Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Thần Y Đa Tình (31tập AVI) & (7/7DVDs-ISO @MU-LT)

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=122662&d=1256768133
Tống Liên Sinh vốn là một lãng tử giang hồ. Từ Đông Kinh đến Trường Sa làm nghề thầy thuốc, với bề ngoài tựa như một kẻ đam mê nữ sắc, lại ăn nói giảo hoạt - nhưng ẩn chứa bên trong cái vẻ rất đời thường ấy là một tài năng y học xuất chúng, một tâm hồn lương thiện và một bộ óc có trí hơn người, thẳng thắn, cương trực, thấy chuyện bất bình là không bỏ qua. Vì thế Sinh đi đến đâu là chuốc lấy phiền phức đến đó, ngay từ ngày đầu đến Trường Sa......
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=122662&d=1256768133


AVI (31chapters)

01: http://www.megaupload.com/?d=L7PG2700
02: http://www.megaupload.com/?d=J7Z5VV3T
03: http://www.megaupload.com/?d=SB822A07
04: http://www.megaupload.com/?d=XR13Y0R5
05: http://www.megaupload.com/?d=XMHT4J60
06: http://www.megaupload.com/?d=H76G3SHJ
07: http://www.megaupload.com/?d=WGZTLZT2 fixed(606Mb)
08: http://www.megaupload.com/?d=6HBMPCK1
09: http://www.megaupload.com/?d=2VV7DEE0
10: http://www.megaupload.com/?d=PAPT5GE5
11: http://www.megaupload.com/?d=IZY84PFB
12: http://www.megaupload.com/?d=9Z81PLXP
13: http://www.megaupload.com/?d=BR7Q53GP
14: http://www.megaupload.com/?d=BSQCTXQO (510 Mb)
( 14.001: http://www.megaupload.com/?d=Q3FNACMQ
( 14.002: http://www.megaupload.com/?d=QYN08652
15: http://www.megaupload.com/?d=10SRXM61
16: http://www.megaupload.com/?d=9PCH8Z30
17: http://www.megaupload.com/?d=MQ3WNXR0
18: http://www.megaupload.com/?d=L566ZQDR
19: http://www.megaupload.com/?d=9HSUMK1M
20: http://www.megaupload.com/?d=5IWT7WS4
21: http://www.megaupload.com/?d=6APGFR06
22: http://www.megaupload.com/?d=RPKBAJ6B
23: http://www.megaupload.com/?d=E41A0ZD7
24: http://www.megaupload.com/?d=Q3HMYFZX
25: http://www.megaupload.com/?d=1HJPYUN5
26: http://www.megaupload.com/?d=O20RVWP8
27: http://www.megaupload.com/?d=HYSBLRW4
28: http://www.megaupload.com/?d=99UOIJMU
29: http://www.megaupload.com/?d=CPM91RM3
30: http://www.megaupload.com/?d=XQJIBZDX
31end: http://www.megaupload.com/?d=R2O6MIDS


DVD1(khoang 2hrs45')

D_1)001 http://www.megaupload.com/?d=LTS1WE1I
D_1)002 http://www.megaupload.com/?d=TFKRKS66
D_1)003 http://www.megaupload.com/?d=HZ7GGCG8
D_1)004 http://www.megaupload.com/?d=XPE2TBFE
D_1)005 http://www.megaupload.com/?d=JHXULWNX
D_1)006 http://www.megaupload.com/?d=ITYWB473
D_1)007 http://www.megaupload.com/?d=EVVXG8KT
D_1)008 http://www.megaupload.com/?d=KCVTSVMU
D_1)009 http://www.megaupload.com/?d=IA0FUCQT
D_1)010 http://www.megaupload.com/?d=AY2PT286

DVD2(khoang 2hrs45')

D_2)001 http://www.megaupload.com/?d=MLPS1GW6
D_2)002 http://www.megaupload.com/?d=SLQ77MJF
D_2)003 http://www.megaupload.com/?d=ZBK6F4B2
D_2)004 http://www.megaupload.com/?d=UCSGF5JN
D_2)005 http://www.megaupload.com/?d=QILIYH3D
D_2)006 http://www.megaupload.com/?d=QVPOPGEJ
D_2)007 http://www.megaupload.com/?d=BXMFSXMD
D_2)008 http://www.megaupload.com/?d=DKWT8RV9
D_2)009 http://www.megaupload.com/?d=EYUKJNG5
D_2)010 http://www.megaupload.com/?d=32FC70G3

DVD3(khoang 2hrs45')

D_3)001 http://www.megaupload.com/?d=BJ3P2TEI
D_3)002 http://www.megaupload.com/?d=H4X9YC3V
D_3)003 http://www.megaupload.com/?d=VG5CLR6Q
D_3)004 http://www.megaupload.com/?d=OW2NAXIN
D_3)005 http://www.megaupload.com/?d=NUXXS1NN
D_3)006 http://www.megaupload.com/?d=MZCJ7D39
D_3)007 http://www.megaupload.com/?d=PULFFCJM
D_3)008 http://www.megaupload.com/?d=JDFRS37I
D_3)009 http://www.megaupload.com/?d=CUV8JCGX
D_3)010 http://www.megaupload.com/?d=JDAM9MVF

DVD4(khoang 2hrs45')

D_4)001 http://www.megaupload.com/?d=6LPFTBV7
D_4)002 http://www.megaupload.com/?d=7ISS90CH
D_4)003 http://www.megaupload.com/?d=2U0W6P48
D_4)004 http://www.megaupload.com/?d=OLZZIATY
D_4)005 http://www.megaupload.com/?d=SQ11W8V8
D_4)006 http://www.megaupload.com/?d=MIEBQDXC
D_4)007 http://www.megaupload.com/?d=C71NFXMO
D_4)008 http://www.megaupload.com/?d=ZZQ4XNGP
D_4)009 http://www.megaupload.com/?d=TNV4R0K0
D_4)010 http://www.megaupload.com/?d=FZ8OQXDT

DVD5(khoang 3hrs30')

D_5)001 http://www.megaupload.com/?d=M8XDT65T
D_5)002 http://www.megaupload.com/?d=YRSZQ4ZE
D_5)003 http://www.megaupload.com/?d=B2D1XG0Y
D_5)004 http://www.megaupload.com/?d=W47AW4MJ
D_5)005 http://www.megaupload.com/?d=7B39YEFT
D_5)006 http://www.megaupload.com/?d=UCWPWIQL
D_5)007 http://www.megaupload.com/?d=3ZD9DARF
D_5)008 http://www.megaupload.com/?d=K4S4GC6H
D_5)009 http://www.megaupload.com/?d=0E6HTAWR
D_5)010 http://www.megaupload.com/?d=TW4TBB58

DVD6(khoang 3hrs30')

D_6)001 http://www.megaupload.com/?d=RGUR8BJL
D_6)002 http://www.megaupload.com/?d=JUO35AUE
D_6)003 http://www.megaupload.com/?d=327S9NWX
D_6)004 http://www.megaupload.com/?d=83M6N0N5
D_6)005 http://www.megaupload.com/?d=L9O64IN3
D_6)006 http://www.megaupload.com/?d=TA57QBLN
D_6)007 http://www.megaupload.com/?d=6WWOR5TO
D_6)008 http://www.megaupload.com/?d=6Y82YFOV
D_6)009 http://www.megaupload.com/?d=Y3NNAKEQ
D_6)010 http://www.megaupload.com/?d=9GQMTOCT

DVD7end(khoang 3hrs30')

D_7end)001 http://www.megaupload.com/?d=S5G5BNZ8
D_7end)002 http://www.megaupload.com/?d=JXZ0DIWK
D_7end)003 http://www.megaupload.com/?d=ZCUZ85AW
D_7end)004 http://www.megaupload.com/?d=GXXZ64ZV
D_7end)005 http://www.megaupload.com/?d=803I0IU4
D_7end)006 http://www.megaupload.com/?d=0UQ1E0IT
D_7end)007 http://www.megaupload.com/?d=UPF54PH8
D_7end)008 http://www.megaupload.com/?d=Z7YXUFYG
D_7end)009 http://www.megaupload.com/?d=AXMRJYAY
D_7end)010 http://www.megaupload.com/?d=TD4M8NXP

---------Enjoy------

http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=223777

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét