Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Trạng Sư Hồ Đồ , TVB 20/20 tập DVDRip AVI


Trạng Sư Hồ Đồ

Phim dài 20 tập, dạng DVDRip AVI, US Lồng tiếng.

Diễn viên:
Trần Tuệ San, Tô Vĩnh Khang, Tưởng Chí Sương


Tập 1
1.1 http://www.megaupload.com/?d=DF9W3MNZ
1.2 http://www.megaupload.com/?d=TCLLR8T0
1.3 http://www.megaupload.com/?d=84TC6GBR
1.4 http://www.megaupload.com/?d=DTTTFKND
1.5 http://www.megaupload.com/?d=T0X53TI3

Tập 2
2.1 http://www.megaupload.com/?d=S7NQTK41
2.2 http://www.megaupload.com/?d=NIIHCVY3
2.3 http://www.megaupload.com/?d=R91FVJM1
2.4 http://www.megaupload.com/?d=046MYH7V
2.5 http://www.megaupload.com/?d=P2DETBCY

Tập 3
3.1 http://www.megaupload.com/?d=1G4FD8X4
3.2 http://www.megaupload.com/?d=98XE2JXA
3.3 http://www.megaupload.com/?d=5Q87JWG9
3.4 http://www.megaupload.com/?d=DOW0NE3A
3.5 http://www.megaupload.com/?d=GWJLYPCQ

Tập 4
4.1 http://www.megaupload.com/?d=HCDO93P0
4.2 http://www.megaupload.com/?d=WT9KJ9Z1
4.3 http://www.megaupload.com/?d=IIH7C1K9
4.4 http://www.megaupload.com/?d=4W3BX9DZ
4.5 http://www.megaupload.com/?d=7JEEVM8A

Tập 5
5.1 http://www.megaupload.com/?d=K1A5DTS0
5.2 http://www.megaupload.com/?d=AO0FKYUO
5.3 http://www.megaupload.com/?d=BE362608
5.4 http://www.megaupload.com/?d=13GLRJ2H
5.5 http://www.megaupload.com/?d=ER5ARXA2

Tập 6
6.1 http://www.megaupload.com/?d=643B0GU2
6.2 http://www.megaupload.com/?d=7W7CH8HU
6.3 http://www.megaupload.com/?d=PMQLHEE6
6.4 http://www.megaupload.com/?d=JGWE5GKU
6.5 http://www.megaupload.com/?d=MCKJKPM3

Tập 7
7.1 http://www.megaupload.com/?d=0U69TYNN
7.2 http://www.megaupload.com/?d=KWGDRHR6
7.3 http://www.megaupload.com/?d=9AUPPL99
7.4 http://www.megaupload.com/?d=9WLLY89B
7.5 http://www.megaupload.com/?d=LG0C39RG

Tập 8
8.1 http://www.megaupload.com/?d=N5DS4A0A
8.2 http://www.megaupload.com/?d=6GVXI6B9
8.3 http://www.megaupload.com/?d=I0LGQ6V6
8.4 http://www.megaupload.com/?d=XSFGPMSY
8.5 http://www.megaupload.com/?d=7V06ZI0P

Tập 9
9.1 http://www.megaupload.com/?d=J358V4ZZ
9.2 http://www.megaupload.com/?d=WYIG16PI
9.3 http://www.megaupload.com/?d=3TO9IUTY
9.4 http://www.megaupload.com/?d=1NNI2KT1
9.5 http://www.megaupload.com/?d=VUW8L55X

Tập 10
10.1 http://www.megaupload.com/?d=Y5X46BCK
10.2 http://www.megaupload.com/?d=6HIRLA1D
10.3 http://www.megaupload.com/?d=SE2WZML9
10.4 http://www.megaupload.com/?d=U46ATI06
10.5 http://www.megaupload.com/?d=WCHJM7KG

Tập 11
11.1 http://www.megaupload.com/?d=8UCLKZVT
11.2 http://www.megaupload.com/?d=F13NX0KQ
11.3 http://www.megaupload.com/?d=UJ0S10M6
11.4 http://www.megaupload.com/?d=H0BU341J
11.5 http://www.megaupload.com/?d=F6G8VK80

Tập 12
12.1 http://www.megaupload.com/?d=DMNOAY10
12.2 http://www.megaupload.com/?d=PS6SYCPN
12.3 http://www.megaupload.com/?d=6I0AXVUM
12.4 http://www.megaupload.com/?d=39DXVNUM
12.5 http://www.megaupload.com/?d=7S99VMB8

Tập 13
13.1 http://www.megaupload.com/?d=SDMY9JT6
13.2 http://www.megaupload.com/?d=QGI3JQCC
13.3 http://www.megaupload.com/?d=VUI6VMG7
13.4 http://www.megaupload.com/?d=2PL244SU
13.5 http://www.megaupload.com/?d=OBEEYUK6

Tập 14
14.1 http://www.megaupload.com/?d=OD71IUNR
14.2 http://www.megaupload.com/?d=GKL23PYR
14.3 http://www.megaupload.com/?d=WP0O7NBV
14.4 http://www.megaupload.com/?d=Q1P5OZR0
14.5 http://www.megaupload.com/?d=V7MJZ0J6

Tập 15
15.1 http://www.megaupload.com/?d=MRQYMG8V
15.2 http://www.megaupload.com/?d=M4H74MOS
15.3 http://www.megaupload.com/?d=MVMD9R2W
15.4 http://www.megaupload.com/?d=R2RF8PUN
15.5 http://www.megaupload.com/?d=BZQA1D2C

Tập 16
16.1 http://www.megaupload.com/?d=37QV75IE
16.2 http://www.megaupload.com/?d=GPFSL04C
16.3 http://www.megaupload.com/?d=TV3WRBEC
16.4 http://www.megaupload.com/?d=IR6NFLPQ
16.5 http://www.megaupload.com/?d=9GCVBSLE

Tập 17
17.1 http://www.megaupload.com/?d=LUICD3GM
17.2 http://www.megaupload.com/?d=L462021X
17.3 http://www.megaupload.com/?d=4H8HUTQ0
17.4 http://www.megaupload.com/?d=SSSXVG78
17.5 http://www.megaupload.com/?d=TRP5IYXT

Tập 18
18.1 http://www.megaupload.com/?d=7ZHMP39A
18.2 http://www.megaupload.com/?d=IKWQ8HQ2
18.3 http://www.megaupload.com/?d=47PQA1SX
18.4 http://www.megaupload.com/?d=W1RRB6O9
18.5 http://www.megaupload.com/?d=LOQ864H4

Tập 19
19.1 http://www.megaupload.com/?d=Z76R3XAN
19.2 http://www.megaupload.com/?d=VVA8DWFB
19.3 http://www.megaupload.com/?d=GO0C3UNO
19.4 http://www.megaupload.com/?d=C9OEYZST
19.5 http://www.megaupload.com/?d=G3KL1IBS

Tập 20End
20.1 http://www.megaupload.com/?d=TZASM22E
20.2 http://www.megaupload.com/?d=2CD3VJ5N
20.3 http://www.megaupload.com/?d=GBM0QA03
20.4 http://www.megaupload.com/?d=GOIK5KBD
20.5 http://www.megaupload.com/?d=3V5HFAF2


Bixit
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=13815

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét