Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

2 Gia Đình - VN 40/40 tập (Phim Hợp Tác giữa 3 nước: Việt-Nhật-Hàn)

Phim Hai Gia Đình, với các diễn viên: Tăng Bảo Quyên, Thúy Diễm, Minh Anh, Đức Nhã, Quốc Huy…
Xem phim Hai Gia Đình online do Việt Nam sản xuất.
Thuộc thể lọai phim tâm lý, tình cảm.
Đạo diễn: Hàn Quốc
Sản xuất năm: 2010

Hai Gia Đình nói về câu chuyện của hai gia đình Trần Đại Cường và Nguyễn Huy Minh, vốn là bạn rất thân từ nhỏ nhưng khi trưởng thành lại phát sinh nhiều mâu thuẫn trong công việc và chuyện tình cảm.

Ngoài ra, hai cháu trai khác của Đại Cường và Huy Minh lại là đối thủ trên tình trường chiếm trai tim của một người đẹp. Cuối cùng, tình yêu đã làm nên điều kì diệu tưởng chừng như không thể đó là gắn kết hai gia đình trở thành bằng hữu thông gia. Phim có sự tham gia của các diễn viên Thúy Diễm, Đức Nhã, Minh Anh, Tăng Bảo Quyên...


Được biết đây là dự án áp dụng công nghệ quay “Phim trường mở” và được thiết kế bởi các chuyên gia chế tác phim trường hàng đầu Hàn Quốc của Công ty Sang Sang Gong Jak So, với ê-kíp 100% Hàn Quốc, từ khâu kịch bản, đạo diễn, âm nhạc Nhật Bản, phục trang, make-up…

Thúy Diễm, Tăng Bảo Quyên


Đức Nhã, Minh Anh, Quốc Huy
E40
http://www.megaupload.com/?d=A866JUVI
http://www.megaupload.com/?d=90JNCZ0Z
http://www.megaupload.com/?d=FI7FIOHF
http://www.megaupload.com/?d=BNOV9Q2V
http://www.megaupload.com/?d=D05ELMCZ

E39
http://www.megaupload.com/?d=G4E7ZDGG
http://www.megaupload.com/?d=4AA03SLQ
http://www.megaupload.com/?d=DYZMA17R
http://www.megaupload.com/?d=FLDOAIRY
http://www.megaupload.com/?d=C64RM55Z

E38
http://www.megaupload.com/?d=EZA1M8N0
http://www.megaupload.com/?d=HJ4SR6RE
http://www.megaupload.com/?d=KU6EQG3Q
http://www.megaupload.com/?d=TR9VSYL9
http://www.megaupload.com/?d=XHET31YZ

E37
http://www.megaupload.com/?d=4H27OKT7
http://www.megaupload.com/?d=8YRT6VC1
http://www.megaupload.com/?d=HPV2HG4I
http://www.megaupload.com/?d=P3UBEUSF
http://www.megaupload.com/?d=YS9WPL14

E36
http://www.megaupload.com/?d=E5BKWOGZ
http://www.megaupload.com/?d=P5KFM0IP
http://www.megaupload.com/?d=VCB3ZBZ5
http://www.megaupload.com/?d=VHNM5Q62
http://www.megaupload.com/?d=YFVYA9G7

E35
http://www.megaupload.com/?d=2HO04CAV
http://www.megaupload.com/?d=7ENO1INW
http://www.megaupload.com/?d=DH4JQF6N
http://www.megaupload.com/?d=O09BZOG0
http://www.megaupload.com/?d=U2S0PPEU

E34
http://www.megaupload.com/?d=1GC62TGZ
http://www.megaupload.com/?d=BZAO2TGN
http://www.megaupload.com/?d=DI65QROK
http://www.megaupload.com/?d=J0B2EURP
http://www.megaupload.com/?d=Y7BN5QZ6

E33
http://www.megaupload.com/?d=5TMKZYC0
http://www.megaupload.com/?d=7HAPA42Q
http://www.megaupload.com/?d=7VR68TPT
http://www.megaupload.com/?d=AJKTD07K
http://www.megaupload.com/?d=CS6MP8K0

E32
http://www.megaupload.com/?d=AZ7H3BCA
http://www.megaupload.com/?d=ETQU7T8R
http://www.megaupload.com/?d=Y4XQW561
http://www.megaupload.com/?d=4V5QX6ZC
http://www.megaupload.com/?d=OHNQEGKI

E31
http://www.megaupload.com/?d=23Z0BOWE
http://www.megaupload.com/?d=HVYLDMKC
http://www.megaupload.com/?d=M44YVUXT
http://www.megaupload.com/?d=Z3HAL65O
http://www.megaupload.com/?d=ZN11FQMV

E30
http://www.megaupload.com/?d=0PU0WZTT
http://www.megaupload.com/?d=5X7K6LMX
http://www.megaupload.com/?d=AYDRX0XH
http://www.megaupload.com/?d=NLU78KGA
http://www.megaupload.com/?d=QPHAMF6O

Thiếu vài fút giữa 2 tập này....

E29
http://www.megaupload.com/?d=CRUSGSGM
http://www.megaupload.com/?d=EAMTZWL7
http://www.megaupload.com/?d=OWX2WCHE
http://www.megaupload.com/?d=PRBG84WH

E28
http://www.megaupload.com/?d=A6XV60BT
http://www.megaupload.com/?d=D4MIL1MR
http://www.megaupload.com/?d=PA58CSRW
http://www.megaupload.com/?d=UUVZMUXE
http://www.megaupload.com/?d=ZBF0PJ0Y

E27
http://www.megaupload.com/?d=D0NU0WKQ
http://www.megaupload.com/?d=1NT81NAS
http://www.megaupload.com/?d=56KLOXY4
http://www.megaupload.com/?d=DJ0ABVGP
http://www.megaupload.com/?d=IWAJ1G35

E26
http://www.megaupload.com/?d=JEXTXYXT
http://www.megaupload.com/?d=9XMGIL29
http://www.megaupload.com/?d=K85MT0VY
http://www.megaupload.com/?d=PX7NYL3F
http://www.megaupload.com/?d=3ZQNLOKH

E25
http://www.megaupload.com/?d=4N2BYB03
http://www.megaupload.com/?d=C0S2UKCZ
http://www.megaupload.com/?d=ECZU0XAM
http://www.megaupload.com/?d=H4RZBNOV
http://www.megaupload.com/?d=Y872KGKH

E24
http://www.megaupload.com/?d=VPKU1INH
http://www.megaupload.com/?d=WKES4QJS
http://www.megaupload.com/?d=3XXOVOPK
http://www.megaupload.com/?d=83G501PN
http://www.megaupload.com/?d=Z6GTQ8KV

E23
http://www.megaupload.com/?d=68PJ9XFL
http://www.megaupload.com/?d=BJI54YJL
http://www.megaupload.com/?d=BLCKQRC1
http://www.megaupload.com/?d=NNV06VN9
http://www.megaupload.com/?d=OEQA8R6L

E22
http://www.megaupload.com/?d=0A082J0X
http://www.megaupload.com/?d=95Z41FOY
http://www.megaupload.com/?d=IG1NBNH4
http://www.megaupload.com/?d=IXFFYPH4
http://www.megaupload.com/?d=U9W0GBIY

E21
http://www.megaupload.com/?d=DJDAFY7I
http://www.megaupload.com/?d=S51BICJ6
http://www.megaupload.com/?d=U056Q4OV
http://www.megaupload.com/?d=YSBFXR7D
http://www.megaupload.com/?d=ZO2N2G96

E20
http://www.megaupload.com/?d=2EODC7IB
http://www.megaupload.com/?d=WPVNX79D
http://www.megaupload.com/?d=4M3PFKZA
http://www.megaupload.com/?d=O8L5VABT
http://www.megaupload.com/?d=IGIBA312

E19
http://www.megaupload.com/?d=B3D6XL64
http://www.megaupload.com/?d=C208PIYN
http://www.megaupload.com/?d=O3X2AS8P
http://www.megaupload.com/?d=OEBHBQU1
http://www.megaupload.com/?d=QSGNPUXU

E18
http://www.megaupload.com/?d=5CL8K2KW
http://www.megaupload.com/?d=99SR0ELQ
http://www.megaupload.com/?d=JCOF4UJV
http://www.megaupload.com/?d=KI83Q5AH
http://www.megaupload.com/?d=TBSPOFSO

E17
http://www.megaupload.com/?d=0NS902ET
http://www.megaupload.com/?d=ABIER9EW
http://www.megaupload.com/?d=D1N7R4G1
http://www.megaupload.com/?d=EH9BXALC
http://www.megaupload.com/?d=O2757Y72


E16
http://www.megaupload.com/?d=4KTN2QSQ
http://www.megaupload.com/?d=8KQREDF1
http://www.megaupload.com/?d=HD3YMICS
http://www.megaupload.com/?d=LIJ7X877
http://www.megaupload.com/?d=V6D0LIQD

E15
http://www.megaupload.com/?d=0DT7EZ5X
http://www.megaupload.com/?d=JF7V1SXO
http://www.megaupload.com/?d=NOR3Q191
http://www.megaupload.com/?d=Q0E32UEZ
http://www.megaupload.com/?d=XXZC8PP1

E14
http://www.megaupload.com/?d=6PP2KQO4
http://www.megaupload.com/?d=A6PT3R7P
http://www.megaupload.com/?d=B5WC9JHY
http://www.megaupload.com/?d=FWZORTAJ
http://www.megaupload.com/?d=JPKXCTI6

E13
http://www.megaupload.com/?d=3ARGJ86V
http://www.megaupload.com/?d=46WNEAN6
http://www.megaupload.com/?d=BS892CLS
http://www.megaupload.com/?d=KYNS6Y54
http://www.megaupload.com/?d=PGE7O3S0

E12
http://www.megaupload.com/?d=I1HJ01BB
http://www.megaupload.com/?d=KVRJTU3N
http://www.megaupload.com/?d=O0YKDW8R
http://www.megaupload.com/?d=T8536B4I
http://www.megaupload.com/?d=V2TZHQVI

E11
http://www.megaupload.com/?d=45PTK8I1
http://www.megaupload.com/?d=90A3UC29
http://www.megaupload.com/?d=BF2XBY81
http://www.megaupload.com/?d=MB8CL89W
http://www.megaupload.com/?d=SEI0BACA

e10
http://www.megaupload.com/?d=1594YJLS
http://www.megaupload.com/?d=1EH1VU5A
http://www.megaupload.com/?d=2FM8VC2U
http://www.megaupload.com/?d=SB7L80GO
http://www.megaupload.com/?d=YDNX1F0P

e9
http://www.megaupload.com/?d=55DU4ZRJ
http://www.megaupload.com/?d=8WT3OLTP
http://www.megaupload.com/?d=RL1JYXFG
http://www.megaupload.com/?d=T7E9H8DL
http://www.megaupload.com/?d=V3W3NN8C

E8
http://www.megaupload.com/?d=CDKAMW1E
http://www.megaupload.com/?d=GXI6ISYD
http://www.megaupload.com/?d=IDB27DI1
http://www.megaupload.com/?d=T5JVAB8O
http://www.megaupload.com/?d=UI3HBQAU

E7
http://www.megaupload.com/?d=0EXORIX0
http://www.megaupload.com/?d=4IT0LGWO
http://www.megaupload.com/?d=IZ3LZBKQ
http://www.megaupload.com/?d=JVK0H71N
http://www.megaupload.com/?d=P2RKF199
http://www.megaupload.com/?d=QV5VZLIY

E5
http://www.megaupload.com/?d=7BU8K9ZF
http://www.megaupload.com/?d=KY4QVCDT
http://www.megaupload.com/?d=L85GFZ35
http://www.megaupload.com/?d=QCWOV36W
http://www.megaupload.com/?d=R7EUY769

E6
http://www.megaupload.com/?d=JK4PJ2NI
http://www.megaupload.com/?d=JMMQ9BRI
http://www.megaupload.com/?d=O94DGJSO
http://www.megaupload.com/?d=WN8IBF4V
http://www.megaupload.com/?d=WYI3RXT6

E4
http://www.megaupload.com/?d=1B1O5BQ7
http://www.megaupload.com/?d=CWWQRU8Z
http://www.megaupload.com/?d=DOE1WST4
http://www.megaupload.com/?d=SN24PP0E
http://www.megaupload.com/?d=YYL6P4B7

E3
http://www.megaupload.com/?d=C7TZMDIW
http://www.megaupload.com/?d=FL4TB2M6
http://www.megaupload.com/?d=LCXFT7N0
http://www.megaupload.com/?d=NMNLTNZ9
http://www.megaupload.com/?d=WFTNS65E

E2
http://www.megaupload.com/?d=33MZOJLS
http://www.megaupload.com/?d=4U0SA4D1
http://www.megaupload.com/?d=5DLHNSTX
http://www.megaupload.com/?d=9TMU8L3B
http://www.megaupload.com/?d=ZLFU0ZQ2

E1
http://www.megaupload.com/?d=6BXRR9EC
http://www.megaupload.com/?d=EQJJDF6C
http://www.megaupload.com/?d=L4QUMG8M
http://www.megaupload.com/?d=SJJ4EJSS
http://www.megaupload.com/?d=XXKGTS4C

meothuong
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=365388

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét