Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

[Vietsub] PROSECUTOR PRINCESS - 2010 - 16 Ep - HQ


Title: 검사 프린세스 / Prosecutor Princess
Also known as: 검사 마타하리 / Prosecutor Mata Hari
Genre: Romance, comedy
Episodes: 16
Broadcast network: SBS
Broadcast period: 2010 March 31st (replacing OB/GYN Doctors)
Air time: Wednesdays & Thursdays 9:55 PM

Posted Image

Ma Hye Ri là một phụ nữ với một bộ nhớ tuyệt vời và khả năng tập trung, cho phép cô để vượt qua nhiều kỳ thi rất dễ dàng. Mặc dù tài năng của mình, cô lại quan tâm nhiều hơn về thời trang và không thích những công việc khó khăn.
Thông qua các cuộc xung đột của mình với colleages cao cấp và đấu tranh với các trường hợp khó khăn, Hye Ri từng bước trưởng thành là một công tố viên xuất sắc với một ý thức trách nhiệm và công bằng.
 
Posted Image

Posted Image

Synopsis
VIETSUB

E1
http://www.megaupload.com/?d=TCFLLEYE
http://www.megaupload.com/?d=URA4CVIQ
http://www.megaupload.com/?d=K8SX9PVH
http://www.megaupload.com/?d=LXBWHJFK
http://www.megaupload.com/?d=9901R8XX
http://www.megaupload.com/?d=WZVI7ESB

E2
http://www.megaupload.com/?d=M1CQ71RZ
http://www.megaupload.com/?d=DUJEU5WB
http://www.megaupload.com/?d=USRQSAHW
http://www.megaupload.com/?d=ZW3T2ZYO
http://www.megaupload.com/?d=U6TPZ4QG
http://www.megaupload.com/?d=6J6DIHPC

E3
http://www.megaupload.com/?d=XDRAZ0BE
http://www.megaupload.com/?d=MCDA71GA
http://www.megaupload.com/?d=1CYCJ9S2
http://www.megaupload.com/?d=YTRJCUX7
http://www.megaupload.com/?d=M50YR4HG

E4
http://www.megaupload.com/?d=JKQDI8S3
http://www.megaupload.com/?d=OP6F8L75
http://www.megaupload.com/?d=CLN7WYP6
http://www.megaupload.com/?d=8KUTNGXA
http://www.megaupload.com/?d=5KWDWI7Q
http://www.megaupload.com/?d=JI4VPAU0

E5
http://www.megaupload.com/?d=EO3TT89S
http://www.megaupload.com/?d=08Z2MC2O
http://www.megaupload.com/?d=Z1GRAK32
http://www.megaupload.com/?d=OPWMAYT9
http://www.megaupload.com/?d=5JOMUI4H

E6
http://www.megaupload.com/?d=38V2XZOE
http://www.megaupload.com/?d=F5YXLVRZ
http://www.megaupload.com/?d=KU2TQ6M1
http://www.megaupload.com/?d=AKVNL96Q
http://www.megaupload.com/?d=SW2FY7UL
http://www.megaupload.com/?d=BUKZVAQR

E7
http://www.megaupload.com/?d=X59U5D9H
http://www.megaupload.com/?d=86VPFPD3
http://www.megaupload.com/?d=90BW0T1C
http://www.megaupload.com/?d=9LXRA2HE
http://www.megaupload.com/?d=ZVHZFF2X
http://www.megaupload.com/?d=0XPJCO20


E8
http://www.megaupload.com/?d=Y6ML42NH
http://www.megaupload.com/?d=LFLL1L0I
http://www.megaupload.com/?d=69RYXJ8Z
http://www.megaupload.com/?d=VSGDP9Z9
http://www.megaupload.com/?d=UFQ864JD
http://www.megaupload.com/?d=OPRT6ISR

E9
http://www.megaupload.com/?d=RGU5S6BQ
http://www.megaupload.com/?d=UN7UNR10
http://www.megaupload.com/?d=1S14UFAS
http://www.megaupload.com/?d=HA5EQBYC
http://www.megaupload.com/?d=FPOSS4XR
http://www.megaupload.com/?d=QYTUYUHE

E10
http://www.megaupload.com/?d=OJ4Q5W63
http://www.megaupload.com/?d=K2GU6J2R
http://www.megaupload.com/?d=DVQFQEKC
http://www.megaupload.com/?d=QN2CBWME
http://www.megaupload.com/?d=K00H567S
http://www.megaupload.com/?d=DIIVQGXY

E11
http://www.megaupload.com/?d=FNNYAOUM
http://www.megaupload.com/?d=J448PZQP
http://www.megaupload.com/?d=DVMKU0Y0
http://www.megaupload.com/?d=65QR8JPT
http://www.megaupload.com/?d=5U65OQ7P
http://www.megaupload.com/?d=E11QZO96
http://www.megaupload.com/?d=G7OX2V4K


E12
http://www.megaupload.com/?d=29BPCICU
http://www.megaupload.com/?d=ZRQ1NKSG
http://www.megaupload.com/?d=GT30709A
http://www.megaupload.com/?d=PQBHG3S0
http://www.megaupload.com/?d=UMZNQAZ3
http://www.megaupload.com/?d=SDILVUZK

E13
http://www.megaupload.com/?d=PE6M3226
http://www.megaupload.com/?d=CAIY8CKJ
http://www.megaupload.com/?d=XS9JGJL1
http://www.megaupload.com/?d=AOIAID6H
http://www.megaupload.com/?d=75HIB551
http://www.megaupload.com/?d=M18G11W7
http://www.megaupload.com/?d=NKAAAZPD

E14
http://www.megaupload.com/?d=E8DT06XC
http://www.megaupload.com/?d=DZNTMU7X
http://www.megaupload.com/?d=2HRZNHUG
http://www.megaupload.com/?d=QK1AT9E6
http://www.megaupload.com/?d=XH8VEVKX
http://www.megaupload.com/?d=YAOFOSAB

E15
http://www.megaupload.com/?d=BUP556RD
http://www.megaupload.com/?d=0K5K5XLK
http://www.megaupload.com/?d=00RSD16K
http://www.megaupload.com/?d=UTZ2KITB
http://www.megaupload.com/?d=E06W7YC5
http://www.megaupload.com/?d=XT7TEZ9P

E16 END
http://www.megaupload.com/?d=RE34SS6M
http://www.megaupload.com/?d=R2NHTOJJ
http://www.megaupload.com/?d=DCXM5YN5
http://www.megaupload.com/?d=S2NFJ3XE
http://www.megaupload.com/?d=L84A3DHZ
http://www.megaupload.com/?d=9VZPXNXY
 
http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/2305-prosecutor-princess-2010-vietsub-16-ep/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét