Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Thêm hộp tìm kiếm Blogger

Sau khi xem xét mã nguồn của thanh Navbar (Navigation bar) tôi thấy chúng ta có thể nhúng thanh này vào trên blog của mình.<p align="left">

<form id="searchthis" action="LIÊNKẾT/search" style="display:inline;" method="get">

<strong>Tìm kiếm<br/></strong>

<input id="b-query" maxlength="100" name="q" size="20" type="text"/>

<input id="b-searchbtn" value="Search" type="submit"/>

</form></p>Bây giờ bạn hãy copy và paste đoạn mã trên vào HTML/JavaScript (Dashboard->Layout->Add and Arrange a Page Element->Add a Page Element). Sau đó bạn sửa lại phù hợp các thông số dành của blog bạn.

LIÊNKẾT thay bằng địa chỉ của blog. Ví dụ blog mà bạn đang đọc có địa chỉ là http://thuthuatchoblogger.blogger.com vậy tôi sẽ thay LIÊNKẾT=http://thuthuatchoblogger.blogspot.com.
Chữ màu đỏ Tìm kiếm thể hiện thông tin cho biết đây là một hộp tìm kiếm. Tuy nhiên không nhất thiết bắt buộc bạn phải có hoặc dùng cái tên ấy, không dùng cũng chẳng ảnh hưởng gì!

Bên dưới bạn thấy chữ Search cũng màu đỏ, nào ta hãy thay bằng hai từ tiếng Việt “Tìm kiếm” (nhớ dùng mã Unicode-8 nhé).

Quả sẽ hiển thị như sau:

Tìm kiếm


Bây giờ ta bàn đến maxlength="100" và size="20". Trong đó maxlength="100" chính là chiều dài các ký tự cho phép bạn gõ trên hộp tìm kiếm, nếu một 100 chưa đủ thì bạn nhập một con số lớn hơn. Nhưng thường thì từ khóa tìm kiếm của người dùng ngắn gọn, do đó con số này cũng không phải luôn bị chạm đích, size="20" đây chính là kích cở dài của hộp tìm kiếm, bạn có thể thấy 20 ký tự trên khung, nếu bạn gõ nhiều hơn hoặc muốn nhìn thấy nó dài hơn thì chọn 30 chẳng hạn. Kết quả hiện thị như bên dưới.

Tìm kiếm


Bạn đã đọc xong chưa nhỉ? Hãy lưu lại và di chuyển nó đến một vị trí phù hợp trên blog của bạn đi nào. Gõ vài từ khóa và thử tìm kiếm trên chính blog của bạn.

Cập nhật:

Bạn có thể dùng code sau mà không cần phải thêm link blog mình mà hướng dẫn trên đề cập:

<p align="left">

<form id="searchthis" action="/search" style="display:inline;" method="get">

<strong>Tìm kiếm<br/></strong>

<input id="b-query" maxlength="100" name="q" size="20" type="text"/>

<input id="b-searchbtn" value="Search" type="submit"/>

</form></p>http://www.thuthuatblog.com/2007/05/thm-cng-c-tm-kim-blogger.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét