Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Ỷ thiên đồ long ký - 20/20 dvd - TQ
 

20 dvds retail quality- US lồng tiếng
My all time favorite movie
Câu chuyện nói về hai bảo vật trong võ lâm, một là thanh kiếm, Ỷ Thiên, trong tay Diệt tuyệt sư thúi của phái Nga Mi, và một là bảo đao " Đồ long" trong tay của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Bối cảnh lịch sử của câu chuyện là sau khi quân mông cổ từ vùng sao mạc phía bác đánh chiếm trung nguyện lập nên nhà nguyên. Anh hùng hào kiệt khắp nơi âm thầm tổ chức theo dõi hành tung của các môn phái võ lâm để mua chuộc phần thi đàn áp. Triệu mẫn, một công chúa của triều đình, võ công tài trí sắc đẹp vô song, trong khi cải trang gia nhập trà trộn trong võ lâm. đã gặp Trương Vô Kỵ....v.v.v....


http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=13376

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét