Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Tìm Lại Chính Mình (phim VN) - 25/25 tập AVITìm lại chính mình xoay quanh câu chuyện của cô gái quê tên Diệc lên thành phố kiếm sống. Cô khao khát được bước chân đến giảng đường, nhưng vì nghèo nên đành từ bỏ ước mơ. Diệc được nữ luật sư Tâm Đoan nhận vào làm người giúp việc trong nhà.

Tâm Đoan biết Diệc là người ham học và hiền lành nên quyết định nhờ cô thi hộ lớp đại học tại chức để bổ sung bằng cấp cho mình. Từ đó, Diệc trở thành người học thuê cho Tâm Đoan. Trong lớp học, Diệc quen thêm những người cùng hoàn cảnh học thuê như mình. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, rất đáng thương nhưng cũng đáng trách. Cuối cùng, họ phải tự chịu trách nhiệm về những việc làm của mình.

Không chỉ đề cập đến vấn nạn thi hộ, học thuê trong lãnh vực giáo dục, bộ phim còn có những câu chuyên tình cảm nhẹ nhàng, đầy ý nghĩa. Kịch bản phim "Tìm lại chính mình" được viết dựa trên truyện ngắn "Như cánh diều bay" của tác giả Trung Phương. Đây truyện ngắn đã nhận giải Tư cuộc thi viết về Nhà giáo Việt Nam do Bộ Giáo dục và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2007.

Diễn viên: Bảo Kỳ, Kiều Thanh, Mỹ Hạnh, Phan Anh


Format: 704 x 416
Dạng: AVI (XVid)
Dung lượng: 410 MB / eps


Folder: http://www.megaupload.com/?f=T48L7Y55


tập 01
1 http://www.megaupload.com/?d=ZJ2QW57V
2 http://www.megaupload.com/?d=NM7WJ1Q4
3 http://www.megaupload.com/?d=23DPTCMQ
4 http://www.megaupload.com/?d=NAMEP5S9
5 http://www.megaupload.com/?d=6R9E9JMA
tập 02
1 http://www.megaupload.com/?d=SUMDX97J
2 http://www.megaupload.com/?d=BUU8GCKW
3 http://www.megaupload.com/?d=QW7RH048
4 http://www.megaupload.com/?d=GS8K55KL
5 http://www.megaupload.com/?d=QJZNT4KE
tập 03
1 http://www.megaupload.com/?d=G0PB6V8L
2 http://www.megaupload.com/?d=9JQK3QT1
3 http://www.megaupload.com/?d=0E7PQIOK
4 http://www.megaupload.com/?d=I9TYJ7AU
5 http://www.megaupload.com/?d=KNDN2DL0
tập 04
1 http://www.megaupload.com/?d=LFKDS4FS
2 http://www.megaupload.com/?d=X5VYVJX4
3 http://www.megaupload.com/?d=AAOK96Z1
4 http://www.megaupload.com/?d=T4CU2CMW
5 http://www.megaupload.com/?d=8Z4NN64E
tập 05
1 http://www.megaupload.com/?d=T6A7YWSL
2 http://www.megaupload.com/?d=V29M8XQ5
3 http://www.megaupload.com/?d=D3IG3I2S
4 http://www.megaupload.com/?d=BS0XBSXA
5 http://www.megaupload.com/?d=EJRCEI2O
tập 06
1 http://www.megaupload.com/?d=ZJ6S5WEG
2 http://www.megaupload.com/?d=GLXXPP6P
3 http://www.megaupload.com/?d=PSYK1HIX
4 http://www.megaupload.com/?d=027LMGQO
5 http://www.megaupload.com/?d=2QGCN8G8
tập 07
1 http://www.megaupload.com/?d=FU6FQOBH
2 http://www.megaupload.com/?d=4MZVHPOT
3 http://www.megaupload.com/?d=QVVYCBK6
4 http://www.megaupload.com/?d=7TMA7MH0
5 http://www.megaupload.com/?d=54BT0ZKB
tập 08
1 http://www.megaupload.com/?d=1KRMW3WJ
2 http://www.megaupload.com/?d=P0MH8BSI
3 http://www.megaupload.com/?d=GHKTMRQ3
4 http://www.megaupload.com/?d=8QMREU67
5 http://www.megaupload.com/?d=TNRH6OAC
tập 09
1 http://www.megaupload.com/?d=7R8F2PBQ
2 http://www.megaupload.com/?d=1XKUVY3C
3 http://www.megaupload.com/?d=EJ8O2BW0
4 http://www.megaupload.com/?d=WKH22K7X
5 http://www.megaupload.com/?d=FXCNX73H
tập 10
1 http://www.megaupload.com/?d=U1LFSHG5
2 http://www.megaupload.com/?d=059IHVV3
3 http://www.megaupload.com/?d=1KSNASEE
4 http://www.megaupload.com/?d=HGUM4VFA
5 http://www.megaupload.com/?d=H0G5HSMO
tập 11
1 http://www.megaupload.com/?d=KI9DXG0U
2 http://www.megaupload.com/?d=RTILAJE0
3 http://www.megaupload.com/?d=QGXYC8JT
4 http://www.megaupload.com/?d=QPMURQ5M
5 http://www.megaupload.com/?d=J5RKSN6W
tập 12
1 http://www.megaupload.com/?d=FLXTHS2T
2 http://www.megaupload.com/?d=GACB1JAF
3 http://www.megaupload.com/?d=OCY24X9F
4 http://www.megaupload.com/?d=VJ8RVWSP
5 http://www.megaupload.com/?d=LRC108S2
tập 13
1 http://www.megaupload.com/?d=7EBTVSMD
2 http://www.megaupload.com/?d=98JZHZFY
3 http://www.megaupload.com/?d=RI3VIRA2
4 http://www.megaupload.com/?d=CJ82CKIH
5 http://www.megaupload.com/?d=QQF1OKEB
tập 14
1 http://www.megaupload.com/?d=U29Y1O0X
2 http://www.megaupload.com/?d=OKC378NF
3 http://www.megaupload.com/?d=5JNJXHMT
4 http://www.megaupload.com/?d=73YDDVVM
5 http://www.megaupload.com/?d=J0U7DTVZ
tập 15
1 http://www.megaupload.com/?d=90HMQPQ0
2 http://www.megaupload.com/?d=M2T40OHS
3 http://www.megaupload.com/?d=TCXKRSET
4 http://www.megaupload.com/?d=80XT16YQ
5 http://www.megaupload.com/?d=WJRP6PST
tập 16
1 http://www.megaupload.com/?d=3ANJ8OCY
2 http://www.megaupload.com/?d=NLQM07SW
3 http://www.megaupload.com/?d=FWBNBOCX
4 http://www.megaupload.com/?d=GGWOLFZX
5 http://www.megaupload.com/?d=GEEHHNC2
tập 17
1 http://www.megaupload.com/?d=QYIH1O1E
2 http://www.megaupload.com/?d=7CV7YGW4
3 http://www.megaupload.com/?d=PRIBIHZJ
4 http://www.megaupload.com/?d=LW9TCPFK
5 http://www.megaupload.com/?d=D4RWXT9T
tập 18
1 http://www.megaupload.com/?d=D8VRJ7S0
2 http://www.megaupload.com/?d=SK47YPDS
3 http://www.megaupload.com/?d=ZIQUM3XA
4 http://www.megaupload.com/?d=UWKOCQ6X
5 http://www.megaupload.com/?d=JL8928KF
tập 19
1 http://www.megaupload.com/?d=ZCTUURM5
2 http://www.megaupload.com/?d=A82JZTGF
3 http://www.megaupload.com/?d=0I638YQ5
4 http://www.megaupload.com/?d=CHVR07QO
5 http://www.megaupload.com/?d=HVA3F88F
tập 20
1 http://www.megaupload.com/?d=JW6ZR1BV
2 http://www.megaupload.com/?d=MF87E3HL
3 http://www.megaupload.com/?d=RWS04HOE
4 http://www.megaupload.com/?d=3RVFP0GN
5 http://www.megaupload.com/?d=EYMJZLAC
tập 21
1 http://www.megaupload.com/?d=XMQSTR3D
2 http://www.megaupload.com/?d=M9DTMHO9
3 http://www.megaupload.com/?d=MWEQ1F2S
4 http://www.megaupload.com/?d=DRLRX230
5 http://www.megaupload.com/?d=Q2H3OMRD
tập 22
1 http://www.megaupload.com/?d=JPRB53WG
2 http://www.megaupload.com/?d=RURLDV0Z
3 http://www.megaupload.com/?d=HL9Y2COC
4 http://www.megaupload.com/?d=VP3IQZNA
5 http://www.megaupload.com/?d=UNU7IMNH
tập 23
1 http://www.megaupload.com/?d=P2ZI1XBR
2 http://www.megaupload.com/?d=BAU4G1G4
3 http://www.megaupload.com/?d=M7SOAJNZ
4 http://www.megaupload.com/?d=ZXQOIWC0
5 http://www.megaupload.com/?d=F609B5O1
tập 24
1 http://www.megaupload.com/?d=QT65R5CB
2 http://www.megaupload.com/?d=0M54L4XP
3 http://www.megaupload.com/?d=P9W5DT18
4 http://www.megaupload.com/?d=WTKZFP8L
5 http://www.megaupload.com/?d=LEZB6S17
tập 25
1 http://www.megaupload.com/?d=718Y5KBL
2 http://www.megaupload.com/?d=IC99QNGU
3 http://www.megaupload.com/?d=HHMP2I3B
4 http://www.megaupload.com/?d=O978K7IO
5 http://www.megaupload.com/?d=Z22K9Y6W
end


Folder: http://www.mediafire.com/?sharekey=d...a96e4dd80d30d9
 
 
 
mietmai 
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=187191

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét