Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

[SBS 2009] Swallow The Sun | 태양을 삼켜라 | Thôn Tính Thái Dương - Ji Sung - 25/25 ep Vsub

http://fs1.cyworld.vn/data2/2009/11/12/112/thumb_flex-1258041912016930_file.jpg

[2009] The Swallowed Sun 태양을 삼켜라
Đạo diễn: Yoo Chul Yong
Biên kịch: Choi Wan Gyu
Số tập: 24
Giờ phát sóng: 21h55 phút các ngày thứ 4, 5 hàng tuần trên kênh SBS bắt đầu từ ngày 9/7/2009
Diễn viên: Ji Sung, Sung Yoo Ri, Jun Gwang Ryul, Lee Wan, So Yi Hyun, Yoo Woo Sung, Jo Sang Woo, Han Ji Yeon, Kim Jung Tae, Ma Dong Suk

Nhân vật:

[SBS 2009] Swallow The Sun | 태양을 삼켜라 | Thôn Tính Thái Dương - Ji Sung, Sung Yu R
Ji Sung vai Kim Jung Woo

[SBS 2009] Swallow The Sun | 태양을 삼켜라 | Thôn Tính Thái Dương - Ji Sung, Sung Yu R
Sung Yoo Ri vai Lee Soo Hyun

[SBS 2009] Swallow The Sun | 태양을 삼켜라 | Thôn Tính Thái Dương - Ji Sung, Sung Yu R
Lee Wan vai Jang Tae Hyuk

[SBS 2009] Swallow The Sun | 태양을 삼켜라 | Thôn Tính Thái Dương - Ji Sung, Sung Yu R
Han Ji Yeon vai Han Sun Young

[SBS 2009] Swallow The Sun | 태양을 삼켜라 | Thôn Tính Thái Dương - Ji Sung, Sung Yu R
Yoo Oh Sung vai Jackson

[SBS 2009] Swallow The Sun | 태양을 삼켜라 | Thôn Tính Thái Dương - Ji Sung, Sung Yu R
So Yi Hyun vai Yoo Mi Ran

[SBS 2009] Swallow The Sun | 태양을 삼켜라 | Thôn Tính Thái Dương - Ji Sung, Sung Yu R
Jun Kwang Ryun vai Jang Min Ho


Link Download Vietsub Reup:

Link Megaupload:

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=HC1C42PW
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=4I5ZM12J
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=EZYE1ERT
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=WXCZEN3E
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=8FZS03PX
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=NL54ZHJU
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=I7UWHCG8
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=C447MRVD
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=IAM88PLK
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=QV61YB5Z
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=HDP9R11P
Tập 12:  http://www.megaupload.com/?d=N7CY4GJH
Tập 13:  http://www.megaupload.com/?d=1CBHZW3S
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=N49VYQCE
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=ZAY1QFAU
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=RDZG1NXM
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=2PE7DEM8
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=ZFBYVI4D
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=RW5IZ298
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=5WY9YTBZ
Tập 21: http://www.megaupload.com/?d=FZUUSMXJ
Tập 22: http://www.megaupload.com/?d=6CJ8UCCO
Tập 23: http://www.megaupload.com/?d=84FHH6BY
Tập 24: http://www.megaupload.com/?d=PUALPDTW
Tập 25: http://www.megaupload.com/?d=GF7G6VBB

Link Mediafire:

Tập 1:
P1: http://www.mediafire.com/?z12zntigl0y
P2: http://www.mediafire.com/?i4ndnjymgiy
P3: http://www.mediafire.com/?dv2xtmhjzzm
P4: http://www.mediafire.com/?yhk2iz4jmnz
P5: http://www.mediafire.com/?gxzjf5mdfnb
P6: http://www.mediafire.com/?mgm2jmu0j31

Tập 2:
P1: http://www.mediafire.com/?mu4zlgwzyjy
P2: http://www.mediafire.com/?uyztuyjvwyz
P3: http://www.mediafire.com/?fzyz30mtgnm
P4: http://www.mediafire.com/?wmfuzwmmtng
P5: http://www.mediafire.com/?mh2ejnuxtcy

Tập 3:
P1: http://www.mediafire.com/?o2nt5oyuwnj
P2: http://www.mediafire.com/?tzivytjxmmw
P3: http://www.mediafire.com/?njldnfmx2nm
P4: http://www.mediafire.com/?ykxxymmyziw

Tập 4:
P1: http://www.mediafire.com/?2a1fn1atnhm
P2: http://www.mediafire.com/?mqyznqtndxz
P3: http://www.mediafire.com/?tztjmnrnjtn
P4: http://www.mediafire.com/?wdjmzydj4jd

Tập 5:
P1: http://www.mediafire.com/?ytigzhlymny
P2: http://www.mediafire.com/?wyentmh3do5
P3: http://www.mediafire.com/?zez0mnzr3aw
P4: http://www.mediafire.com/?2amm1cunaim

Tập 6:
P1: http://www.mediafire.com/?zmwe2zvkmey
P2: http://www.mediafire.com/?ytgwnnkhyjl
P3: http://www.mediafire.com/?yuz04idmyzm
P4: http://www.mediafire.com/?anyqyzznavn
P5: http://www.mediafire.com/?zzezzjzmnyz

Tập 7:
P1: http://www.mediafire.com/?y12oiz03dd5
P2: http://www.mediafire.com/?tnwkxlgzgt3
P3: http://www.mediafire.com/?t02yyqyzdid
P4: http://www.mediafire.com/?ztwoyyommoy

Tập 8:
P1: http://www.mediafire.com/?mttmymj2ddm
P2: http://www.mediafire.com/?wmjnjwyzfqm
P3: http://www.mediafire.com/?mqhufqxtyjy

Tập 9:
P1: http://www.mediafire.com/?mktznnq15ko
P2: http://www.mediafire.com/?2zvlyuvmzmm
P3: http://www.mediafire.com/?0yj02ztwmt2

Tập 10:
P1: http://www.mediafire.com/?yemdktwzkqz
P2: http://www.mediafire.com/?a5mrnxznhzd
P3: http://www.mediafire.com/?mz3wkmtanjh

Tập 11:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?zyendyokzon
P2: http://www.mediafire.com/download.php?uzitmmbmzwr
P3: http://www.mediafire.com/download.php?zyaibcuj1nj

Tập 12:
P1: http://www.mediafire.com/?ljmw4v1ni5c
P2: http://www.mediafire.com/?jzuhjubozzd
P3: http://www.mediafire.com/?2houmityzbt
P4: http://www.mediafire.com/?kdytox6rdbz
P5: http://www.mediafire.com/?r3ry95i5kfa

Tập 13:
http://www.mediafire.com/?15jyzdj5qmm
http://www.mediafire.com/?k2qm2imej2m

Tập 14:
P1: http://www.mediafire.com/?1jdjnxxxgyg
P2: http://www.mediafire.com/?mdj2zmyxwgm

Tập 15:
http://www.mediafire.com/?5tntkymkzfy
http://www.mediafire.com/?bo2kw5qdox2

Tập 16:
http://www.mediafire.com/?ydwtzo0dnin
http://www.mediafire.com/?mz0ltmdyztz

Tập 17:
http://www.mediafire.com/?wynzunemqjw
http://www.mediafire.com/?mhm2tntihzw

Tập 18:
http://www.mediafire.com/download.php?unn2ewdnmga
http://www.mediafire.com/download.php?mzq1gikiy20

Tập 19:
http://www.mediafire.com/?mnjy0zng3je
http://www.mediafire.com/?2cjmqyrtq2g

Tập 20:
http://www.mediafire.com/?ewkjnnidudz
http://www.mediafire.com/?lwmmuf2njrm

Tập 21:
http://www.mediafire.com/?ni2oyyzmo0l

Tập 22:
http://www.mediafire.com/?u4zm1mzxytk
http://www.mediafire.com/?zdjoevexmtt

Tập 23
http://www.mediafire.com/?2zmy1yk1mkn
http://www.mediafire.com/?imdwti3njnz

Tập 24
http://www.mediafire.com/?4dmvtnfgbba
http://www.mediafire.com/?5wzwnyhzmdv

Tập 25
http://www.mediafire.com/?mdjxtym4ymy
http://www.mediafire.com/?mkk2zhm1k1a

Link Mega1280:

Tập 1:
P1: http://mega.1280.com/file/UIV6BLT3/
P2: http://mega.1280.com/file/SJPI7GAI/
P3: http://mega.1280.com/file/HJM52CJL/
P4: http://mega.1280.com/file/OYPY6EH0/

Tập 2:
P1: http://mega.1280.com/file/8JLTMW9C/
P2: http://mega.1280.com/file/9JJI6XEA
P3: http://mega.1280.com/file/3LM138EM 

Tập 3:
P1: http://mega.1280.com/file/E9RH9DJL
P2: http://mega.1280.com/file/IS743F5Y 

Tập 4:
P1: http://mega.1280.com/file/XHWA2M3M
P2: http://mega.1280.com/file/940N3LV7

Tập 5:
P1: http://mega.1280.com/file/6DY99RPD/
P2: http://mega.1280.com/file/89SK3F5M/
P3: http://mega.1280.com/file/4ULUZ6Q5/
P4: http://mega.1280.com/file/3KN8D1PH/

Tập 6:
P1: http://mega.1280.com/file/46DKVXRO/
P2: http://mega.1280.com/file/LJ2V2LGQ/
P3: http://mega.1280.com/file/PWK1CH43/
P4: http://mega.1280.com/file/WS8G50PZ/
P5: http://mega.1280.com/file/KHWFFP2L/

Tập 7:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=4DF8431B1
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=9D39A8861

Tập 8:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=A7FDA09F1
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=FFA2D35B1
P3: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=B966188A1

Tập 9:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=9249A0E71
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=1C4B515D1
P3: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=140EFD2A1

Tập 10:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=E73B0ADF1
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=620560B61
P3: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=B6EE866D1

Tập 11:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=04848F1B1
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=11B9C2741
P3: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=16436E851

Tập 12:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=A96BE9FA1
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=A28CE1061
P3: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=AC5955F11

Tập 13:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=12404CB41
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=7F1BC3F61

Tập 14:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=1D2FCB6F2

Tập 15:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=98B42C852
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=798B64982

Tập 16:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=BFAC81412
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=A1D8B8932

Tập 17:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=E48E75F02
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=E520AA9F2

Tập 18:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=41C86D722
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=4BE593832

Tập 19:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=3E14AC832
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=E082C3872

Tập 20:
P1: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=85D254482
P2: http://megashare.vnn.vn/download.php?id=165C1D5A2

Tập 21:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=C3ED5EAC2

Tập 22:
http://megashare.vnn.vn/download.php?id=4EC9BF2F2

Tập 23:
http://mega.1280.com/file/ZAFUQH1KSS/

Tập 24:
P1: http://mega.1280.com/file/X94HL23F8K/
P2: http://mega.1280.com/file/X7NW7UPMQL/

Tập 25:
P1: http://mega.1280.com/file/EXCMXGO51F/
P2: http://mega.1280.com/file/WECJEIDSU5/

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=32599&extra=page%3D5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét