Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Mẹ Chồng Nàng Dâu (phim VN) 34/34 End

Sơ lược nội dung:
Câu chuyện xoay quanh đại gia đình của bà Tâm với ba nàng con dâu mà mỗi người đại diện cho mẫu nàng dâu hiện đại, trí thức, nàng dâu bình dân, nàng dâu tính toán, thực dụng và bản thân bà Tâm vừa là một hình mẫu nàng dâu truyền thống cam chịu vừa là đại diện cho mẫu mẹ chồng rộng lượng, bao dung đối chọi với bà mẹ chồng khắc khe, ích kỷ của chính bà.

1:http://www.megaupload.com/?d=1TNR6JSX
2:http://www.megaupload.com/?d=AR1MBIPQ
3:http://www.megaupload.com/?d=OJZ4I9PY
4:http://www.megaupload.com/?d=M85DODR7
5:http://www.megaupload.com/?d=NF0YRWIV
6:http://www.megaupload.com/?d=HJTZVTEV
7:http://www.megaupload.com/?d=WD2SV085
8:http://www.megaupload.com/?d=4RYRW6RQ
9:http://www.megaupload.com/?d=3I5PSP0Z
10:http://www.megaupload.com/?d=VYG5O9Q0
11:http://www.megaupload.com/?d=WQEG1TKJ
12:http://www.megaupload.com/?d=YZZ7S450
13:http://www.megaupload.com/?d=LJRTLJZ4
14:http://www.megaupload.com/?d=MXSQMV5T
15:http://www.megaupload.com/?d=CFSYIMK9
16:http://www.megaupload.com/?d=AV0XKXN6
17:http://www.megaupload.com/?d=QW729OPU
18:http://www.megaupload.com/?d=C459GZZ2
19:http://www.megaupload.com/?d=1NNR4OHD
20:http://www.megaupload.com/?d=413S96BD
21:http://www.megaupload.com/?d=ZD3IBHO0
22:http://www.megaupload.com/?d=AKO33OV9
23:http://www.megaupload.com/?d=UWLS6AUV
24:http://www.megaupload.com/?d=HSXNNH4H
25:http://www.megaupload.com/?d=TFLTL4VZ
26:http://www.megaupload.com/?d=KB1JT7ZH
27:http://www.megaupload.com/?d=UNQ399NH
28:http://www.megaupload.com/?d=MV25N860
29:http://www.megaupload.com/?d=WVEG2S8E
30:http://www.megaupload.com/?d=VVSR7W4P
31:http://www.megaupload.com/?d=GZUGARAQ
32:http://www.megaupload.com/?d=REGUM943
33:http://www.megaupload.com/?d=ECKO1ZW3
34 end:http://www.megaupload.com/?d=QOVDMB4P


an_ti
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=369047

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét