Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

[SBS 2008] Terroir (떼루아) - Kim Joo Hyuk, Han Hye Jin [Tập 20 - End]

[SBS 2008] Terroir (떼루아)

Đạo diễn: Kim Young Min 김영민 (H.I.T)
Biên kịch: Hwang Sung Goo 황성구 (Sad Movie)
Công ty chế tác: Yedang Entertainment 예당 엔터테인먼트
Diễn viên chính: Kim Joo Hyuk, Han Hye Jin
Phát sóng từ 1.12.2008


Terroir (떼루아) - Kim Joo Hyuk, Han Hye Jin [Tập 20 - End]

Diễn viên:

Kim Joo Hyuk vai Kang Tae Min

Han Hye Jin vai Lee Woo Joo

Yoo Sun vai Ahn Ji Sun

Ki Tae Young vai Jo Yi Bak / Joey Park


MEGAUPLOAD
Tập 01:
http://www.megaupload.com/?d=BTPB8P6E

Tập 02:
http://www.megaupload.com/de/?d=IANY9REU

Tập 03:
http://www.megaupload.com/?d=PG9LNTAL

Tập 04:
http://www.megaupload.com/de/?d=6WFTGYS6

Tập 05:
http://www.megaupload.com/?d=KMNGHUIM

Tập 06:
http://www.megaupload.com/?d=TR9OX6F9

Tập 07:
http://www.megaupload.com/?d=UFS7HK1Q

Tập 08:
http://www.megaupload.com/?d=LM20MOD8

Tập 09:
http://www.megaupload.com/?d=8LR5ZUDG

Tập 10:
http://www.megaupload.com/?d=Z5VAFSR5

Tập 11:
http://www.megaupload.com/?d=P870OUJN

Tập 12:
http://www.megaupload.com/?d=EQ69CNFS

Tập 13:
http://www.megaupload.com/?d=HIYFK6QE

Tập 14:
http://www.megaupload.com/?d=4ADKEZEI

Tập 15:
http://www.megaupload.com/?d=J1WH2IDX

Tập 16:
http://www.megaupload.com/?d=FIQZCHY3

Tập 17:
http://www.megaupload.com/?d=AUWWMQ8S

Tập 18:
http://www.megaupload.com/?d=U16ELSZN

Tập 19:
http://www.megaupload.com/?d=TO1YYZ43

Tập 20 - End:
http://www.megaupload.com/?d=EM2GI66CMEDIAFIRE
Tập 01:
http://www.mediafire.com/?2x1qnljmzmj
http://www.mediafire.com/?wgt3ogfkyic
http://www.mediafire.com/?y4wzctmdn0n
http://www.mediafire.com/?2znddcmyi1j
http://www.mediafire.com/?qnz2nykfxmj

Tập 02:
http://www.mediafire.com/?vdnzyywmijz
http://www.mediafire.com/?t3jwl3nmfzz
http://www.mediafire.com/?djmnjmzmunq
http://www.mediafire.com/?xzfitkzm3gz

Tập 03:
http://www.mediafire.com/?gwg2mrjmngz
http://www.mediafire.com/?ky2nzdmcldy
http://www.mediafire.com/?tq21ywti0om
http://www.mediafire.com/?jynjn5kmdfj

Tập 04:
http://www.mediafire.com/?maykwqk2jdt
http://www.mediafire.com/?ijwmwjh24jj
http://www.mediafire.com/?2nm2ydmwm2g
http://www.mediafire.com/?kxtnnjcznnb

Tập 05:
http://www.mediafire.com/?i2fydz2l0mx
http://www.mediafire.com/?jlwmnz1ymtz
http://www.mediafire.com/?yt3qnimnwy2
http://www.mediafire.com/?guzwonnc5gq

Tập 06:
http://www.mediafire.com/?mg4hmmmw1xj
http://www.mediafire.com/?zw2wmmwymmm
http://www.mediafire.com/?o5ejztywlyg
http://www.mediafire.com/?jl4mmhu4iyi

Tập 07:
http://www.mediafire.com/?jzcjmdngtcy
http://www.mediafire.com/?wh4mtzdjzgr
http://www.mediafire.com/?mduziytgnyn
http://www.mediafire.com/?jqindyzzy2n
http://www.mediafire.com/?yz32gmqnz1i

Tập 08:
http://www.mediafire.com/?mdzjzydmjwd
http://www.mediafire.com/?z0mwmz55ylf
http://www.mediafire.com/?ehdt2wuxy5d
http://www.mediafire.com/?2z2zkyjjmet

Tập 09:
http://www.mediafire.com/?qmgfqqzmzjz
http://www.mediafire.com/?iyuwjgw3zjv
http://www.mediafire.com/?w342l2ydmmg
http://www.mediafire.com/?mkmid4e0nhw

Tập 10:
http://www.mediafire.com/?jymmoi2i05j
http://www.mediafire.com/?mnzmzomirnm
http://www.mediafire.com/?zrd2k4zk2my
http://www.mediafire.com/?5mzjzy2mmmy

Tập 11:
http://www.mediafire.com/?ywgwnmd2jq4
http://www.mediafire.com/?oxtz3tndm1z
http://www.mediafire.com/?mzwoyitygea
http://www.mediafire.com/?nzww3mrgdjz

Tập 12:
http://www.mediafire.com/?vymn2mnm5dx
http://www.mediafire.com/?mmmjmjjjjwm
http://www.mediafire.com/?yxgokdzfovz
http://www.mediafire.com/?oemo1mgghng

Tập 13:
http://www.mediafire.com/?ydxkn5zywyz
http://www.mediafire.com/?zz2dd3lhm2n
http://www.mediafire.com/?jninyvj1dqd
http://www.mediafire.com/?cdxzicyy4hd

Tập 14:
http://www.mediafire.com/?x0mnu35zuuz
http://www.mediafire.com/?yammomnryig
http://www.mediafire.com/?4egmkqyynj2
http://www.mediafire.com/?zzkzeqjyezn

Tập 15:
http://www.mediafire.com/?tvg1noxzu1d
http://www.mediafire.com/?zjyjnnii1vz
http://www.mediafire.com/?gwxxmzejjj4
http://www.mediafire.com/?dtnfwml4mwn

Tập 16:
http://www.mediafire.com/?nunm4orytwz
http://www.mediafire.com/?4d0e2jj41nn
http://www.mediafire.com/?uj5hmmmizgy
http://www.mediafire.com/?zwgoyg0hzgy

Tập 17:
http://www.mediafire.com/?amdm2zm2njw
http://www.mediafire.com/?jyknjdtgtnd
http://www.mediafire.com/?qzkywgmeowt
http://www.mediafire.com/?jmzljzhydz4

Tập 18:
http://www.mediafire.com/?tguztkng44q
http://www.mediafire.com/?umyw42t5mkx
http://www.mediafire.com/?ztjyntmytjz
http://www.mediafire.com/?jmwy2mdtwmy

Tập 19:
http://www.mediafire.com/?mtryyjnj5zd
http://www.mediafire.com/?ztekjumvi1y
http://www.mediafire.com/?nizfn5zmyzn
http://www.mediafire.com/?mgtdkjgdvzm

Tập 20 - End:
http://www.mediafire.com/?iwewm0lzdzq
http://www.mediafire.com/?jyydm5b2z2h
http://www.mediafire.com/?9wj52qs5n84b3dr
http://www.mediafire.com/?hnzzzzywmmj 

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=22192&extra=page%3D7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét