Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Bước Thăng Trầm - Ups And Downs - Phim hài TVB - Lưu Tùng Nhân, Giang Hoa [FFVN] - aviSố tập: 22
Giám chế: Vương Tâm Ủy
Diễn viên:

Lưu Tùng Nhân
Giang Hoa
Ngũ Vịnh Vy
Liêu Khải Trí
Trương Xán DuyệtQuách Thiếu Vân - Thẩm Trân Mỹ
Chung Lệ Kỳ
Hồng Thiên Minh
Sở Nguyên
Nhan Quốc Lượng
Lương Vịnh Lâm
Hàn Mã Lợi
Hạ Bình

Thông tin phim:
Những bước thăng trầm trong cuộc đời hẳn ai cũng phải trải qua. Long , Lan, Linh và Vân là những nhân vật chính trong phim họ cùng sống dưới 1 mái nhà nhưng hoàn cảnh sống rất khác nhau . Khi Long có ý mún xây dựng cho mình 1 tiền đồ , anh được người bạn thân là Tư tận tình giúp đỡ , cùng với Vân , 3 người đàn ông đến tuổi trung niên mới bắt đầu lập nghiệp , liệu thành công có đến với họ hay không

tập 1
1 http://www.megaupload.com/?d=S7L49NSW
2 http://www.megaupload.com/?d=CM4P0DAB
3 http://www.megaupload.com/?d=9AVWN2EJ
tập 2
1 http://www.megaupload.com/?d=T9QQ7HU0
2 http://www.megaupload.com/?d=9KH55087
3 http://www.megaupload.com/?d=OAIGTRAO
tập 3-4
1 http://www.megaupload.com/?d=FKWSPVI4
2 http://www.megaupload.com/?d=YSIG7P2B
3 http://www.megaupload.com/?d=TSFZUI10
4 http://www.megaupload.com/?d=0PDLYPLZ
5 http://www.megaupload.com/?d=U6TN0HAZ
6 http://www.megaupload.com/?d=IRVHSVO2
tập 5
1 http://www.megaupload.com/?d=3OYSO99S
2 http://www.megaupload.com/?d=STC5E2N5
3 http://www.megaupload.com/?d=5SN7FAWD
tập 6
1 http://www.megaupload.com/?d=E5PTNZQO
2 http://www.megaupload.com/?d=DIAJQBPF
3 http://www.megaupload.com/?d=TKEIU5KV
tập 7
1 http://www.megaupload.com/?d=FO56VPYL
2 http://www.megaupload.com/?d=XFK21RER
3 http://www.megaupload.com/?d=A8D4VRBC
tập 8
1 http://www.megaupload.com/?d=NZGQB9V3
2 http://www.megaupload.com/?d=AMLUEPFK
3 http://www.megaupload.com/?d=MZ8LDN2T
tập 9
1 http://www.megaupload.com/?d=XBDD3L7V
2 http://www.megaupload.com/?d=FS2VRF7M
3 http://www.megaupload.com/?d=ZJ6KI4PQ
tập 10
1 http://www.megaupload.com/?d=XHR50QKR
2 http://www.megaupload.com/?d=VJN0NSKC
3 http://www.megaupload.com/?d=HVVOLR4T
tập 11
1 http://www.megaupload.com/?d=HSPZFF44
2 http://www.megaupload.com/?d=JOLBSDXQ
3 http://www.megaupload.com/?d=P7JFC9PF
tập 12
1 http://www.megaupload.com/?d=TW0BEZ3P
2 http://www.megaupload.com/?d=D6OA9BQV
3 http://www.megaupload.com/?d=99ZZ642W
tập 13
1 http://www.megaupload.com/?d=FWSSXZYU
2 http://www.megaupload.com/?d=WLJ8CFR6
3 http://www.megaupload.com/?d=5M0XGZ51
tập 14
1 http://www.megaupload.com/?d=WKM4W4CF
2 http://www.megaupload.com/?d=MXY2W3Y4
3 http://www.megaupload.com/?d=GYNT7NK8
tập 15
1 http://www.megaupload.com/?d=EIQ9ZD74
2 http://www.megaupload.com/?d=0B3AIE4V
3 http://www.megaupload.com/?d=WO71ME4E
tập 16
1 http://www.megaupload.com/?d=H4QL393Q
2 http://www.megaupload.com/?d=Q0QEGK7M
3 http://www.megaupload.com/?d=Z0E8UMA5
tập 17
1 http://www.megaupload.com/?d=TZA1XNAZ
2 http://www.megaupload.com/?d=QZBV4GJ3
3 http://www.megaupload.com/?d=HUR6V4HW
tập 18
1 http://www.megaupload.com/?d=E21F7LGO
2 http://www.megaupload.com/?d=W04PR6PB
3 http://www.megaupload.com/?d=9RCCVKHO
tập 19
1 http://www.megaupload.com/?d=38YT29RE
2 http://www.megaupload.com/?d=UBA2GOZ5
3 http://www.megaupload.com/?d=D8AXDN1Z
tập 20
1 http://www.megaupload.com/?d=UVLIV8Q0
2 http://www.megaupload.com/?d=H1XQSOX0
3 http://www.megaupload.com/?d=6LPNCNSR
tập 21
1 http://www.megaupload.com/?d=7278N50X
2 http://www.megaupload.com/?d=6NVQ95TQ
3 http://www.megaupload.com/?d=L928BRYC
tập 22
1 http://www.megaupload.com/?d=YVSC6DM6
2 http://www.megaupload.com/?d=975E56GE
3 http://www.megaupload.com/?d=L5IWUSJ0
tập 23
1 http://www.megaupload.com/?d=DCUQ0PDA
2 http://www.megaupload.com/?d=ND6X30QX
3 http://www.megaupload.com/?d=SJPJ7TRP
tập 24
1 http://www.megaupload.com/?d=2Q2YBUK4
2 http://www.megaupload.com/?d=UXUYE3BW
3 http://www.megaupload.com/?d=9BEZDCCI
tập 25
1 http://www.megaupload.com/?d=WP1DQWP9
2 http://www.megaupload.com/?d=29NJRKTV
3 http://www.megaupload.com/?d=ZB0DW88N
tập 26
1 http://www.megaupload.com/?d=AUFCZ063
2 http://www.megaupload.com/?d=9VIDASI0
3 http://www.megaupload.com/?d=FPU0AD7U
tập 27
1 http://www.megaupload.com/?d=SRYPAK40
2 http://www.megaupload.com/?d=QI7XYMJ0
3 http://www.megaupload.com/?d=1DHGSUXB
tập 28
1 http://www.megaupload.com/?d=OZS46UT6
2 http://www.megaupload.com/?d=WS92BQ7O
3 http://www.megaupload.com/?d=CKCZSIQX
tập 29
1 http://www.megaupload.com/?d=K1N8O14E
2 http://www.megaupload.com/?d=CQW0S3ZL
3 http://www.megaupload.com/?d=MZ0N78QY
tập 30
1 http://www.megaupload.com/?d=U7NIIGH6
2 http://www.megaupload.com/?d=FQNB8NM0
3 http://www.megaupload.com/?d=C84OQEAH
tập 31
1 http://www.megaupload.com/?d=WL25PQ44
2 http://www.megaupload.com/?d=I5G8ACOD
3 http://www.megaupload.com/?d=R2YMCX1H
tập 32E
1 http://www.megaupload.com/?d=MAHBFT86
2 http://www.megaupload.com/?d=T54TNAEB
3 http://www.megaupload.com/?d=A0VRKPDW

http://collection.xumtu.com/showthread.php?p=136795


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét