Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Kẻ Săn Nô Lệ - HQ - 24/24 Tâp, USLT + 8/8 DVD ISo - FileSever

Kẻ Săn Nô Lệ
Chuno / The Slave HuntersGenre: Historical, fusion
Episodes: 24
Broadcast Network: KBS2


Cast:
Jang Hyuk
Oh Ji Ho
Lee Da Hae
Lee Jong Hyuk
Gong Hyung Jin
Han Jung Soo
Kim Ji Suk
Kim Ha Eun
Choi Chul Ho
Yoon Gi Won
Sung Dong Il
Jo Mi Ryung
Yoon Ji Min
Lee Han Wie
Jo Hee Bong
Danny Ahn
Yoon Moon Sik
Kim Min Joo
Jo Jin Woong
Joo Da Young
Jang Su Won
Jo Jae Wan
Kim Young Ae
Kim Ha Yoon
Yoon Dong Hwan 
FileSever

  
HTDRip-Avi
http://www.fileserve.com/file/2a5RCmP/KeSanNoLe_01.avi
http://www.fileserve.com/file/JVcWPJU/KeSanNoLe_02.avi
http://www.fileserve.com/file/9RY3hke/KeSanNoLe_03.avi
http://www.fileserve.com/file/ZqYDJsK/KeSanNoLe_04.avi
http://www.fileserve.com/file/fBJkNEC/KeSanNoLe_05.avi
http://www.fileserve.com/file/GMDCrQ7/KeSanNoLe_06.avi
http://www.fileserve.com/file/MRxVXy4/KeSanNoLe_07.avi
http://www.fileserve.com/file/bDEr8hh/KeSanNoLe_08.avi
http://www.fileserve.com/file/MqEw29r/KeSanNoLe_09.avi
http://www.fileserve.com/file/nNAY99E/KeSanNoLe_10.avi
http://www.fileserve.com/file/fTqXyzF/KeSanNoLe_11.avi
http://www.fileserve.com/file/FpAg9BT/KeSanNoLe_12.avi
http://www.fileserve.com/file/pNa2SBy/KeSanNoLe_13.avi
http://www.fileserve.com/file/hKeZ3jd/KeSanNoLe_14.avi
http://www.fileserve.com/file/4aKYyJK/KeSanNoLe_15.avi
http://www.fileserve.com/file/dmhYNp9/KeSanNoLe_16.avi
http://www.fileserve.com/file/9SRpwQU/KeSanNoLe_17.avi
http://www.fileserve.com/file/NMaJfFN/KeSanNoLe_18.avi
http://www.fileserve.com/file/HxYNADN/KeSanNoLe_19.avi
http://www.fileserve.com/file/Sx4tpsC/KeSanNoLe_20.avi
http://www.fileserve.com/file/hEbaDg8/KeSanNoLe_21.avi
http://www.fileserve.com/file/7YpS2bM/KeSanNoLe_22.avi
http://www.fileserve.com/file/bSemPsn/KeSanNoLe_23.avi
http://www.fileserve.com/file/v5mVcVj/KeSanNoLe_24End.avi
END


DVD ISO

DVD1:
http://www.fileserve.com/file/fBg3fYB/KeSanNoLe_disc1.iso.001
http://www.fileserve.com/file/kH7vtGf/KeSanNoLe_disc1.iso.002
http://www.fileserve.com/file/HkWbVYa/KeSanNoLe_disc1.iso.003
http://www.fileserve.com/file/tsVXf8e/KeSanNoLe_disc1.iso.004
http://www.fileserve.com/file/gUsbjPm/KeSanNoLe_disc1.iso.005
http://www.fileserve.com/file/jKyFpGd/KeSanNoLe_disc1.iso.006
http://www.fileserve.com/file/ytZRfQh/KeSanNoLe_disc1.iso.007
http://www.fileserve.com/file/uQAuxQU/KeSanNoLe_disc1.iso.008
http://www.fileserve.com/file/jGTXfrh/KeSanNoLe_disc1.iso.009
http://www.fileserve.com/file/cqdUZHt/KeSanNoLe_disc1.iso.010

DVD 2:
http://www.fileserve.com/file/vD2E4nR/KeSanNoLe_Disc2.iso.001
http://www.fileserve.com/file/BGjNmQ2/KeSanNoLe_Disc2.iso.002
http://www.fileserve.com/file/qSThXa8/KeSanNoLe_Disc2.iso.003
http://www.fileserve.com/file/7fWSXXb/KeSanNoLe_Disc2.iso.004
http://www.fileserve.com/file/TwEHr6x/KeSanNoLe_disc2.iso.005
http://www.fileserve.com/file/hVEZYdQ/KeSanNoLe_Disc2.iso.006
http://www.fileserve.com/file/tUc5SEs/KeSanNoLe_Disc2.iso.007
http://www.fileserve.com/file/t7PP2ch/KeSanNoLe_Disc2.iso.008
http://www.fileserve.com/file/BsCkWcG/KeSanNoLe_Disc2.iso.009
http://www.fileserve.com/file/aXsegpH/KeSanNoLe_Disc2.iso.010


DVD3
http://www.fileserve.com/file/6xv4vwb/KeSanNoLe_Disc3.iso.001
http://www.fileserve.com/file/qdtygvW/KeSanNoLe_Disc3.iso.002
http://www.fileserve.com/file/saxrbE5/KeSanNoLe_Disc3.iso.003
http://www.fileserve.com/file/2CaR78V/KeSanNoLe_Disc3.iso.004
http://www.fileserve.com/file/sNrfXv9/KeSanNoLe_Disc3.iso.005
http://www.fileserve.com/file/5akTcMB/KeSanNoLe_Disc3.iso.006
http://www.fileserve.com/file/hWjPhb6/KeSanNoLe_Disc3.iso.007
http://www.fileserve.com/file/H42CvZd/KeSanNoLe_Disc3.iso.008
http://www.fileserve.com/file/a6na6tB/KeSanNoLe_Disc3.iso.009
http://www.fileserve.com/file/TnfCY2B/KeSanNoLe_Disc3.iso.010

DVD4
http://www.fileserve.com/file/7pVSFKx/KeSanNoLe_Disc4.iso.001
http://www.fileserve.com/file/UXQbXJ8/KeSanNoLe_Disc4.iso.002
http://www.fileserve.com/file/N7WvHPm/KeSanNoLe_Disc4.iso.003
http://www.fileserve.com/file/6w29tTU/KeSanNoLe_Disc4.iso.004
http://www.fileserve.com/file/JubgMMp/KeSanNoLe_Disc4.iso.005
http://www.fileserve.com/file/J6JazM8/KeSanNoLe_Disc4.iso.006
http://www.fileserve.com/file/KFpzXXG/KeSanNoLe_Disc4.iso.007
http://www.fileserve.com/file/VXtUMkS/KeSanNoLe_Disc4.iso.008
http://www.fileserve.com/file/xMCXExE/KeSanNoLe_Disc4.iso.009
http://www.fileserve.com/file/v5naMFS/KeSanNoLe_Disc4.iso.010

DVD5
http://www.fileserve.com/file/xRC8p6U/KeSanNoLe_Disc5.iso.001
http://www.fileserve.com/file/hNUwCTj/KeSanNoLe_Disc5.iso.002
http://www.fileserve.com/file/t54ZjKS/KeSanNoLe_Disc5.iso.003
http://www.fileserve.com/file/pCFvpy5/KeSanNoLe_Disc5.iso.004
http://www.fileserve.com/file/W4AFrhK/KeSanNoLe_Disc5.iso.005
http://www.fileserve.com/file/CmEYbAS/KeSanNoLe_Disc5.iso.006
http://www.fileserve.com/file/Gpr23Tu/KeSanNoLe_Disc5.iso.007
http://www.fileserve.com/file/U4S4crt/KeSanNoLe_Disc5.iso.008
http://www.fileserve.com/file/7aXT6Td/KeSanNoLe_Disc5.iso.009
http://www.fileserve.com/file/pPxNVaH/KeSanNoLe_Disc5.iso.010

DVD6
http://www.fileserve.com/file/wN9g65B/KeSanNoLe_Disc6.iso.001
http://www.fileserve.com/file/RR23nPt/KeSanNoLe_Disc6.iso.002
http://www.fileserve.com/file/zJCJ4Vh/KeSanNoLe_Disc6.iso.003
http://www.fileserve.com/file/SYwVybV/KeSanNoLe_Disc6.iso.004
http://www.fileserve.com/file/dgbHT8r/KeSanNoLe_Disc6.iso.005
http://www.fileserve.com/file/gzsMS7n/KeSanNoLe_Disc6.iso.006
http://www.fileserve.com/file/n7zt6By/KeSanNoLe_Disc6.iso.007
http://www.fileserve.com/file/fwtu5N6/KeSanNoLe_Disc6.iso.008
http://www.fileserve.com/file/a2pEnC2/KeSanNoLe_Disc6.iso.009
http://www.fileserve.com/file/u94dSXB/KeSanNoLe_Disc6.iso.010

DVD7
http://www.fileserve.com/file/nVsVg8X/KeSanNoLe_Disc7.iso.001
http://www.fileserve.com/file/hAFtsua/KeSanNoLe_Disc7.iso.002
http://www.fileserve.com/file/FE5SEPD/KeSanNoLe_Disc7.iso.003
http://www.fileserve.com/file/32UmE83/KeSanNoLe_Disc7.iso.004
http://www.fileserve.com/file/SQRMxKe/KeSanNoLe_Disc7.iso.005
http://www.fileserve.com/file/xuyt59j/KeSanNoLe_Disc7.iso.006
http://www.fileserve.com/file/Kvb9vNS/KeSanNoLe_Disc7.iso.007
http://www.fileserve.com/file/MDQzm3Z/KeSanNoLe_Disc7.iso.008
http://www.fileserve.com/file/tte9TN2/KeSanNoLe_Disc7.iso.009
http://www.fileserve.com/file/WhF8Fvp/KeSanNoLe_Disc7.iso.010

DVD8
http://www.fileserve.com/file/qjTsz7p/KeSanNoLe_Disc8.iso.001
http://www.fileserve.com/file/VWeemm4/KeSanNoLe_Disc8.iso.002
http://www.fileserve.com/file/hjw25Hb/KeSanNoLe_Disc8.iso.003
http://www.fileserve.com/file/3zKzpJX/KeSanNoLe_Disc8.iso.004
http://www.fileserve.com/file/DU6BRjY/KeSanNoLe_Disc8.iso.005
http://www.fileserve.com/file/8NHHr7z/KeSanNoLe_Disc8.iso.006
http://www.fileserve.com/file/PVV4TKK/KeSanNoLe_Disc8.iso.007
http://www.fileserve.com/file/jUzV2Qu/KeSanNoLe_Disk8.iso.008
http://www.fileserve.com/file/3KMJwfR/KeSanNoLe_Disc8.iso.009
http://www.fileserve.com/file/dCXpnJ2/KeSanNoLe_Disc8.iso.010
ENDRebirth2207
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=387629

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét