Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

[Vietsub] Cảm xúc - Feeling - HQ - 16/16

Chắc các bạn vẫn còn nhớ bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên được chiếu ở VN vào năm 1996 trên kênh truyền hình HN. Hồi đó ss mê phim này lắm sau này cứ muốn tìm lại mà không được. Hôm nọ lang thang trên mạng tìm được phim này nên Posst lên cho các anh em

Tập 1 http://www.megaupload.com/?d=PXV3NFGI

http://www.megaupload.com/?d=7CPNZZND

http://www.megaupload.com/?d=1C3HG4E5


Tập 2     http://www.megaupload.com/?d=2J172OBR

    http://www.megaupload.com/?d=4L6QRURP


Tập 3     http://www.megaupload.com/?d=2BJ0YKL9

    http://www.megaupload.com/?d=3303F2PH

    http://www.megaupload.com/?d=6404IM2S


Tập 4     http://www.megaupload.com/?d=II1HVZ20

    http://www.megaupload.com/?d=KHELY41V

    http://www.megaupload.com/?d=K4GJ92F9


Tập 5     http://www.megaupload.com/?d=S32FL2EN

    http://www.megaupload.com/?d=GTPGZT38

    http://www.megaupload.com/?d=CJJUID63


Tập 6     http://www.megaupload.com/?d=L4FYOKQH

    http://www.megaupload.com/?d=DW2RA0OW

    http://www.megaupload.com/?d=EFVJ2O1N


Tập 7 http://www.megaupload.com/?d=1DJSLCUT

http://www.megaupload.com/?d=UN8IZZR8

http://www.megaupload.com/?d=JJ2E1PNO


Tập 8     http://www.megaupload.com/?d=VGOMQ9GJ

    http://www.megaupload.com/?d=9MOZ5G9Z

    http://www.megaupload.com/?d=UJ0N7DV1

    http://www.megaupload.com/?d=DKHQXNOV


Tập 9     http://www.megaupload.com/?d=ATCI01N0

    http://www.megaupload.com/?d=I8T2CQW6

    http://www.megaupload.com/?d=RA9EJJQL


Tập 10     http://www.megaupload.com/?d=C0H80OIZ

    http://www.megaupload.com/?d=4BTZ85C0

    http://www.megaupload.com/?d=DRZ1ID2V


Tập 11     http://www.megaupload.com/?d=R5CPWYOV

    http://www.megaupload.com/?d=6BU1DRK5

    http://www.megaupload.com/?d=U8SNGMKO


Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=NY7US3QH

http://www.megaupload.com/?d=XSTFVOUU

http://www.megaupload.com/?d=YRQC73K5


Tập 13     http://www.megaupload.com/?d=E2IGZNDF

    http://www.megaupload.com/?d=U1SFKGDZ

    http://www.megaupload.com/?d=QBCZTHG7


Tập 14     http://www.megaupload.com/?d=5H35RFA0

    http://www.megaupload.com/?d=DP5ESDA5

    http://www.megaupload.com/?d=3YR46A3P
Tập 15

    http://www.megaupload.com/?d=85V0THMR

    http://www.megaupload.com/?d=6ANSHD15

    http://www.megaupload.com/?d=DZQMUYOZ


Tập 16     http://www.megaupload.com/?d=ZRW887N0

    http://www.megaupload.com/?d=CSAB0RQQ

    http://www.megaupload.com/?d=ZL239LRS


hết
mirror :


Tập 1 http://www.megaupload.com/?d=MRMCLHSP
Tập 2     http://www.megaupload.com/?d=OLNTAGMJ
Tập 3     http://www.megaupload.com/?d=WRZO93HR

Tập 4     http://www.megaupload.com/?d=SBXA42H3
Tập 5     http://www.megaupload.com/?d=OEJ2VTB2
Tập 6     http://www.megaupload.com/?d=NYBCLD65
Tập 7    http://www.megaupload.com/?d=RT3R919K
Tập 8     http://www.megaupload.com/?d=Q9E0A492
Tập 9     http://www.megaupload.com/?d=RW7VVK4H
Tập 10     http://www.megaupload.com/?d=Y64M3IU6
Tập 11     http://www.megaupload.com/?d=6JW0LRLC
Tập 12    http://www.megaupload.com/?d=NHA8KNGA
Tập 13     http://www.megaupload.com/?d=HG7CMX80
Tập 14     http://www.megaupload.com/?d=BJTJAA2L
Tập 15     http://www.megaupload.com/?d=J23BO71K
Tập 16     http://www.megaupload.com/?d=16DP1YLO

hếtmirror : Tập 1 http://www.mediafire.com/?dimumylyz0n

http://www.mediafire.com/?ynovymzzjjw

http://www.mediafire.com/?gjcznjzmknm


Tập 2     http://www.mediafire.com/?tva2yittzny

    http://www.mediafire.com/?yn5ozqgmjak


Tập 3     http://www.mediafire.com/?jmrvtrz0yl4

    http://www.mediafire.com/?zi0odryrwun

    http://www.mediafire.com/?nlmwwm0zdj0


Tập 4     http://www.mediafire.com/?mlyn2inzzvc

    http://www.mediafire.com/?yhm2ygnkzzn

    http://www.mediafire.com/?kzjmzilhndz


Tập 5     http://www.mediafire.com/?monmzjdm3dt

    http://www.mediafire.com/?zdqg2byymhm

    http://www.mediafire.com/?ymjyxc0nyuu


Tập 6     http://www.mediafire.com/download.php?mzqdmkjyurj

    http://www.mediafire.com/download.php?b0zzwoncjom

    http://www.mediafire.com/download.php?mqqq1nzzdix


Tập 7 http://www.mediafire.com/download.php?4ojkj1t5j0j

http://www.mediafire.com/download.php?mwnik5mxym0

http://www.mediafire.com/download.php?gr35d3j2l2j


Tập 8     http://www.mediafire.com/download.php?zjmzjqz2htn

    http://www.mediafire.com/download.php?nljwtcj2wmo

    http://www.mediafire.com/download.php?mzmzkmoztki

    http://www.mediafire.com/download.php?ywhdmmldzed


Tập 9     http://www.mediafire.com/download.php?omitvjmtyzn

    http://www.mediafire.com/download.php?4zoybn0bmfl

    http://www.mediafire.com/download.php?zmmyzzyey1w


Tập 10     http://www.mediafire.com/download.php?mjedq1vzmww

    http://www.mediafire.com/download.php?yjt4ym32ycd

    http://www.mediafire.com/download.php?yygn0jzyrwi


Tập 11     http://www.mediafire.com/download.php?zhnnynmji02

    http://www.mediafire.com/download.php?tgv1z5hgz4v

    http://www.mediafire.com/download.php?qdkmgz4uzuu


Tập 12 http://www.mediafire.com/download.php?jmhoin2yijj

http://www.mediafire.com/download.php?nw1zzmjwfyy

http://www.mediafire.com/download.php?n2tdl5mmm5k


Tập 13     http://www.mediafire.com/download.php?lydw12oentj

    http://www.mediafire.com/download.php?nkhkxym42nm

    http://www.mediafire.com/download.php?1iz1m3tujyl


Tập 14     http://www.mediafire.com/download.php?qydmnqmma2m

    http://www.mediafire.com/download.php?zjggr2mzzug

    http://www.mediafire.com/download.php?tyzymozelwm
Tập 15

    http://www.mediafire.com/download.php?zjfgjlmgmdm

    http://www.mediafire.com/download.php?42jzmimwjmh

    http://www.mediafire.com/download.php?o2nzewmirzj


Tập 16     http://www.mediafire.com/download.php?nio0znummjg

    http://www.mediafire.com/download.php?d34ztx542nt

    http://www.mediafire.com/download.php?yzmn2od4qmj

hết
http://www.phim88.com/forum/showthread.php?t=4520

---------------------------------

online:


Mirror 1: 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 9a 9b 9c 9d 10a 10b 10c 10d 11a 11b 11c 11d 12a 12b 12c 12d 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 15a 15b 15c 15d 16a 16b 16c 16d
Mirror 2: 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 6d 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 9a 9b 9c 9d 10a 10b 10c 10d 11a 11b 11c 11d 12a 12b 12c 12d 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 15a 15b 15c 15d 16a 16b 16c 16d
Mirror 3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

http://www.kenh88.com/cam-xuc--feeling-xem-phim-view-107-3919.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét