Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Ánh Sáng Trân Châu - 24/24 tập - Thái lan 2008 - Kaew Lom Pet | Vill & Son

[Thailand - 2008] Kaew Lom Pet | Ánh sáng trân châu | Vill & Son


  
 

Ánh Sáng Trân Châu - Kaew Lom Pet 24/24 USLT

Thời lượng : 24 tập
Genre: Dramatic/Romance
Popularity: top rated
Air time: Mon-Thu @ 8:30PM
Broadcast network: Channel 5
Broadcast period: Nov. 25, 2008 - Jan. 22, 2009
Remake from: Luerd Hong

Cast

Son Songpaisarn as Cheewin
View Warunrot Sontichai as Nampetch
Ton Chayatorn Setjinda as Karn
Airin Yoogthatat as Kaewkao
New Chaiyapol Pupart as Chanok
Kwang Kamolchanok Komoltithi as Pikul

Thời lượng : 24 tập

Diễn viên

Son Songpaisan vai Jee Win
Wannaros Sonthichai vai Nampich
Aerin Siripon vai Villan
Kwang Kamonchanok vai mẹ Villan
New Chaipon vai anh trai của Jee
Ton Chayathorn vai anh trai của Villan

Phim được làm lại từ bộ phim Dòng máu phượng hoàng nhưng nội dung sâu sắc hơn nữa tình cảm nhân vật tinh tế hợp lý hơn 


nguồn: http://www.dienanh.net/forums/showthread.php/110713-Thailand-2008-Kaew-Lom-Pet-Anh-sang-tran-chau-Vill-amp-Son
--------------------------

1 http://www.megaupload.com/?d=NCV78FZ2
2 http://www.megaupload.com/?d=L3CT9XRN
3 http://www.megaupload.com/?d=C0LFF9GX
4 http://www.megaupload.com/?d=ZM9L320C
5 http://www.megaupload.com/?d=3FOA9JDL
6 http://www.megaupload.com/?d=FOMVMADW
7 http://www.megaupload.com/?d=M1GRBJY1
8 http://www.megaupload.com/?d=X4F2XDGH
9 http://www.megaupload.com/?d=T1H0MUPG
10 http://www.megaupload.com/?d=79WX3P4E
11 http://www.megaupload.com/?d=IE5ZD29B
12 http://www.megaupload.com/?d=1X6O6RGX
13 http://www.megaupload.com/?d=P0UGR3NX
14 http://www.megaupload.com/?d=LRJYFDZ0
15 http://www.megaupload.com/?d=SBTY1ANZ
16 http://www.megaupload.com/?d=LF0PDSC4
17 http://www.megaupload.com/?d=4C8HEW65
18 http://www.megaupload.com/?d=LZ77E61H
19 http://www.megaupload.com/?d=4IQFWF3R
20 http://www.megaupload.com/?d=1HFUC8H7
21 http://www.megaupload.com/?d=GW195UZO
22 http://www.megaupload.com/?d=2IJSMXJN
23 http://www.megaupload.com/?d=WA0KTG39
24 http://www.megaupload.com/?d=SEXGH1IV

hết


nguồn: planetphim


-----------------------

Wupload:

Tap 1:http://www.wupload.com/file/43739810
Tap 2:http://www.wupload.com/file/43739803
Tap 3:http://www.wupload.com/file/43739806
Tap 4:http://www.wupload.com/file/43802265
Tap 5:http://www.wupload.com/file/43741174
Tap 6:http://www.wupload.com/file/43739811
Tap 7:http://www.wupload.com/file/43803387
Tap 8:http://www.wupload.com/file/43739795
Tap 9:http://www.wupload.com/file/57333093
Tap 10:http://www.wupload.com/file/57296687
Tap 11:http://www.wupload.com/file/57333378
Tap 12:http://www.wupload.com/file/57294593
Tap 13:http://www.wupload.com/file/57305306
Tap 14:http://www.wupload.com/file/57333390
Tap 15:http://www.wupload.com/file/77665680
Tap 16:http://www.wupload.com/file/77759007
Tap 17:http://www.wupload.com/file/77763569
Tap 18:http://www.wupload.com/file/77759002
Tap 19:http://www.wupload.com/file/77750969
Tap 20:http://www.wupload.com/file/77759447


Fileserve:

Tap 1:http://www.fileserve.com/file/yE6wVKX
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/9tjnfdS
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/tdbXxzW
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/zfEUBxE
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/4HtYtem
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/ctC7Rze
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/6ndAD4s
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/qcPM4mU
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/pDbQ8pZ
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/m9CyJyQ
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/ePK9R2y
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/jKSJvs2
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/gfcTvKH
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/xewyh8e
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/jxy6MyB
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/EeSG3hj
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/Nu7M3DU
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/CFmEPR2
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/eJDbzmZ
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/SZUkJyhhttp://www.phim88.com/forum/showthread.php?t=10862

------------------------------

Link Online - Clicks Vào Ads Để Có Phim Xem Nhanh Hơn
Episode 01a| Episode 01b
Episode 02a| Episode 02b
Episode 03a| Episode 03b
Episode 04a| Episode 04b
Episode 05a| Episode 05b
Episode 06a| Episode 06b
Episode 07a| Episode 07b
Episode 08a| Episode 08b
Episode 09a| Episode 09b
Episode 10a| Episode 10b
Episode 11
Episode 12
Episode 13
Episode 14
Episode 15
Episode 16
Episode 17
Episode 18
Episode 19
Episode 20
Episode 21
Episode 22
Episode 23
Episode 24End


http://hopphim.com/phim-bo/thai/anh-sang-tran-chau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét