Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

LÃNG MẠN ĐEN – TRẮNG

Hai tông màu đen – trắng luôn mang lại cảm hứng đặc biệt cho các nhà thiết kế kể cả các nhà tạo mẫu móng. Mùa đông này, bạn hãy đem đến cho khách hàng nét lãng mạn từ 2 sắc màu đặc biệt này nhé!
Diên Hồng


Mẫu 1: Sơn nền đen như mẫu, design những cánh hoa 3D trắng điểm hồng (phối 2 màu trắng & hồng nhẹ), vẽ thêm những cánh hoa rơi nhỏ phía trên. Chấm dot vàng cách điệu. Sơn bóng bảo vệ hoàn thành tác phẩm. Mẫu vẽ áp dụng kỹ thuật design 3D là chính.


Mẫu 2: Sơn nền như mẫu (nửa trắng, nửa đen), phá cách với hai cánh hoa vàng nhỏ theo đường viền phân cách trắng đen. Chấm dot đen bên nền trắng và chấm dot trắng bên nền đen, tạo hình hoa văn viền sinh động. Sơn bóng bảo vệ hoàn thành tác phẩm. Mẫu vẽ áp dụng kỹ thuật design dùng cọ bản kết hợp với cọ tóc hay cọ nhuyễn để thực hiện.

Mẫu 3: Sơn nền trắng, đầu móng viền đen, vẽ những sọc ca rô hình lưới màu đen trên nền trắng. Sơn bóng bảo vệ hoàn thành tác phẩm. Mẫu vẽ áp dụng kỹ thuật vẽ dùng cọ bản và cọ tóc để thực hiện.
Mẫu 4: Sơn màu nền màu đen sẫm có khoảng trắng ở giữa, vẽ cánh hoa biến tấu màu đen nhụy vàng như vị trí hình mẫu. Sơn bóng bảo vệ hoàn thành tác phẩm. Mẫu vẽ áp dụng kỹ thuật vẽ dùng cọ bản, cọ

Mẫu 5: Sơn màu nền trắng đen như mẫu, vẽ hoa văn xéo như hình, chấm dot trắng theo viền hoa văn và đường phân cách trắng đen. Mẫu vẽ áp dụng kỹ thuật vẽ dùng cọ tóc và chấm bi để thực hiện.

Mẫu 6: Sơn màu nền như mẫu, vẽ đường viền hoa văn trắng giữa đường phân cách trắng đen của màu nền đen & trắng, vẽ những sọc nhiểu đứng chấm dot đen ở đầu tạo ấn tượng thu hút. Chấm dot trắng. Sơn bóng bảo vệ hoàn thành tác phẩm. Mẫu vẽ áp dụng kỹ thuật vẽ phối hợp giữa cọ tóc & chấm bi để thực hiện.

Mẫu 7: Sơn nền đen-trắng như mẫu. Vẽ những cánh hoa có màu sắc và tại những vị trí như mẫu. Sơn bóng bảo vệ hoàn thành tác phẩm. Mẫu vẽ áp dụng kỹ thuật vẽ dùng cọ bản và cọ nhuyễn để thực hiện.

Mẫu 8: Sơn nền đen như mẫu. Vẽ hai trái tim bằng cách tạo viền dot trắng bo thành hình trái tim. Sơn bóng bảo vệ hoàn thành tác phẩm. Mẫu vẽ áp dụng kỹ thuật vẽ dùng cọ chấm dot để thực hiện.

Mẫu 9: Vẽ hai cánh hoa trắng ngụy vàng cách điệu tại vị trí như mẫu với cọ bản, vuốt râu trắng biến cách nhân cách hóa lá. Sơn bóng bảo vệ hoàn thành tác phẩm. Mẫu vẽ áp dụng kỹ thuật vẽ dùng cọ bản & cọ nhuyễn để thực hiện.

Mẫu 10: Sơn nền trắng như mẫu. Vẽ hai họa tiết như mẫu có chấm dot đen. Sơn bóng bảo vệ hoàn thành tác phẩm. Mẫu vẽ áp dụng kỹ thuật vẽ dùng cọ bản ,cọ nhuyễn,chấm dot để thực hiện.

Mẫu 11: Sơn nền đen như mẫu. Vẽ hai nơ trắng có tâm nhấn màu vàng tại vị trí như mẫu với cọ bản, vuốt râu trắng và châm dot trắng. Sơn bóng bảo vệ hoàn thành tác phẩm. Mẫu vẽ áp dụng kỹ thuật vẽ dùng cọ bản & cọ nhuyễn & cọ chấm dot để thực hiện.

Mẫu 12: Sơn nền đen như mẫu. Vẽ ngôi sao sáng, tâm rực rỡ, chấm dot kết hợp quét kim tuyến những hình tròn xung quanh các ngôi sao. Sơn bóng bảo vệ hoàn thành tác phẩm. Mẫu vẽ áp dụng kỹ thuật vẽ dùng cọ bản & cọ nhuyễn & cọ chấm dot và quét kim tuyến để thực hiện.

Mẫu 13: Sơn nền trắng như mẫu. Vẽ những sọc lưới thưa và chấm dot đen như mẫu, tạo hình trừu tượng và ẩn dụ, mang phong cách lạ. Sơn bóng bảo vệ hoàn thành tác phẩm. Mẫu vẽ áp dụng kỹ thuật vẽ dùng cọ nhuyễn & cọ chấm dot để thực hiện.

Chúc bạn thành công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét