Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Công Chúa Giá Lâm - TVB - 32/32 Tâp US LT - fileserve

 Công Chúa Giá Lâm
Can't Buy Me Love Genre: Comedy, Costume
Producer: Mui Siu Ching (Beyond the Realm of Conscience, Forensic Heroes, The Brink of Law)
Notable: Comedy version and indirect sequel "Beyond"
Episodes: 32


Cast:
Charmaine Sheh
Moses Chan
Linda Chung
Fala Chen
Raymond Wong
Kenneth Ma
Susanna Kwan
Lee Heung Kam
Louis Yuen
Selena Li
Sharon Chan
Susan Tse
Kara Hui
Mary Hon
Macy Chan
Edwin Siu
Matthew Ko


 
FileSever


http://www.fileserve.com/file/qdbbnd...ChuaGiaLam.avi
http://www.fileserve.com/file/AAEQBtq/02_CCGiaLam.avi
http://www.fileserve.com/file/md5K2Ta/03_CCGiaLam.AVI
http://www.fileserve.com/file/SSdhJjj/04_CCGiaLam.AVI
http://www.fileserve.com/file/C3VZRC...ChuaGiaLam.AVI
http://www.fileserve.com/file/S5ya7b...ChuaGiaLam.AVI
http://www.fileserve.com/file/GAZJ8J...ChuaGiaLam.AVI
http://www.fileserve.com/file/xazMAG...ChuaGiaLam.AVI
http://www.fileserve.com/file/FfXbP6...ChuaGiaLam.avi
http://www.fileserve.com/file/XBqnNr...ChuaGiaLam.avi
http://www.fileserve.com/file/2Dfuv2...ChuaGiaLam.avi
http://www.fileserve.com/file/FPVe6E...ChuaGiaLam.avi
http://www.fileserve.com/file/6aYq7y...ChuaGiaLam.AVI
http://www.fileserve.com/file/fxSvha...ChuaGiaLam.AVI
http://www.fileserve.com/file/kyW5j3...ChuaGiaLam.AVI
http://www.fileserve.com/file/PK38Bq...ChuaGiaLam.AVI
http://www.fileserve.com/file/FZsnHya/17_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/Qexb9Ra/18_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/QHNrGrB/19_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/8Txya4z/20_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/6RPUBQq/21_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/5yXnGvY/22_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/8NpAvXu/23_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/83wYZzV/24_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/xqs3M6k/25_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/93B4Ccf/26_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/4Um7afs/27_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/CnRHM2x/28_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/WSZ7c9V/29_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/yezfb7E/30_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/SF5uYDp/31_CCGD.mkv
http://www.fileserve.com/file/e7sJmE8/32_CCGD.mkv
END

Từ tập 17 trở film đi định dạng MVK do FFVN lồng tiếng


Rebirth2207
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=386574

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét