15
001:http://www.megaupload.com/?d=H21QSLT9
002:http://www.megaupload.com/?d=JZSDHEZ0

Tập 16
001:http://www.megaupload.com/?d=Q4I31E4K
002:http://www.megaupload.com/?d=GLYXHS0M

Tập 17
001:http://www.megaupload.com/?d=B1W7HW18
002:http://www.megaupload.com/?d=2RHL28JN

Tập 18end
001:http://www.megaupload.com/?d=EORCEQ0Z
002:http://www.megaupload.com/?d=XK5HMJP6
 
http://vietsn.com/forum/archive/index.php/t-999.html
------------------------------------------

20/20 link = avi = 5.92 GB

1 http://www.megaupload.com/?d=MPMM0UMT
2 http://www.megaupload.com/?d=KXXLQVA5
3 http://www.megaupload.com/?d=UGQ9TL62
4 http://www.megaupload.com/?d=4CTDIQKN
5 http://www.megaupload.com/?d=L9X02M0R
or 5 http://www.megaupload.com/?d=LDPYEPA1
6 http://www.megaupload.com/?d=FSTXD5C3
7 http://www.megaupload.com/?d=872J0QOP
or 7 http://www.megaupload.com/?d=7N91AY9O
8 http://www.megaupload.com/?d=JMB60I83
9 http://www.megaupload.com/?d=4KDFLDRY
10 http://www.megaupload.com/?d=6181ZLO2
11 http://www.megaupload.com/?d=FFDPP05N
12 http://www.megaupload.com/?d=YG5Q0YMG
13 http://www.megaupload.com/?d=213814MG
14 http://www.megaupload.com/?d=4K213QUX
15 http://www.megaupload.com/?d=8FIB71EW
16 http://www.megaupload.com/?d=TU7Q0PCN
17 http://www.megaupload.com/?d=9T7XKBZQ
18 http://www.megaupload.com/?d=8U87IOWQ

http://vietcadao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14717

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét