Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

[SBS 2008] Tazza | 타짜 | Con Bạc - Han Ye Seul, Jang Huyk [Vietsub Ep 21 - Completed]

 [SBS 2008] Tazza 타짜 - Con Bạc

[SBS 2008] Tazza | 타짜 | Con Bạc - Han Ye Seul, Jang Huyk [Vietsub Ep 21 - Comple

Phát sóng từ 16.9.2008

[SBS 2008] Tazza | 타짜 | Con Bạc - Han Ye Seul, Jang Huyk [Vietsub Ep 21 - Comple

[SBS 2008] Tazza | 타짜 | Con Bạc - Han Ye Seul, Jang Huyk [Vietsub Ep 21 - Comple

[SBS 2008] Tazza | 타짜 | Con Bạc - Han Ye Seul, Jang Huyk [Vietsub Ep 21 - Comple

[SBS 2008] Tazza | 타짜 | Con Bạc - Han Ye Seul, Jang Huyk [Vietsub Ep 21 - Comple

 Link Megaupload

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=LP0MNI2L
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=6UJ3G202
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=TZV0D9ZW
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=5N2338Q9
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=LJUQMYUG
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=4QKHBJYH
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=I4ILWN8F
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=91NT8PPN
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=8AL64F9B
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=JQPAN2QX
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=M0XPZHOA
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=DSXUKN1X
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=F39B5TTH
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=L12ECCW2
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=CN5TH4PX
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=JFOYWN0Q
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=KHL68059
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=R5E4RE72
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=RP0TUFC0
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=70JDRA13
Tập 21: http://www.megaupload.com/de/?d=M8D3D6RQ
Or Tập 21: http://www.megaupload.com/?d=H1B81UZZ

Link Mediafire


Tập 01:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?23wzqwygjkt
P2: http://www.mediafire.com/download.php?nnnytxwnzzm
P3: http://www.mediafire.com/download.php?yjotiyywuy1
P4: http://www.mediafire.com/download.php?wtynzlmm2zz
P5: http://www.mediafire.com/download.php?0cvfgmomyej

Tập 02:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?zzuem1molmu
P2: http://www.mediafire.com/download.php?nm2cjzzzr52
P3: http://www.mediafire.com/download.php?cjd3mn25uxm
P4: http://www.mediafire.com/download.php?kiyujdr1mdz
P5: http://www.mediafire.com/download.php?tmyj3heztnt
P6: http://www.mediafire.com/download.php?izmjdmjih2m

Tập 03:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?mkytmwzm2xi
P2: http://www.mediafire.com/download.php?jmguugyakch
P3: http://www.mediafire.com/download.php?5myn1wmzdtn
P4: http://www.mediafire.com/download.php?4hlmyqyytmw
P5: http://www.mediafire.com/download.php?wgzydmzhzim
P6: http://www.mediafire.com/download.php?z50mmmtt5qz

Tập 04:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?mt3wnzzyyuy
P2: http://www.mediafire.com/download.php?jtzhwzwenkn
P3: http://www.mediafire.com/download.php?2i3jn52zzk3
P4: http://www.mediafire.com/download.php?ge3xqtzrrmt
P5: http://www.mediafire.com/download.php?zzkomjdnm03
P6: http://www.mediafire.com/download.php?zn4yw0xagjt

Tập 05:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?miyowhmnmhm
P2: http://www.mediafire.com/download.php?zjebqyyjidj
P3: http://www.mediafire.com/download.php?ynbmjmyyjki
P4: http://www.mediafire.com/download.php?z2hmdjyznmo
P5: http://www.mediafire.com/download.php?wiandnijyzm
P6: http://www.mediafire.com/download.php?zjfdmotyyg1

Tập 06:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?tqnhod1qrgy
P2: http://www.mediafire.com/download.php?e5zzdyyzglw
P3: http://www.mediafire.com/download.php?twzmiuzwmgw
P4: http://www.mediafire.com/download.php?lnommkyzmmj

Tập 07:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?jjykvgmjezz
P2: http://www.mediafire.com/download.php?ddz4yqjfzdy
P3: http://www.mediafire.com/download.php?1gtznomzwcv
P4: http://www.mediafire.com/download.php?lyl5ydynmmb

Tập 08:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?ntbimdjmxny
P2: http://www.mediafire.com/download.php?iwmkgno4yqm
P3: http://www.mediafire.com/download.php?qymy3mzy5jm
P4: http://www.mediafire.com/download.php?kaozmdzehev
P5: http://www.mediafire.com/download.php?0nzi2nuuktq

Tập 09:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?jnyzmlorzhj
P2: http://www.mediafire.com/?4obhvr8d30mxxtd
P3: http://www.mediafire.com/download.php?igtlmttnx3b
P4: http://www.mediafire.com/download.php?muymwyjyd1z

Tập 10:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?0nghm4giqvt
P2: http://www.mediafire.com/download.php?myyjqjjm2yu
P3: http://www.mediafire.com/download.php?w4xmtttmzty
P4: http://www.mediafire.com/download.php?z05mywjvymz 
P5: http://www.mediafire.com/download.php?n20n2tm03ko

Tập 11:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?ylwztwlm2wr
P2: http://www.mediafire.com/download.php?nyngcqmcmnq
P3: http://www.mediafire.com/download.php?2l0nji2m1jy
P4: http://www.mediafire.com/download.php?mn0wz0xzzli

Tập 12:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?ndw2jdnzgoi
P2: http://www.mediafire.com/download.php?yjudmynzyky
P3: http://www.mediafire.com/?zx4226fs4emfybv
P4: http://www.mediafire.com/download.php?nkynz225qdm
P5: http://www.mediafire.com/download.php?oni2zznmwze

Tập 13:
P1: http://www.mediafire.com/?nga6p2f9e6i9po2
P2: http://www.mediafire.com/?xtswqyyrc0w89ti
P3: http://www.mediafire.com/?1wuksyzvco6tm15

Tập 14:
P1: http://www.mediafire.com/?uyn9i9eimym
P2: http://www.mediafire.com/?icx5338f0z2i34t
P3: http://www.mediafire.com/?dtqzdwywy2j
P4: http://www.mediafire.com/?u16zglxe8s9hml5
P5: http://www.mediafire.com/?fzwt52w1gwz
P6: http://www.mediafire.com/?ldtnm0hntmz

Tập 15:
P1: http://www.mediafire.com/download.php?wfsvm033n1i
P2: http://www.mediafire.com/download.php?zyzddbmiwno
P3: http://www.mediafire.com/download.php?wmyybzo0oiz
P4: http://www.mediafire.com/?5u6omo9wmjztd2o
P5: http://www.mediafire.com/?hgbp9du8sn14c40

Tập 16:
P1: http://www.mediafire.com/?8ja8sp5d3cy8jsm
P2: http://www.mediafire.com/?urr5cvcgtc87kjt

Tập 17:
P1: http://www.mediafire.com/?m1m3znycxjt
P2: http://www.mediafire.com/?jgemy3yzjjd
P3: http://www.mediafire.com/?we20oz4jjmn
P4: http://www.mediafire.com/?rqmntnxiqfd
P5: http://www.mediafire.com/?tnttndyj2ro

Tập 18:
P1: http://www.mediafire.com/?7rx2dgida1c
P2: http://www.mediafire.com/?oygztzgfuq4
P3: http://www.mediafire.com/?jyot0z5zmdz
P4: http://www.mediafire.com/?nywja1uz2yk

Tập 19:
P1: http://www.mediafire.com/?omntlyeel2h
P2: http://www.mediafire.com/?0vnynrngkwt
P3: http://www.mediafire.com/?5zd2cjgn4vw
P4: http://www.mediafire.com/?ex2ze20lkhj
P5: http://www.mediafire.com/?mkmmltfwzzy

Tập 20:
P1: http://www.mediafire.com/?0hznmq0mygj
P2: http://www.mediafire.com/?2zri2uztd0j
P3: http://www.mediafire.com/?jtjtzmomq5n
P4: http://www.mediafire.com/?fj2anwn2tm2

Tập 21:
P1: http://www.mediafire.com/?zzzjnnw4lji
P2: http://www.mediafire.com/?yuynjn2njmd
P3: http://www.mediafire.com/?hngt3vwmnwo
P4: http://www.mediafire.com/?nhtmjzgtlau

OST Link[SBS 2008] Tazza | 타짜 | Con Bạc - Han Ye Seul, Jang Huyk [Vietsub Ep 21 - Comple


01 인생은 한방 - 에스더,타이푼
02 Money Money - 배기성   
03 Reason (Male ver) - 바비 킴(Bobby Kim)
04 사랑 참 아프다 - 슈퍼쥬니어(예성)
05 Reason (Female ver) - 보보(Bobo)
06 문을열어 - 이현욱
07 사랑을 믿어요 - CL,김나영
08 버릇처럼 - 이은민, 박지헌(V.O.S)
09 Prologue
10 The Invisible End of Gamble
11 In Unfamiliar Street
12 팔방구슬
13 - A Qủy
14 어두운 거리
15 새로운 시작
16 Last Waltz
17 The Rules of Gambler
18 Gloomy Day
19 우아한 세계
20 Gamble Rock
21 Tazza Funk
22 타짜의 세계a
23 지난 시간들은 잠시 접어두고
24 Gambler's Chancea
25 Epiloguea

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=20817&extra=page%3D6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét