Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Vượt Lên Chính Mình (Week 08-27)

Click image for larger versionName: lpjgd1237170063.jpgViews: 20Size: 72.3 KBID: 183491  
 
 
 
 
 
Sự bày tỏ cảm xúc của những người tham gia game show Vượt lên chính mình (VLCM) của HTV cho thấy nỗi hân hoan, xúc động và nhiều người đã nói trong nghẹn ngào: “Đó là một giấc mơ thành sự thật, như có một bà tiên xuất hiện ban phép lạ làm thay đổi cuộc đời tôi...”.
Week 08-27
http://www.megaupload.com/?d=1F8ZJL7A
http://www.megaupload.com/?d=O6RHCR04
http://www.megaupload.com/?d=RFGOUHE0
http://www.megaupload.com/?d=P23QN9VE
http://www.megaupload.com/?d=TAWQ29T2

Week 08-20
http://www.megaupload.com/?d=EJQ0S28W
http://www.megaupload.com/?d=4CX5RNH1
http://www.megaupload.com/?d=N6E5HLVE
http://www.megaupload.com/?d=1NKIW6QK
http://www.megaupload.com/?d=T1C83URE

Week 08-13
http://www.megaupload.com/?d=QIIQK915
http://www.megaupload.com/?d=PA9G2Q6Y
http://www.megaupload.com/?d=MF4E8MSP
http://www.megaupload.com/?d=6XIGVJLK
http://www.megaupload.com/?d=SVX1I8LR

Week 08-06
http://www.megaupload.com/?d=52HZNA68
http://www.megaupload.com/?d=UR0K4R3S
http://www.megaupload.com/?d=Q73IB047
http://www.megaupload.com/?d=AMPTCJIN
http://www.megaupload.com/?d=LLBGO2OM

Week 07-30
http://www.megaupload.com/?d=8STUKRM1
http://www.megaupload.com/?d=TW97CFRJ
http://www.megaupload.com/?d=SLSKL0Y0
http://www.megaupload.com/?d=7OJE3RZC
http://www.megaupload.com/?d=USOTGYBC

Week 07-23
http://www.megaupload.com/?d=HA70C3IN
http://www.megaupload.com/?d=B5OZSVOP
http://www.megaupload.com/?d=T3ROME7M
http://www.megaupload.com/?d=XG93WW7S
http://www.megaupload.com/?d=33OO049T

Week 07-16
http://www.megaupload.com/?d=PF0FN0LF
http://www.megaupload.com/?d=CJKFJ8N4
http://www.megaupload.com/?d=D1IJA5N7
http://www.megaupload.com/?d=WHMPE8KZ
http://www.megaupload.com/?d=584BNZ6V

Week 07-09
http://www.megaupload.com/?d=R31XSN3A
http://www.megaupload.com/?d=BURSP2NT
http://www.megaupload.com/?d=4HRYMCHX
http://www.megaupload.com/?d=KNU69ROY
http://www.megaupload.com/?d=6847UVNO

Week 07-02
http://www.megaupload.com/?d=EQEDA2RP
http://www.megaupload.com/?d=F0NW2ARA
http://www.megaupload.com/?d=EW6T28U0
http://www.megaupload.com/?d=L69G4N79
http://www.megaupload.com/?d=WTOI824G

Week 06-25
http://www.megaupload.com/?d=XLJJVD4T
http://www.megaupload.com/?d=7I9Y1CQT
http://www.megaupload.com/?d=SF6O93ZZ
http://www.megaupload.com/?d=QQQHJZXW
http://www.megaupload.com/?d=TY8SRTRQ

Week 06-18
http://www.megaupload.com/?d=OM1K3XTD
http://www.megaupload.com/?d=D78S9VJY
http://www.megaupload.com/?d=X49DLE6G
http://www.megaupload.com/?d=WAVTJGW0
http://www.megaupload.com/?d=N90DEJPV

Week 06-04
http://www.megaupload.com/?d=CCT1R4C0
http://www.megaupload.com/?d=8ZMLJCER
http://www.megaupload.com/?d=DOOOENQ4
http://www.megaupload.com/?d=7E09HI4G
http://www.megaupload.com/?d=WTS7THHH

Week 05-28
http://www.megaupload.com/?d=OJP90D6R
http://www.megaupload.com/?d=DTMYXGVP
http://www.megaupload.com/?d=F96IHCNT
http://www.megaupload.com/?d=RLJS35Z1
http://www.megaupload.com/?d=AIMGXW6M

Tuần 05-21-10
http://www.megaupload.com/?d=HH20L6IY
http://www.megaupload.com/?d=AB8EQN42
http://www.megaupload.com/?d=L63AU5ZC
http://www.megaupload.com/?d=XV683PQX
http://www.megaupload.com/?d=YN7KKQEN

Tuần 05-14-10
http://www.megaupload.com/?d=27FKT6KY
http://www.megaupload.com/?d=WGW55HU0
http://www.megaupload.com/?d=KPMZ2EHL
http://www.megaupload.com/?d=KP3ZAWCZ
http://www.megaupload.com/?d=1G66X09H

Tuần 05-07-10
http://www.megaupload.com/?d=L0R3KGI7
http://www.megaupload.com/?d=3D9Z2WS2
http://www.megaupload.com/?d=6E419FUR
http://www.megaupload.com/?d=NSXNEBK7
http://www.megaupload.com/?d=X1JC5MED 
 
 
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=313824

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét