Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

Nghĩa Hậu Sinh - TVB - 22/22 Tâp, US LT.

Nghĩa Hậu Sinh
You're HiredEnglish Title: You’re Hired
Chinese Title: 绝代商娇
Genre: Comedy/Modern Drama
Length: 20 episodes
Producer: Cheung Kin Man
Scriptwriters: Chu King Kei & Suen Ho Ho

Starring:
Dayo Wong
Charmaine Sheh
Theresa Lee
Benz Hui
Michael Tse
Power Chan
Mandy Cho
Cheung Kwok Keung


Cat Cat upload
Tập 01 http://www.megaupload.com/?d=8BQW8Q55
Tập 02 http://www.megaupload.com/?d=MTWWBSXF
Tập 03 http://www.megaupload.com/?d=CVT3FYXT
Tập 04 http://www.megaupload.com/?d=U4PBM0OC
Tập 05 http://www.megaupload.com/?d=8RJ0UM92
Tập 06 http://www.megaupload.com/?d=UR2668CX
Tập 07 http://www.megaupload.com/?d=22QWP8L6
Tập 08 http://www.megaupload.com/?d=K8PAGTY5
Tập 09 http://www.megaupload.com/?d=7M5CDEN6
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=0Y4ZOJ9T
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=3FFI4I6L
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=E0A0JQDL
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=BEFAIRPH
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=B7EYPMA9
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=QQ1YDSE5
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=L5GGSM50
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=I7ILHN3H
Tập 18 http://www.megaupload.com/?d=8SBBKNS7
Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=51AW8NWH
Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=RH73A64C
Tập 21 http://www.megaupload.com/?d=CQKMMZM5
Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=WULRE4QV

Phuc upload
Tập 1 FULL: http://www.megaupload.com/?d=3UYU80CD
Tập 2 FULL: http://www.megaupload.com/?d=9UY20EXW
Tập 3 FULL: http://www.megaupload.com/?d=QPDXJXVR
Tập 4 FULL: http://www.megaupload.com/?d=VQVK1DYO
Tập 5 FULL: http://www.megaupload.com/?d=A9HPV79J
Tập 6 FULL: http://www.megaupload.com/?d=0CN8TARQ
Tập 7 FULL: http://www.megaupload.com/?d=ZLP9OBZY
Tập 8 FULL: http://www.megaupload.com/?d=TYA1D611
Tập 9 FULL: http://www.megaupload.com/?d=TUNWYP86
Tập 15 FULL: http://www.megaupload.com/?d=G0JLHGJD
Tập 16 FULL: http://www.megaupload.com/?d=PI48L4IL
Tập 17 FULL: http://www.megaupload.com/?d=VG5BBQQ5
Tập 18 FULL: http://www.megaupload.com/?d=DBGB3J1H

Tinh Buon so much!!
Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=GUI0Y7Y0
Tâp 2: http://www.megaupload.com/?d=WNJOXUAC
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=ZQTBLXCS
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=38VC498V
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=MZN9GO2T
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=M52H8OI0
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=SOVSNEKV
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=83691I6U
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=9QTG1WKQ
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=KDXJVY2R
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=AR27MPZ8
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=UAYF2O8M
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=OUEOZ0U8
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=NT9G3E4N

Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=05IEQR3B
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=5POY9XYY
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=DKX5JJLW
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=LJGVOXLA


tvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=197572

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét