Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Hoa Xương Rồng - VN 30/30 Tap AviPhim dài 30 tập (KB: Quý Dũng, ĐD: Lê Dũng- Nhất Tuấn) với những diễn viên: Khương Thịnh, Phạm Thanh Thảo, Thái Thành, Kiến An, Võ Ngọc…
Phim "Hoa Xương Rồng" nói về một giang hồ lừng lẫy, vang danh một thời nhưng anh đã hoàn lương trở về với cuộc sống bình thường như bao con người chất phát, hiền hậu khác. Anh cũng đã phải trải qua cuộc sống khó khăn trên những con đường, những vỉa hè với những chậu hoa xương rồng.

Tap 1
http://www.megaupload.com/?d=SFWQMKGF
http://www.megaupload.com/?d=A7DXTT1J
http://www.megaupload.com/?d=9I6W65WR
http://www.megaupload.com/?d=9XIRD4B9
http://www.megaupload.com/?d=A70SWWOM
http://www.megaupload.com/?d=KIPI7MTL
http://www.megaupload.com/?d=PVZUKXHH
http://www.megaupload.com/?d=YS1JHN6D
Tap 2
http://www.megaupload.com/?d=K7D5GBL8
http://www.megaupload.com/?d=GYG5QSYL
http://www.megaupload.com/?d=WBVYDVQT
http://www.megaupload.com/?d=J9GK0O00
http://www.megaupload.com/?d=BOSNINTE
http://www.megaupload.com/?d=2OV2HLE3
Tap 3
http://www.megaupload.com/?d=0Z9N040L
http://www.megaupload.com/?d=MHGDLPOY
http://www.megaupload.com/?d=PKBLAA6O
http://www.megaupload.com/?d=7MK5SQFC
http://www.megaupload.com/?d=2I2S67MH
http://www.megaupload.com/?d=31YPTUU2
Tap 4
http://www.megaupload.com/?d=CYFOO26Q
http://www.megaupload.com/?d=CNMM5NPR
http://www.megaupload.com/?d=7IQ399TB
http://www.megaupload.com/?d=MXDQ17XH
http://www.megaupload.com/?d=N6C43YU4
http://www.megaupload.com/?d=SUHYDYHX
Tap 5
http://www.megaupload.com/?d=QK57PVND
http://www.megaupload.com/?d=Q8SRYJ4Y
http://www.megaupload.com/?d=B26375JT
http://www.megaupload.com/?d=NI7DDVMJ
http://www.megaupload.com/?d=0IK10TKL
http://www.megaupload.com/?d=S34QDS3A
Tap 6
http://www.megaupload.com/?d=370AI1DM
http://www.megaupload.com/?d=0X20CEH0
http://www.megaupload.com/?d=AL3R77HF
http://www.megaupload.com/?d=MWZQ31W2
http://www.megaupload.com/?d=SP09MCJ2
http://www.megaupload.com/?d=BTN3ABAT
http://www.megaupload.com/?d=C6OPOBR5
Tap 7
http://www.megaupload.com/?d=YXDJ8H3T
http://www.megaupload.com/?d=5EGTJVXD
http://www.megaupload.com/?d=5FAI0RE0
http://www.megaupload.com/?d=TZPNN1WP
http://www.megaupload.com/?d=XE9T04PQ
http://www.megaupload.com/?d=7JNS6CW6
http://www.megaupload.com/?d=98PABE3F
Tap 8
http://www.megaupload.com/?d=9U1TPVWO
http://www.megaupload.com/?d=XGXUSUVV
http://www.megaupload.com/?d=Z2HQ4ST0
http://www.megaupload.com/?d=6GCIZYFD
http://www.megaupload.com/?d=PRDPJ6H0
http://www.megaupload.com/?d=9Z5AQ3IT
http://www.megaupload.com/?d=X6GT869C
Tap 9
http://www.megaupload.com/?d=K7IHDSOT
http://www.megaupload.com/?d=AMZWPK3Q
http://www.megaupload.com/?d=X4S8LNIW
http://www.megaupload.com/?d=LN5DWCOZ
http://www.megaupload.com/?d=RU8WLT1J
http://www.megaupload.com/?d=MIW0O84F
http://www.megaupload.com/?d=T8VU8P5Y
Tap 10
http://www.megaupload.com/?d=5PIM48L3
http://www.megaupload.com/?d=SXPD8H2C
http://www.megaupload.com/?d=2VREHXBE
http://www.megaupload.com/?d=V0HXXTCY
http://www.megaupload.com/?d=IMQ3U289
http://www.megaupload.com/?d=6TBE92CX
http://www.megaupload.com/?d=5OSKXP37
Tap 11
http://www.megaupload.com/?d=BXCW88U2
http://www.megaupload.com/?d=4V0MRI6R
http://www.megaupload.com/?d=T3AG7BXD
http://www.megaupload.com/?d=41VW1VIS
http://www.megaupload.com/?d=NIAFOIG9
http://www.megaupload.com/?d=PX3IFK5S
Tap 12
http://www.megaupload.com/?d=LD6J9OUX
http://www.megaupload.com/?d=9C9IS6GM
http://www.megaupload.com/?d=OZBNL5D7
http://www.megaupload.com/?d=SXNDPBJJ
http://www.megaupload.com/?d=7NGTT21H
http://www.megaupload.com/?d=AF35W9EA
Tap 13
http://www.megaupload.com/?d=FKF7QF2C
http://www.megaupload.com/?d=JCM34A5D
http://www.megaupload.com/?d=ZFSENI3S
http://www.megaupload.com/?d=T1NGFD60
http://www.megaupload.com/?d=PCJTQ8KR
http://www.megaupload.com/?d=UBD7XPHS
Tap 14
http://www.megaupload.com/?d=3I4APMWW
http://www.megaupload.com/?d=9TLLHQNP
http://www.megaupload.com/?d=NW9GWEXW
http://www.megaupload.com/?d=8CTRZ5TZ
http://www.megaupload.com/?d=XW19UPWG
http://www.megaupload.com/?d=43UT372V
Tap 15
http://www.megaupload.com/?d=I6OVMV3X
http://www.megaupload.com/?d=4FVVSS1K
http://www.megaupload.com/?d=Y3HCCEVR
http://www.megaupload.com/?d=JKMIFVRZ
http://www.megaupload.com/?d=KONIIUU1
http://www.megaupload.com/?d=2GQNLDH3
Tap 16
http://www.megaupload.com/?d=GRRFKEBT
http://www.megaupload.com/?d=TASYDKXT
http://www.megaupload.com/?d=AFSBJGB8
http://www.megaupload.com/?d=R8QEV1P4
http://www.megaupload.com/?d=GTTCFFN7
http://www.megaupload.com/?d=2LNB98DB
Tap 17
http://www.megaupload.com/?d=LEFMMFPS
http://www.megaupload.com/?d=825WCN83
http://www.megaupload.com/?d=CIEHX3NL
http://www.megaupload.com/?d=K4SMINZD
http://www.megaupload.com/?d=YU7L5BT4
http://www.megaupload.com/?d=RUYWL0P8
http://www.megaupload.com/?d=D3CO78OU
Tap 18
http://www.megaupload.com/?d=I0YFS21B
http://www.megaupload.com/?d=4DOR3H0V
http://www.megaupload.com/?d=7NVAJJWH
http://www.megaupload.com/?d=SF1LYZ6P
http://www.megaupload.com/?d=Z1PKV93P
http://www.megaupload.com/?d=IWW3V263
Tap 19
http://www.megaupload.com/?d=28ZU16BF
http://www.megaupload.com/?d=5UQPR8TY
http://www.megaupload.com/?d=E3DEOBAX
http://www.megaupload.com/?d=J772N33M
http://www.megaupload.com/?d=ADRO9KE4
http://www.megaupload.com/?d=63LJMRTY
Tap 20
http://www.megaupload.com/?d=3FVUFE79
http://www.megaupload.com/?d=7K3190O0
http://www.megaupload.com/?d=M779LWWW
http://www.megaupload.com/?d=839RYSDT
http://www.megaupload.com/?d=XKE3OO9I
http://www.megaupload.com/?d=RVU9RY4E
http://www.megaupload.com/?d=FANOD2WK
Tap 21
http://www.megaupload.com/?d=W25XCHRQ
http://www.megaupload.com/?d=60MPNHKD
http://www.megaupload.com/?d=SH5EJTEJ
http://www.megaupload.com/?d=B2P6SX3A
http://www.megaupload.com/?d=W1OJFSUL
http://www.megaupload.com/?d=283ZDJX2
Tap 22
http://www.megaupload.com/?d=VAIDNDXL
http://www.megaupload.com/?d=HKY6RK8G
http://www.megaupload.com/?d=8V98WLD2
http://www.megaupload.com/?d=QVNYRU4T
http://www.megaupload.com/?d=8TPZI9V0
http://www.megaupload.com/?d=2V4FI8L5
Tap 23
http://www.megaupload.com/?d=U116CG1G
http://www.megaupload.com/?d=RYOHII0V
http://www.megaupload.com/?d=JFWXXK0M
http://www.megaupload.com/?d=PQYDBI2J
http://www.megaupload.com/?d=NMRF2I02
http://www.megaupload.com/?d=X9PPC3PO
Tap 24
http://www.megaupload.com/?d=10E76WUE
http://www.megaupload.com/?d=AQUXZVDG
http://www.megaupload.com/?d=7T42MORQ
http://www.megaupload.com/?d=VQ3NZ7WU
http://www.megaupload.com/?d=T2OC15WD
http://www.megaupload.com/?d=O93EKNBZ
http://www.megaupload.com/?d=W8ZQEQN0
Tap 25
http://www.megaupload.com/?d=ZEZ3MUPR
http://www.megaupload.com/?d=Z7B53E4T
http://www.megaupload.com/?d=1CMXRFVI
http://www.megaupload.com/?d=8IVR9DOD
http://www.megaupload.com/?d=J8ZAFAG1
http://www.megaupload.com/?d=PZ2MHCZR
Tap 26
http://www.megaupload.com/?d=WPF424R4
http://www.megaupload.com/?d=65Q1KXQI
http://www.megaupload.com/?d=OQS4WZPE
http://www.megaupload.com/?d=2H25NKDI
http://www.megaupload.com/?d=WY23H1D9
http://www.megaupload.com/?d=BCRY5UB2
Tap 27
http://www.megaupload.com/?d=KYTG5N4N
http://www.megaupload.com/?d=TW15P5XI
http://www.megaupload.com/?d=UXQDMO9V
http://www.megaupload.com/?d=N3Y1K90V
http://www.megaupload.com/?d=0GATDZKH
http://www.megaupload.com/?d=67FJBG7F
Tap 28
http://www.megaupload.com/?d=1RE7JMOL
http://www.megaupload.com/?d=9RF15GRX
http://www.megaupload.com/?d=C58ELKE8
http://www.megaupload.com/?d=96HCOMPI
http://www.megaupload.com/?d=DBW3WHI6
http://www.megaupload.com/?d=DEA8TII0
Tap 29
http://www.megaupload.com/?d=EXG3XHAI
http://www.megaupload.com/?d=PRXKBDWF
http://www.megaupload.com/?d=F9ZK7UT0
http://www.megaupload.com/?d=HLVBDH14
http://www.megaupload.com/?d=PHKUTXQK
http://www.megaupload.com/?d=J6OP8ZS4
Tap 30 END
http://www.megaupload.com/?d=00FTSJ6U
http://www.megaupload.com/?d=XXN10BU3
http://www.megaupload.com/?d=EY2JX17X
http://www.megaupload.com/?d=YKAQWAH1
http://www.megaupload.com/?d=3GHQZK90
http://www.megaupload.com/?d=ZD6JC2YJ


thienvy
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=294648

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét