Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

[MBC 2009] Triple/트리플 - Lee Jung Jae, Lee Sun Gyun, Yoon Kye Sang[Tập 16 - End]


Triple - 트리플

Biên kịch: Lee Jung Ah (이정아) & Oh Soo Jin (오수진)
Đạo diễn: Lee Yoon Jung
Thể loại: tình cảm. thể thao
Số tập: 16
Đài sản xuất: MBC
Thời gian phát sóng: Tư và Năm hàng tuần lúc 21:55 pm (giờ Hàn Quốc) - từ 10/6/2009 đến 30/7/2009

WEBSITE Film: http://www.imbc.com/broad/tv/drama/triple/index.html


Triple/트리플 - Lee Jung Jae, Lee Sun Gyun, Yoon Kye Sang[Tập 16 - End]Nhân vật:
Triple/트리플 - Lee Jung Jae, Lee Sun Gyun, Yoon Kye Sang[Tập 16 - End]Triple/트리플 - Lee Jung Jae, Lee Sun Gyun, Yoon Kye Sang[Tập 16 - End]
Lee Jung Jae vai ShinTriple/트리플 - Lee Jung Jae, Lee Sun Gyun, Yoon Kye Sang[Tập 16 - End]
Lee Sun Gyun vai Jo Hae YoonTriple/트리플 - Lee Jung Jae, Lee Sun Gyun, Yoon Kye Sang[Tập 16 - End]
Yoon Kye Sang vai Kang Hyun TaeTriple/트리플 - Lee Jung Jae, Lee Sun Gyun, Yoon Kye Sang[Tập 16 - End]
Min Hyo Rin vai Lee HaruTriple/트리플 - Lee Jung Jae, Lee Sun Gyun, Yoon Kye Sang[Tập 16 - End]
Lee Ha Na vai Choi Soo InTriple/트리플 - Lee Jung Jae, Lee Sun Gyun, Yoon Kye Sang[Tập 16 - End]

Kim Hee vai Kang Sang Hee

 Megaupload
Tập 01:
http://www.megaupload.com/?d=7K3D6G64
Or
http://www.megaupload.com/?d=RUI0LLH7

Tập 02:
http://www.megaupload.com/?d=UBKQTKDO
Or
http://www.megaupload.com/?d=IW6MSN8V

Tập 03:
http://www.megaupload.com/?d=XJGNJ5PY

Tập 04:
http://www.megaupload.com/?d=BHC11W8C

Tập 05:
http://www.megaupload.com/?d=8SDRV7VO

Tập 06:
http://www.megaupload.com/?d=YQO04SJD

Tập 07:
http://www.megaupload.com/?d=RZV4XJT5

Tập 8:
http://www.megaupload.com/?d=6UI0KJRA

Tập 9:
http://www.megaupload.com/?d=73NVT907

Tập 10:
http://www.megaupload.com/?d=LZLQP144

Tập 11:
http://www.megaupload.com/?d=DB9XI1VA

Tập 12:
http://www.megaupload.com/?d=Q7OFVEMA

Tập 13:
http://www.megaupload.com/?d=8WSEMBW7

Tập 14:
http://www.megaupload.com/?d=M8K0G27R

Tập 15:
http://www.megaupload.com/?d=WFQEYR4K

Tập 16 - End:
http://www.megaupload.com/?d=GIFJMY1NMediafire
Tập 01:
http://www.mediafire.com/?d0ibj02lmnf
http://www.mediafire.com/?zyezudjljme
http://www.mediafire.com/?momygzqhzzy
http://www.mediafire.com/?ijtynncmmyu
http://www.mediafire.com/?gwnnmvllizh

Tập 02:
http://www.mediafire.com/?idnnt4mzmdy
http://www.mediafire.com/?jmnz5wuy2mz
http://www.mediafire.com/?ehyonl2jutm
http://www.mediafire.com/?dyz5mnmaywj
http://www.mediafire.com/?k4mqoizkjmr
http://www.mediafire.com/?yitkz2uh4zz

Tập 03:
http://www.mediafire.com/?jiyjmjylzg3
http://www.mediafire.com/?ydjdqmzzyjz
http://www.mediafire.com/?t1mne2wzeu3
http://www.mediafire.com/?2w4zlkomtmu
http://www.mediafire.com/?tzt0m0j3tz0
Or
http://www.mediafire.com/?duomfymj5zm
http://www.mediafire.com/?nwnn54fftgo
http://www.mediafire.com/?cyjdmnl5zwi
http://www.mediafire.com/?dmg0gt15zr0
http://www.mediafire.com/?jjy2iewntjn

Tập 04:
http://www.mediafire.com/?mfymfhqxw5m
http://www.mediafire.com/?mm3nt5ha3wz
http://www.mediafire.com/?4lzzgzizztz
http://www.mediafire.com/?mdtjzuywlmz
http://www.mediafire.com/?jogtnmikkwj

Tập 05:
http://www.mediafire.com/?mz2zmfftzjl
http://www.mediafire.com/?hziijldzt3n
http://www.mediafire.com/?jzmthgwyitf
http://www.mediafire.com/?jmbn3zozqez
http://www.mediafire.com/?5yzz2hmg1mj
Or
http://www.mediafire.com/?dukqymzywhj
http://www.mediafire.com/?bmuzxjw5ytb
http://www.mediafire.com/?jh1gnmlznnz
http://www.mediafire.com/?dehxdty3mmi

Tập 06:
http://www.mediafire.com/?u4mm4v2zmcy
http://www.mediafire.com/?dntztgzoznu
http://www.mediafire.com/?ukumfommg4q
http://www.mediafire.com/?ntn1kdzyzz3
http://www.mediafire.com/?jceyoyzgmhj

Tập 07:
http://www.mediafire.com/?oyo1z2ttnyj
http://www.mediafire.com/?ontbpb7nflgwfuu
http://www.mediafire.com/?3znmkgwhnnn
http://www.mediafire.com/?hmihyukyzed
http://www.mediafire.com/?ztkm5wne0qw

Tập 08:
http://www.mediafire.com/?gmjjzq1xota
http://www.mediafire.com/?adnleidjom2
http://www.mediafire.com/?nrjmzdzyjzw

Tập 09:
http://www.mediafire.com/?qo4m0lkcmzn
http://www.mediafire.com/?fdzzmylmizq
http://www.mediafire.com/?tnn4amgznzn

Tập 10:
http://www.mediafire.com/?zaigzyyh2jk
http://www.mediafire.com/?zdjyrmwmkgx

Tập 11:
http://www.mediafire.com/?noallwjytze
http://www.mediafire.com/?wybikqm5w4z
http://www.mediafire.com/?qtcme2nzemk

Tập 12:
http://www.mediafire.com/?nnnomkcz0my
http://www.mediafire.com/?tmgmbzmiycl
http://www.mediafire.com/?rzzyuddgtjd

Tập 13:
http://www.mediafire.com/?rmkmyozyntz
http://www.mediafire.com/?xmm2x42ww22
http://www.mediafire.com/?gnh2wod2vym

Tập 14:
http://www.mediafire.com/?yyzyq3fnjzm
http://www.mediafire.com/?mwzdnz01wko
http://www.mediafire.com/?nwcuw5qeo1i

Tập 15:
http://www.mediafire.com/?05zmzzyzzno
http://www.mediafire.com/?yyrzmcz5lnt
http://www.mediafire.com/?nzmj0nqm2mm

Tập 16 - End:
http://www.mediafire.com/?40n0mz55wqm
http://www.mediafire.com/?zxdizwl2z4m
http://www.mediafire.com/?yqoyycnkmkw


Megashare
Tập 01:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=9E423B8B17
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=CF7915B519

Tập 02:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=8B770DC0302
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=A185FE4E301

Tập 03:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=7FFC8BA6301
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=70F8A95C15

Tập 04:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=CEC220D21
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=C1A593791
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=83B2ECA91

Tập 05:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=34F8B4601
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=601DC7361

Tập 06:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=84DF64E216
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=55EB5E0719

Tập 07:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=68EED85B301
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=625493B8402

Tập 08:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=18ABBB361
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=9437870C1
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=AF3403DA1

Tập 09:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=62A21E4D1
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=539C92961
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=1BE556501

Tập 10:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=443A4A161
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=8E5044181
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=95D819401

Tập 11:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=7E5729D41
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=4E2F34441
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=1D4903A81

Tập 12:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=D6E63EE32
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=58BB1DB72
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=49E6B1BA2

Tập 13:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=AACB31032
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=781187992
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=1360DDA72

Tập 14:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=139676312
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=AE25D1692
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=784420242

Tập 15:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=B5EB03852
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=331B995E2
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=5A6596042

Tập 16 - End:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=044621682
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=0783A5A12
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=C61636E32

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=42383&extra=page%3D8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét