Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Bao Thanh Thiên [2008] - Wide Screen - DVDRip [35/35] - ĐL

US lồng tiếng. Mỗi tập đầy đủ beginning và ending.
P/S: nếu ai kiếm đc bản nào ngon hơn bản tớ rip thì cứ nói nhé

Án 1 - Đả Long Bào:
Bản 400MB mỗi tập:


Screen shots:Megaupload:
http://www.megaupload.com/?d=K8PJJRWK
http://www.megaupload.com/?d=4RG0JL3Y
http://www.megaupload.com/?d=KVB3GJ88
http://www.megaupload.com/?d=2GWZBMFS
http://www.megaupload.com/?d=5M5WZL9K
http://www.megaupload.com/?d=AEE1X795
http://www.megaupload.com/?d=3I21CGQ0
http://www.megaupload.com/?d=NBNI6AVA
http://www.megaupload.com/?d=1475BF0A
http://www.megaupload.com/?d=5TTIHJAY
http://www.megaupload.com/?d=0O0FE62C
http://www.megaupload.com/?d=DZY9VYTU
http://www.megaupload.com/?d=M6FT0O5E
http://www.megaupload.com/?d=C9XEH7FA
http://www.megaupload.com/?d=EF2BR9YF
http://www.megaupload.com/?d=OZ8FKB3I
http://www.megaupload.com/?d=3WS2IKED
http://www.megaupload.com/?d=0TX01F7G
http://www.megaupload.com/?d=HJ23Y8NW
http://www.megaupload.com/?d=XLPANRZV
http://www.megaupload.com/?d=9K9XI8KX
http://www.megaupload.com/?d=OZP6CRJ3
http://www.megaupload.com/?d=NOB5BRXZ
http://www.megaupload.com/?d=WU6A5BNI
http://www.megaupload.com/?d=V98N26EU
http://www.megaupload.com/?d=3IJ92ZVA
http://www.megaupload.com/?d=TS02OKUF
http://www.megaupload.com/?d=95E8LKFC
http://www.megaupload.com/?d=8A7XUCP5
http://www.megaupload.com/?d=YW1QBOH5
http://www.megaupload.com/?d=GYB4PNUU
http://www.megaupload.com/?d=GCCGF694
http://www.megaupload.com/?d=1K88FRI2
http://www.megaupload.com/?d=DKTD93RF
http://www.megaupload.com/?d=AKHOFXCK
http://www.megaupload.com/?d=HDUC9ZOR

Rapidshare:

http://rapidshare.com/files/163544026/Bao.Thanh.Thien_01_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163544045/Bao.Thanh.Thien_01_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163543624/Bao.Thanh.Thien_01_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163543968/Bao.Thanh.Thien_02_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163544025/Bao.Thanh.Thien_02_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163543728/Bao.Thanh.Thien_02_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163544091/Bao.Thanh.Thien_03_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163544046/Bao.Thanh.Thien_03_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163543617/Bao.Thanh.Thien_03_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163544027/Bao.Thanh.Thien_04_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163543954/Bao.Thanh.Thien_04_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163543688/Bao.Thanh.Thien_04_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163544054/Bao.Thanh.Thien_05_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163544033/Bao.Thanh.Thien_05_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163543621/Bao.Thanh.Thien_05_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163543983/Bao.Thanh.Thien_06_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163543845/Bao.Thanh.Thien_06_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163543765/Bao.Thanh.Thien_06_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163543799/Bao.Thanh.Thien_07_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163544006/Bao.Thanh.Thien_07_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163543670/Bao.Thanh.Thien_07_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163544139/Bao.Thanh.Thien_08_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163543921/Bao.Thanh.Thien_08_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163543687/Bao.Thanh.Thien_08_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163544058/Bao.Thanh.Thien_09_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163544044/Bao.Thanh.Thien_09_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163543748/Bao.Thanh.Thien_09_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/164558091/Bao.Thanh.Thien_10_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/164558093/Bao.Thanh.Thien_10_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/164557953/Bao.Thanh.Thien_10_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/164558114/Bao.Thanh.Thien_11_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/164558074/Bao.Thanh.Thien_11_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/164557830/Bao.Thanh.Thien_11_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/164558060/Bao.Thanh.Thien_12_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/164558119/Bao.Thanh.Thien_12_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/164557655/Bao.Thanh.Thien_12_2007_DvDrip_v2_VN_IYG.part3.rar


Bản 450MB mỗi tập:
Screen shots:Megaupload:

http://www.megaupload.com/?d=5FXAJN4D
http://www.megaupload.com/?d=W2IP2ZG8
http://www.megaupload.com/?d=WAU0H8CM
http://www.megaupload.com/?d=9FQYG9ON
http://www.megaupload.com/?d=W6OG109T
http://www.megaupload.com/?d=3BKO5IYA
http://www.megaupload.com/?d=8R0EU86T
http://www.megaupload.com/?d=ZVO94OBW
http://www.megaupload.com/?d=JIX14IQ5
http://www.megaupload.com/?d=PQHZGN6D
http://www.megaupload.com/?d=63IJ4PQA
http://www.megaupload.com/?d=WLQ9ZWES
http://www.megaupload.com/?d=VUKBT88J
http://www.megaupload.com/?d=RPE31SBP
http://www.megaupload.com/?d=PP43334Q
http://www.megaupload.com/?d=UVE6SW1U
http://www.megaupload.com/?d=Q98S22WN
http://www.megaupload.com/?d=LERHWPTJ
http://www.megaupload.com/?d=RNZIPKYT
http://www.megaupload.com/?d=LEMIF73G
http://www.megaupload.com/?d=LYPUVHN8
http://www.megaupload.com/?d=GEKVCSW0
http://www.megaupload.com/?d=85WRRF9B
http://www.megaupload.com/?d=YVLQSXNN
http://www.megaupload.com/?d=KSIEYNA5
http://www.megaupload.com/?d=LI00OMOS
http://www.megaupload.com/?d=QUZ4ZATL

Rapidshare:

http://rapidshare.com/files/163089597/Bao.Thanh.Thien_01_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163088975/Bao.Thanh.Thien_01_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163087368/Bao.Thanh.Thien_01_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163089088/Bao.Thanh.Thien_02_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163089648/Bao.Thanh.Thien_02_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163087075/Bao.Thanh.Thien_02_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163089764/Bao.Thanh.Thien_03_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163088878/Bao.Thanh.Thien_03_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163087402/Bao.Thanh.Thien_03_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163088777/Bao.Thanh.Thien_04_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163089679/Bao.Thanh.Thien_04_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163086954/Bao.Thanh.Thien_04_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163089775/Bao.Thanh.Thien_05_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163089091/Bao.Thanh.Thien_05_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163087618/Bao.Thanh.Thien_05_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163088999/Bao.Thanh.Thien_06_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163089699/Bao.Thanh.Thien_06_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163087091/Bao.Thanh.Thien_06_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163089472/Bao.Thanh.Thien_07_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163089023/Bao.Thanh.Thien_07_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163087031/Bao.Thanh.Thien_07_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163088898/Bao.Thanh.Thien_08_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163089765/Bao.Thanh.Thien_08_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163087125/Bao.Thanh.Thien_08_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/163089675/Bao.Thanh.Thien_09_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/163089128/Bao.Thanh.Thien_09_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/163087393/Bao.Thanh.Thien_09_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar


Án 2 - Bạch Long Câu:


Megaupload:

http://www.megaupload.com/?d=533SBYHC
http://www.megaupload.com/?d=872X44EG
http://www.megaupload.com/?d=AIYGZSEL
http://www.megaupload.com/?d=JXIT5FJ9
http://www.megaupload.com/?d=AR9DEXWZ
http://www.megaupload.com/?d=A7OKUTBS
http://www.megaupload.com/?d=OKEBG1RM
http://www.megaupload.com/?d=7DI1QXXU
http://www.megaupload.com/?d=AO398AC5
http://www.megaupload.com/?d=KX5Q8VGV
http://www.megaupload.com/?d=8X26DZMI
http://www.megaupload.com/?d=S3X7F1LK
http://www.megaupload.com/?d=06DJJDMA
http://www.megaupload.com/?d=M05EAE2I
http://www.megaupload.com/?d=HXI48K0F
http://www.megaupload.com/?d=HZPD6XPW
http://www.megaupload.com/?d=R3DBVGDV
http://www.megaupload.com/?d=2HVPZFD8
http://www.megaupload.com/?d=PQLQJ0E2
http://www.megaupload.com/?d=H8HUZEC8
http://www.megaupload.com/?d=RGYKJWYF
http://www.megaupload.com/?d=OF9GR1XP
http://www.megaupload.com/?d=UE4YBOMR
http://www.megaupload.com/?d=GBXNW18W
http://www.megaupload.com/?d=KQM5Q5RO
http://www.megaupload.com/?d=UISU3DUV
http://www.megaupload.com/?d=VAH9IGVN
http://www.megaupload.com/?d=FJIMNI5R
http://www.megaupload.com/?d=TGU79830
http://www.megaupload.com/?d=LIILWSM1
http://www.megaupload.com/?d=U1Q0J4NO
http://www.megaupload.com/?d=12UYSDYF
http://www.megaupload.com/?d=6QQFNFJO
http://www.megaupload.com/?d=DMESV3JZ
http://www.megaupload.com/?d=0Y2S6FQF
http://www.megaupload.com/?d=6SGSOTMO

Rapidshare:

http://rapidshare.com/files/164839543/Bao.Thanh.Thien_13_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/164839471/Bao.Thanh.Thien_13_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/164839432/Bao.Thanh.Thien_13_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/164839560/Bao.Thanh.Thien_14_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/164839540/Bao.Thanh.Thien_14_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/164839473/Bao.Thanh.Thien_14_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/164839479/Bao.Thanh.Thien_15_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/164839509/Bao.Thanh.Thien_15_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/164839467/Bao.Thanh.Thien_15_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165540525/Bao.Thanh.Thien_16_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165540572/Bao.Thanh.Thien_16_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165540454/Bao.Thanh.Thien_16_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165540589/Bao.Thanh.Thien_17_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165540607/Bao.Thanh.Thien_17_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165540340/Bao.Thanh.Thien_17_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165540529/Bao.Thanh.Thien_18_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165540543/Bao.Thanh.Thien_18_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165540348/Bao.Thanh.Thien_18_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165540574/Bao.Thanh.Thien_19_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165540559/Bao.Thanh.Thien_19_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165540264/Bao.Thanh.Thien_19_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165540571/Bao.Thanh.Thien_20_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165540587/Bao.Thanh.Thien_20_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165540053/Bao.Thanh.Thien_20_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165540445/Bao.Thanh.Thien_21_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165540569/Bao.Thanh.Thien_21_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165540414/Bao.Thanh.Thien_21_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165837062/Bao.Thanh.Thien_22_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165836969/Bao.Thanh.Thien_22_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165836784/Bao.Thanh.Thien_22_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165836985/Bao.Thanh.Thien_23_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165837052/Bao.Thanh.Thien_23_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165836818/Bao.Thanh.Thien_23_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165837122/Bao.Thanh.Thien_24_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165836971/Bao.Thanh.Thien_24_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165836792/Bao.Thanh.Thien_24_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rarÁn 3 - Thông Phán Kiếp:

Megaupload:

http://www.megaupload.com/?d=KOLG4I1V
http://www.megaupload.com/?d=RZLU9N2D
http://www.megaupload.com/?d=BZTIOMS0
http://www.megaupload.com/?d=6QD9QJ13
http://www.megaupload.com/?d=M9DJD8Z5
http://www.megaupload.com/?d=DM254FKK
http://www.megaupload.com/?d=NMMOBC6E
http://www.megaupload.com/?d=BQ05F5ER
http://www.megaupload.com/?d=X93C3FXX
http://www.megaupload.com/?d=BY8GYKMH
http://www.megaupload.com/?d=EK8HQV34
http://www.megaupload.com/?d=FGVVANW5
http://www.megaupload.com/?d=8F7QDKO6
http://www.megaupload.com/?d=TCY6THC7
http://www.megaupload.com/?d=VQGYLFLH
http://www.megaupload.com/?d=PUQ0X71S
http://www.megaupload.com/?d=35AM0NCS
http://www.megaupload.com/?d=ARWCF3A7
http://www.megaupload.com/?d=KM3GCLDN
http://www.megaupload.com/?d=8XKGB6SY
http://www.megaupload.com/?d=86H2JUHO
http://www.megaupload.com/?d=B4XC4PNU
http://www.megaupload.com/?d=PS0TUZHE
http://www.megaupload.com/?d=V4X77RZ9
http://www.megaupload.com/?d=O07718NL
http://www.megaupload.com/?d=HEB1DK5R
http://www.megaupload.com/?d=QT5OL0M7
http://www.megaupload.com/?d=XDFXVHPX
http://www.megaupload.com/?d=BQ78H9KW
http://www.megaupload.com/?d=AAOZKUJR
http://www.megaupload.com/?d=VPHS3K9W
http://www.megaupload.com/?d=8Y7H8HZV
http://www.megaupload.com/?d=YL64QEN5

Rapidshare:


 http://rapidshare.com/files/165836992/Bao.Thanh.Thien_25_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165837060/Bao.Thanh.Thien_25_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165836701/Bao.Thanh.Thien_25_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165836935/Bao.Thanh.Thien_26_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165837038/Bao.Thanh.Thien_26_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165836820/Bao.Thanh.Thien_26_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165837102/Bao.Thanh.Thien_27_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165836882/Bao.Thanh.Thien_27_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165836658/Bao.Thanh.Thien_27_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165837120/Bao.Thanh.Thien_28_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165837080/Bao.Thanh.Thien_28_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165836886/Bao.Thanh.Thien_28_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165837121/Bao.Thanh.Thien_29_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165837028/Bao.Thanh.Thien_29_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165836929/Bao.Thanh.Thien_29_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/165837106/Bao.Thanh.Thien_30_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/165837132/Bao.Thanh.Thien_30_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/165836679/Bao.Thanh.Thien_30_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/168462655/Bao.Thanh.Thien_31_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/168462690/Bao.Thanh.Thien_31_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/168462494/Bao.Thanh.Thien_31_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/168462610/Bao.Thanh.Thien_32_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/168462586/Bao.Thanh.Thien_32_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/168462511/Bao.Thanh.Thien_32_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/168462659/Bao.Thanh.Thien_33_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/168462665/Bao.Thanh.Thien_33_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/168462445/Bao.Thanh.Thien_33_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/168462624/Bao.Thanh.Thien_34_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/168462595/Bao.Thanh.Thien_34_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/168462578/Bao.Thanh.Thien_34_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar
http://rapidshare.com/files/168462667/Bao.Thanh.Thien_35_2007_DvDrip_VN_IYG.part1.rar
http://rapidshare.com/files/168462683/Bao.Thanh.Thien_35_2007_DvDrip_VN_IYG.part2.rar
http://rapidshare.com/files/168462508/Bao.Thanh.Thien_35_2007_DvDrip_VN_IYG.part3.rar


 hết trọn bộIYG
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=73351

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét