Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Vó Ngựa Trời Nam (phim VN) – 37 tập AVI

 

 
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ học, cha là một thầy dạy võ giỏi, nhưng ông không tham gia hương chức hội tế của làng xã, mà sống cuộc đời nông dân bình thường như bao người khác. Ngay từ lúc nhỏ cậu bé Tám Nghệ đã được nghe mẹ kể những câu chuyện về nghĩa quân kháng Pháp và trong tư tưởng của Tám Nghệ lúc nào cũng mơ ước mình sẽ trở thành một người tướng chống Pháp.

Được cha cho đi học, Nghệ rất thông minh được đánh giá là trò giỏi của lớp. nhưng với nền giáo dục thời bấy giờ đôi lúc đã làm cậu chán nản, chứng kiến những cảnh người cùng làng bị hà hiếp, cậu xin cha không đi học nữa mà xin cha dạy võ cho mình. Cha không đồng ý, muốn cậu học văn. Thỉnh thoảng cha đi dạy võ cho những thanh niên trong làng, Nghệ cũng lén đi theo. Thấy Tám Nghệ thích học võ, Tám Phát, một người giỏi võ trong làng từng hạ gục những tên cướp Cờ Xanh đã dạy võ cho Nghệ. Anh trai Nghệ là Năm Thọ đi học ở Sài Gòn về khuyên Nghệ phải chăm chỉ học hành sau này mới làm được chuyện lớn.

Folder: http://www.megaupload.com/?f=6HWXS5Y2

tập 01
1 http://www.megaupload.com/?d=H1EK2UUG
2 http://www.megaupload.com/?d=YLCAXSZI
3 http://www.megaupload.com/?d=BTMXE0KQ
4 http://www.megaupload.com/?d=QU9AHUJB
5 http://www.megaupload.com/?d=38WYQ2K0
tập 02
1 http://www.megaupload.com/?d=Q6O4PMEY
2 http://www.megaupload.com/?d=OQVS9H5F
3 http://www.megaupload.com/?d=ULP3ESNZ
4 http://www.megaupload.com/?d=X8IFVOPA
5 http://www.megaupload.com/?d=NXD403LH
tập 03
1 http://www.megaupload.com/?d=HYSWW1I4
2 http://www.megaupload.com/?d=QCCHAPQW
3 http://www.megaupload.com/?d=N4CRBU2K
4 http://www.megaupload.com/?d=E2J9GEQ6
5 http://www.megaupload.com/?d=RRLCBF24
tập 04
1 http://www.megaupload.com/?d=IPO7UG9J
2 http://www.megaupload.com/?d=11VRWQAN
3 http://www.megaupload.com/?d=QM328MCJ
4 http://www.megaupload.com/?d=OM0YVYIN
tập 05
1 http://www.megaupload.com/?d=816R2WH7
2 http://www.megaupload.com/?d=OYZR2WUS
3 http://www.megaupload.com/?d=2R4OLCK4
4 http://www.megaupload.com/?d=MH34T376
tập 06
1 http://www.megaupload.com/?d=B3LGH6TH
2 http://www.megaupload.com/?d=FOX31MOT
3 http://www.megaupload.com/?d=THZT2LW5
4 http://www.megaupload.com/?d=DGQBXHWJ
tập 07
1 http://www.megaupload.com/?d=818LV5I8
2 http://www.megaupload.com/?d=5XFOZ1UQ
3 http://www.megaupload.com/?d=XD7NNHWT
4 http://www.megaupload.com/?d=9QKLYQ1O
tập 08
1 http://www.megaupload.com/?d=IL7KMROH
2 http://www.megaupload.com/?d=RSKEOG24
3 http://www.megaupload.com/?d=BYIXLBP8
4 http://www.megaupload.com/?d=XT30MZO2
5 http://www.megaupload.com/?d=P69IJIYU
tập 09
1 http://www.megaupload.com/?d=R97012O0
2 http://www.megaupload.com/?d=QGRHSFW3
3 http://www.megaupload.com/?d=FT58MX2V
4 http://www.megaupload.com/?d=3S65CVKK
5 http://www.megaupload.com/?d=98PH1R8D
tập 10
1 http://www.megaupload.com/?d=X7WUZM2T
2 http://www.megaupload.com/?d=ELUDHD5U
3 http://www.megaupload.com/?d=JBWTN3SI
4 http://www.megaupload.com/?d=NVT15NCO
5 http://www.megaupload.com/?d=78QDQ9ES
tập 11
1 http://www.megaupload.com/?d=O82W1PFA
2 http://www.megaupload.com/?d=F003LXN0
3 http://www.megaupload.com/?d=IZRXF36K
4 http://www.megaupload.com/?d=R4422J9V
5 http://www.megaupload.com/?d=RSIHXQ38
tập 12
1 http://www.megaupload.com/?d=4ZXYPPKG
2 http://www.megaupload.com/?d=4RVAZ9FW
3 http://www.megaupload.com/?d=0698N3RR
4 http://www.megaupload.com/?d=XIEZPQXO
5 http://www.megaupload.com/?d=95RW0RF1
tập 13
1 http://www.megaupload.com/?d=4CQD8FNL
2 http://www.megaupload.com/?d=QJPZIIOD
3 http://www.megaupload.com/?d=KUPRWW8K
4 http://www.megaupload.com/?d=BI20KLGX
5 http://www.megaupload.com/?d=K04HYZLP
tập 14
1 http://www.megaupload.com/?d=L3N12Q8Y
2 http://www.megaupload.com/?d=T68UPGG5
3 http://www.megaupload.com/?d=4JYMTDE0
4 http://www.megaupload.com/?d=P1HFN0LC
5 http://www.megaupload.com/?d=7PJXL5ZO
tập 15
1 http://www.megaupload.com/?d=DYC6KJVS
2 http://www.megaupload.com/?d=I1UMXPYN
3 http://www.megaupload.com/?d=FSXGXNF2
4 http://www.megaupload.com/?d=8TPUF47H
5 http://www.megaupload.com/?d=XEYUDYPB
tập 16
1 http://www.megaupload.com/?d=XCC37SN9
2 http://www.megaupload.com/?d=XS8QL99I
3 http://www.megaupload.com/?d=FO6CK1BY
4 http://www.megaupload.com/?d=H318DJS2
5 http://www.megaupload.com/?d=OGHP9NSV
tập 17
1 http://www.megaupload.com/?d=EWACGY7A
2 http://www.megaupload.com/?d=7J1YAUJC
3 http://www.megaupload.com/?d=BJAGNXN8
4 http://www.megaupload.com/?d=60S8EBYB
5 http://www.megaupload.com/?d=ML6CHOBB
tập 18
1 http://www.megaupload.com/?d=XB73AO0A
2 http://www.megaupload.com/?d=W8JUEXJK
3 http://www.megaupload.com/?d=NWMYQ0CX
4 http://www.megaupload.com/?d=29NSAAW0
5 http://www.megaupload.com/?d=2E8TIUDZ
tập 19
1 http://www.megaupload.com/?d=Q96C8UHV
2 http://www.megaupload.com/?d=Z70EPNN5
3 http://www.megaupload.com/?d=GRUB9SJ5
4 http://www.megaupload.com/?d=4OY7EEEW
5 http://www.megaupload.com/?d=PNRRW5AY
tập 20
1 http://www.megaupload.com/?d=1EEGIWW4
2 http://www.megaupload.com/?d=ZTKMTWIG
3 http://www.megaupload.com/?d=UXXI2X3G
4 http://www.megaupload.com/?d=B62BIX60
5 http://www.megaupload.com/?d=1D0215ZV
tập 21
1 http://www.megaupload.com/?d=N1V65WOJ
2 http://www.megaupload.com/?d=R9UGIPOB
3 http://www.megaupload.com/?d=VJNK1AGH
4 http://www.megaupload.com/?d=M17TJMVM
5 http://www.megaupload.com/?d=N4O6NOUQ
tập 22
1 http://www.megaupload.com/?d=T5HKHLX9
2 http://www.megaupload.com/?d=28IAPK0M
3 http://www.megaupload.com/?d=IOEFSZNL
4 http://www.megaupload.com/?d=DO79O4XK
5 http://www.megaupload.com/?d=BS4YQSYZ
tập 23
1 http://www.megaupload.com/?d=8EDUKYMJ
2 http://www.megaupload.com/?d=ZW39ZSOQ
3 http://www.megaupload.com/?d=82DA6OG2
4 http://www.megaupload.com/?d=91GKBJFG
5 http://www.megaupload.com/?d=0RRQ3V3M
tập 24
1 http://www.megaupload.com/?d=6Q57TDMC
2 http://www.megaupload.com/?d=XK4G4UIA
3 http://www.megaupload.com/?d=D3AZKMV7
4 http://www.megaupload.com/?d=NT5H8J5K
5 http://www.megaupload.com/?d=Z8DT7H90
tập 25
1 http://www.megaupload.com/?d=M8CK4HLZ
2 http://www.megaupload.com/?d=44FYW9GE
3 http://www.megaupload.com/?d=PY8JVR7C
4 http://www.megaupload.com/?d=SKBZMOSG
5 http://www.megaupload.com/?d=2OMEUW59
tập 26
1 http://www.megaupload.com/?d=JQPZ2JIR
2 http://www.megaupload.com/?d=96ZK6XBN
3 http://www.megaupload.com/?d=E9Q1PEFU
4 http://www.megaupload.com/?d=X965PYHD
tập 27
1 http://www.megaupload.com/?d=OG1A6QKQ
2 http://www.megaupload.com/?d=NXBJ24TO
3 http://www.megaupload.com/?d=AUZIT0IR
4 http://www.megaupload.com/?d=0EV3ZY5B
5 http://www.megaupload.com/?d=12A1LPLX
tập 28
1 http://www.megaupload.com/?d=ICU7SN0X
2 http://www.megaupload.com/?d=4AHRGYPF
3 http://www.megaupload.com/?d=1D3GVEQX
4 http://www.megaupload.com/?d=3YJESNRJ
5 http://www.megaupload.com/?d=0XII680M
tập 29
1 http://www.megaupload.com/?d=CIKARAX5
2 http://www.megaupload.com/?d=5OFRX5WR
3 http://www.megaupload.com/?d=N4HEKX85
4 http://www.megaupload.com/?d=PC7FTL2Q
5 http://www.megaupload.com/?d=JCDD9R7Y
tập 30
1 http://www.megaupload.com/?d=2FUEDW5L
2 http://www.megaupload.com/?d=OH13GC2E
3 http://www.megaupload.com/?d=9UAH4GCK
4 http://www.megaupload.com/?d=ULSTGL0V
5 http://www.megaupload.com/?d=B2ECS3M2
tập 31
1 http://www.megaupload.com/?d=SZ59PJU9
2 http://www.megaupload.com/?d=RIZJPDBY
3 http://www.megaupload.com/?d=DWFXVGTQ
tập 32
1 http://www.megaupload.com/?d=9QIYXBN6
2 http://www.megaupload.com/?d=MVISA116
3 http://www.megaupload.com/?d=UZ20Z2NT
4 http://www.megaupload.com/?d=VNY202VY
5 http://www.megaupload.com/?d=28VH2AC2
tập 33
1 http://www.megaupload.com/?d=JJZYICO4
2 http://www.megaupload.com/?d=1R3N5ZQ4
3 http://www.megaupload.com/?d=5GV7NU3X
4 http://www.megaupload.com/?d=W1YDVQF1
5 http://www.megaupload.com/?d=0M5IBF65
tập 34
1 http://www.megaupload.com/?d=UB32VLWA
2 http://www.megaupload.com/?d=034QWGG6
3 http://www.megaupload.com/?d=JOFBPNNQ
4 http://www.megaupload.com/?d=AR2PZS66
5 http://www.megaupload.com/?d=8INOF02F
tập 35
1 http://www.megaupload.com/?d=ZZT9FC8L
2 http://www.megaupload.com/?d=D80RV5PU
3 http://www.megaupload.com/?d=TBSXYO6L
4 http://www.megaupload.com/?d=BM0F2HD7
5 http://www.megaupload.com/?d=LJ043BUT
tập 36
1 http://www.megaupload.com/?d=OYRVME3T
2 http://www.megaupload.com/?d=B8QE2VZO
3 http://www.megaupload.com/?d=PDP16I8Z
4 http://www.megaupload.com/?d=RZN4ZNXM
5 http://www.megaupload.com/?d=L980YB1K
tập 37
1 http://www.megaupload.com/?d=HA2RI9I0
2 http://www.megaupload.com/?d=Z5R5BWE5
3 http://www.megaupload.com/?d=R37UPKF6
4 http://www.megaupload.com/?d=13ZCDXBL
5 http://www.megaupload.com/?d=Q0QZ1ZKA
end
 
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=309352

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét