Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Công Chúa Giá Lâm (Can't Buy Me Love 32/32) USLT-TVB 2010

Công Chúa Giá Lâm
公主出巡
Can't Buy Me Love
32/32 TVB 2010-USLT
avi. & mkv
 
 
Stars:Charmaine Sheh, Linda Chung, Fala Chen, Susanna Kwan, Lee Heung Kam, Mary Hon, Sharon Chan..
Genre:Ancient
Producer:Mui Siu Ching
# of Episodes:32


boombom
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=386517

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét