Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Cánh bướm sắc mầu

Bước 1 : Bạn dùng chổi vỗ màu hoặc máy phun tạo màu loang. Sau đó dùng cọ nét màu đen vẽ nủa cánh của bướm , tiếp theo bạn dùng cọ râu s1 vẽ màu trắng hình giọt lệ để trang trí thân bướm
Bước 1 : Bạn dùng chổi vỗ màu hoặc máy phun tạo màu loang. Sau đó dùng cọ nét màu đen vẽ nủa cánh của bướm , tiếp theo bạn dùng cọ râu s1 vẽ màu trắng hình giọt lệ để trang trí thân bướm
Bước 2 : Tương tự bước một cho toàn bộ canh bướm
Bước 3 : Chấm những chấm li ti xung quanh viền ngoài của cánh bướm và vẽ râu bướm
Bước 4 : Tiếp tục sử dụng cọ nét màu cà rốt phủ lên màu trắng đã vẽ , hình giọt lệ làm 3 phần đầu bạn tiếp tục phủ màu vàng , phần đuôi phủ màu xanh
Sản phẩm hoàn thành , các mẫu còn lại tương tự
http://nail.com.vn/4/2-21/canh-buom-sac-mau.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét