Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

[VIETSUB] Cùng ngắm mưa sao băng 1 / Meteor Shower 1 - 36/36eps 2009 - TQ

[Special Project 2009] Cùng Ngắm Mưa Sao Băng [Vietsub Ep 36 end]
[Special Project 2009] Cùng Ngắm Mưa Sao Băng [Vietsub Ep 36 end]

* Tên tiếng Hoa: 一起来看流星雨

* Tên tiếng Anh: Let's Go Watch Meteor Shower

* Tên tiếng Việt (Tạm dịch): Cùng ngắm mưa sao băng

* Thể loại: Hài hước, Lãng mạn, Tình cảm

* Số tập: 36

* Đài truyền hình: Hồ Nam TV

* Thời gian trình chiếu: 8/8/2009 -29/8/2009

* Thời gian phát sóng : 22:00 - 24:00

* Related TV series: Meteor Garden, Hana Yori Dango, Boys Over Flowers


[Special Project 2009] Cùng Ngắm Mưa Sao Băng [Vietsub Ep 36 end]

[Special Project 2009] Cùng Ngắm Mưa Sao Băng [Vietsub Ep 36 end]

[Special Project 2009] Cùng Ngắm Mưa Sao Băng [Vietsub Ep 36 end]

[Special Project 2009] Cùng Ngắm Mưa Sao Băng [Vietsub Ep 36 end]

[Special Project 2009] Cùng Ngắm Mưa Sao Băng [Vietsub Ep 36 end]


Mộ Dung Vân Đóa - Chị gái Vân Hải [Tiêu Hàm]

[Special Project 2009] Cùng Ngắm Mưa Sao Băng [Vietsub Ep 36 end]

Vu Hinh - Mối tình đầu của Đoan Mộc Lỗi [Bành Dương]

[Special Project 2009] Cùng Ngắm Mưa Sao Băng [Vietsub Ep 36 end]

“Cùng Ngắm Mưa Sao Băng” phiên bản Trung Quốc được mô phỏng dựa trên manga “Hana Yori Dango” rất nổi tiếng của Nhật Bản. Theo các tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà làm phim đã tuyên bố rằng phiên bản năm 2009 đã được chỉnh sửa một số chi tiết nhằm hướng đến một thị hiếu mới hơn phiên bản gốc. KSTC quyết định thực hiện Việtsub cho phiên bản này để nhằm mang đến cho các thành viên KSTers một cái nhìn mới hơn. Phiên bản này sẽ như thế nào? Đổi mới ở điểm nào? Những điểm đổi mới đó có thật sự thích hợp hay không?...


[Special Project 2009] Cùng Ngắm Mưa Sao Băng [Vietsub Ep 36 end]

Ep 1: http://share.vnn.vn/dl.php/3135915
Ep 2: http://share.vnn.vn/dl.php/3135917
Ep 3: http://share.vnn.vn/dl.php/3135920
Ep 4: http://share.vnn.vn/dl.php/3135923
Ep 5: http://share.vnn.vn/dl.php/3135924
Ep 6: http://share.vnn.vn/dl.php/3135925
Ep 7: http://share.vnn.vn/dl.php/3135926
Ep 8: http://share.vnn.vn/dl.php/3135929
Ep 9: http://share.vnn.vn/dl.php/3135930
Ep 10: http://share.vnn.vn/dl.php/3135928
Ep 11: http://share.vnn.vn/dl.php/3136180
Ep 12: http://share.vnn.vn/dl.php/3136197
Ep 13: http://share.vnn.vn/dl.php/3136181
Ep 14: http://share.vnn.vn/dl.php/3136184
Ep 15: http://share.vnn.vn/dl.php/3136186
Ep 16: http://share.vnn.vn/dl.php/3136190
Ep 17: http://share.vnn.vn/dl.php/3136191
Ep 18: http://share.vnn.vn/dl.php/3136195
Ep 19: http://share.vnn.vn/dl.php/3136193
Ep 20: http://share.vnn.vn/dl.php/3136194
Ep 21: http://share.vnn.vn/dl.php/3137948
Ep 22: http://share.vnn.vn/dl.php/3136374
Ep 23: http://share.vnn.vn/dl.php/3136376
Ep 24: http://share.vnn.vn/dl.php/3137945
Ep 25: http://share.vnn.vn/dl.php/3137946
Ep 26: http://share.vnn.vn/dl.php/3137949
Ep 27: http://share.vnn.vn/dl.php/3137947
Ep 28: http://share.vnn.vn/dl.php/3136377
Ep 29: http://share.vnn.vn/dl.php/3136380
Ep 30: http://share.vnn.vn/dl.php/3137936
Ep 31: http://share.vnn.vn/dl.php/3137937
Ep 32: http://share.vnn.vn/dl.php/3137938
Ep 33: http://share.vnn.vn/dl.php/3137941
Ep 34: http://share.vnn.vn/dl.php/3137942
Ep 35: http://share.vnn.vn/dl.php/3137943
Ep 36 - End: http://share.vnn.vn/dl.php/3137944


[Special Project 2009] Cùng Ngắm Mưa Sao Băng [Vietsub Ep 36 end]

Tập 01:
http://www.megaupload.com/?d=4M1M7MCV (Kinnie)
or http://www.megaupload.com/?d=ZQEKSQAA (conkhungmatco)
or http://www.megaupload.com/?d=6548KVYY(Pieras)
Tập 02:
http://www.megaupload.com/?d=P6HXGJSG
Tập 03:
http://www.megaupload.com/?d=VFJY61DG
Tập 4:
http://www.megaupload.com/?d=196GJR9N
Tập 5:
http://www.megaupload.com/?d=RSD6DIHB
Tập 6:
http://www.megaupload.com/?d=G1100QS1
Tập 7:
http://www.megaupload.com/?d=EDQ44L95
Tập 8:
http://www.megaupload.com/?d=IG0DKHXH
Tập 9:
http://www.megaupload.com/?d=A6NZS6GM
Tập 10:
http://www.megaupload.com/?d=CL3W9I3K
Tập 11:
http://www.megaupload.com/?d=JPGKO2FD
Tập 12:
http://www.megaupload.com/?d=IC1CD5NS
Tập 13:
http://www.megaupload.com/?d=5N52ILCT
Tập 14:
http://www.megaupload.com/?d=W4PGT0PR
Tập 15:
http://www.megaupload.com/?d=WYRR1QLN
Tập 16:
http://www.megaupload.com/?d=WYRR1QLN
Tập 17:
http://www.megaupload.com/?d=Y5MGEDAW
Tập 18:
http://www.megaupload.com/?d=QXVHKEWD
Tập 19:
http://www.megaupload.com/?d=76YZGMV9
Tập 20:
http://www.megaupload.com/?d=62GSS60N
Tập 21:
http://www.megaupload.com/?d=P4JWDWKR
Tập 22:
http://www.megaupload.com/?d=9098IHRW
Tập 23:
http://www.megaupload.com/?d=ALQDV6P0
Tập 24:
http://www.megaupload.com/?d=DQ8T4G8N
Tập 25:
http://www.megaupload.com/?d=TNDI0QQD
Tập 26:
http://www.megaupload.com/?d=977YRKT5
Tập 27:
http://www.megaupload.com/?d=ANZCUPNY
Tập 28:
http://www.megaupload.com/?d=IY7ERKCI
Tập 29:
http://www.megaupload.com/?d=P69PG74Z
Tập 30:
http://www.megaupload.com/?d=CUYR6H9G
Tập 31:
http://www.megaupload.com/?d=1RH1VGNJ
Tập 32:
http://www.megaupload.com/?d=571K3JJI
Tập 33:
http://www.megaupload.com/?d=HA5001X8
Tập 34:
http://www.megaupload.com/?d=3KS77DTS
Tập 35:
http://www.megaupload.com/?d=XUXC45AD
Tập 36:
http://www.megaupload.com/?d=NEAOZOZW


[Special Project 2009] Cùng Ngắm Mưa Sao Băng [Vietsub Ep 36 end]
Tập 1:
P1. http://www.mediafire.com/?gjlm1dmfg2k
P2. http://www.mediafire.com/?yz2jytjoo2z
P3. http://www.mediafire.com/?nidmt1joned
Tập 2:
1. http://www.mediafire.com/?zzztn1nlyhw
2. http://www.mediafire.com/?3mghezdzgyh
Tập 3:
1. http://www.mediafire.com/?agz4m1uyuzr
2. http://www.mediafire.com/?ugzmygyzwem
3. http://www.mediafire.com/?mmzmoo3jzmy
Tập 4:
1. http://www.mediafire.com/?vmdmeedymlf
2. http://www.mediafire.com/?mgti0jfmmid
3. http://www.mediafire.com/?oxydwmnwyjh
Tập 5:
1. http://www.mediafire.com/?e12tzxe4exm
2. http://www.mediafire.com/?n0nzm1gzt1t
3. http://www.mediafire.com/?nz1ghftmfjt
4. http://www.mediafire.com/?zgr0azzlawq
Tập 6:
1. http://www.mediafire.com/?zjog2eyzwth
2. http://www.mediafire.com/?ztom3nwmlex
3. http://www.mediafire.com/?myzzymoygwn
Tập 7:
1. http://www.mediafire.com/?mnymnwymten
2. http://www.mediafire.com/?mn5wtgezdim
3. http://www.mediafire.com/?3wzez1jnkyy
Tập 8:
1. http://www.mediafire.com/?qzyjrz35ytw
2. http://www.mediafire.com/?mzeywgznmjz
Tập 9:
1. http://www.mediafire.com/?2uyzouywtgm
2. http://www.mediafire.com/?bmjzmlvun2d
Tập 10:
1. http://www.mediafire.com/?trzzzzmme2h
2. http://www.mediafire.com/?tfzwofgdwgz
Tập 11:
1. http://www.mediafire.com/?gyrytkjtcyn
2. http://www.mediafire.com/?gnk1yy5nmzu
3. http://www.mediafire.com/?nwmnomj2zjz
Tập 12:
1. http://www.mediafire.com/?akmmmthimed
2. http://www.mediafire.com/?mj5fjzvqmyz
3. http://www.mediafire.com/?g5d5zuzwezf
Tập 13:
1. http://www.mediafire.com/?gmnml4wyymz
2. http://www.mediafire.com/?2nm3oxemkyf
3. http://www.mediafire.com/?dzmyrjottmk
Tập 14:
1. http://www.mediafire.com/?h5zonyfxbix
2. http://www.mediafire.com/?jzw5ygjtymg
3. http://www.mediafire.com/?jymimzmrnzl
Tập 15:
1. http://www.mediafire.com/?q1jttlduyyt
2. http://www.mediafire.com/?jenk2crytvw
3. http://www.mediafire.com/?ynhdlmrymlw
Tập 16:
1. http://www.mediafire.com/?didtmmmmm1m
2. http://www.mediafire.com/?2mmg3mzzgwi
3. http://www.mediafire.com/?2wohmyq5x3t
Tập 17:
1. http://www.mediafire.com/?trjzjymoyzy
2. http://www.mediafire.com/?y2gmqjmyvnm
3. http://www.mediafire.com/?lgfnyznyd5d
Tập 18:
1. http://www.mediafire.com/?t2kny4ty4gd
2. http://www.mediafire.com/?dnzd5mqjkmq
3. http://www.mediafire.com/?uzjmqancwjz
Tập 19:
1. http://www.mediafire.com/?jm201nzznmj
2. http://www.mediafire.com/?1jjgnhwr0hq
3. http://www.mediafire.com/?n1gznyjttzg
Tập 20:
1. http://www.mediafire.com/?1tmdyu5kjmo
2. http://www.mediafire.com/?melgjn4ktmw
3. http://www.mediafire.com/?tjmfttmyjyq
Tập 21:
http://www.mediafire.com/?l4jzr2gghhi
http://www.mediafire.com/?thwjez5omnj
Tập 22:
1. http://www.mediafire.com/?ogy2qkjjqyn
2. http://www.mediafire.com/?yjtmjynzrjy
3. http://www.mediafire.com/?ynwmmmmwzzf
Tập 23: Reup by marie
1. http://www.mediafire.com/?2aapfkdc041yt41
2. http://www.mediafire.com/?6a8xrjvjobfj7aa
Tập 24: Reup by marie
1. http://www.mediafire.com/?a4irc16xcto275d
2. http://www.mediafire.com/?rvo37cdbcq4myl3
Or Tập 24: Reup by J3lu3
1: http://www.mediafire.com/?ayau2h8vy65hneu
2: http://www.mediafire.com/?op5ovp2l4b9n8s2
Tập 25: Reup by marie
1. http://www.mediafire.com/?2chezs932syfuou
2. http://www.mediafire.com/?8lm1od1qnz5m86m
3. http://www.mediafire.com/?9o6t4tkq2eym3ql
Tập 26:
1. http://www.mediafire.com/?2tytenzkqzm
2. http://www.mediafire.com/?mnm2bg2nfh5
3. http://www.mediafire.com/?1vznjmnnnnn
4. http://www.mediafire.com/?wi4yydxkwdy
Tập 27:
1. http://www.mediafire.com/?twlndmmvegi
2. http://www.mediafire.com/?3nbjy2wdm2n
3. http://www.mediafire.com/?t2k5ixnmdxd
4. http://www.mediafire.com/?tmytntymxoy
5. http://www.mediafire.com/?rzjmzzjzguq
Tập 28:
1. http://www.mediafire.com/?1vwii5nmnm3
2. http://www.mediafire.com/?ywf3zzkn0kh
Tập 29:
1. http://www.mediafire.com/?nqo1htgwzmz
2. http://www.mediafire.com/?qiyyogn2df3
Tập 30:
1. http://www.mediafire.com/?jwn1zwzmnft
2. http://www.mediafire.com/?nzzyyxywmnt
Tập 31:
1. http://www.mediafire.com/?dezdjynoczh
2. http://www.mediafire.com/?hzgomxixzmn
Tập 32
1. http://www.mediafire.com/?1jlcotwdjnz
2. http://www.mediafire.com/?j5yudm3wn2w
Tập 33
1. http://www.mediafire.com/?x4gnzwowzdm
2. http://www.mediafire.com/?iymamtrlwom
Tập 34
1. http://www.mediafire.com/?ngyynmgwomt
2. http://www.mediafire.com/?od2emjmmdim
Tập 35
1. http://www.mediafire.com/?duqyz4d1jzz
2. http://www.mediafire.com/?odmnymxadhd
Tập 36
1.http://www.mediafire.com/?bzynkcg2unm
2. http://www.mediafire.com/?mjnk0ikxomd


[Special Project 2009] Cùng Ngắm Mưa Sao Băng [Vietsub Ep 36 end]
Tập 1:http://mega.1280.com/file/2NIOQ3SV/          
              http://mega.1280.com/file/9UAP7ECY/
              http://mega.1280.com/file/0GCL4BCP/

Tập 2: http://mega.1280.com/file/9OX84IT6/

Tập 3 :http://mega.1280.com/file/DETE8OAPEM/
           http://mega.1280.com/file/ZASU5DZN5G/
           http://mega.1280.com/file/II3W19FDHW/

Tập 4 :http://mega.1280.com/file/3KILN5QL9O/
           http://mega.1280.com/file/MJ84NKSUQ2/
           http://mega.1280.com/file/U0GHFTZMDR/

Tập 5 :http://mega.1280.com/file/5OHTUXETJO/
           http://mega.1280.com/file/BZZT6TTHWL/
           http://mega.1280.com/file/OR9YT0VRL7/
           http://mega.1280.com/file/NQNHA6IZ37/

Tập 6 :http://mega.1280.com/file/LEP286690B/
           http://mega.1280.com/file/WMDFTW50Q9/
           http://mega.1280.com/file/ZB4UC1HAXP/

Tập 7 :http://mega.1280.com/file/KGN1ZFBNIA/
           http://mega.1280.com/file/RC25XKOVXX/
            http://mega.1280.com/file/H1LKSGHTWC/

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=50848

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét