Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

[SBS 2008] Painters of the Wind | 바람의 화원 | Họa sĩ gió - Park Shin Yang, 20 ep end Vsub

Painters of the wind/Vườn hoa của gió/바람의 화원

Kịch bản: Lee Eun Young
Đạo diễn: Jung Tae Yoo
Chuyển thể từ truyện tranh của Lee Jung Myung


[SBS 2008] Painters of the Wind | 바람의 화원 | Họa sĩ gió - Park Shin Yang, Moon Geu

[SBS 2008] Painters of the Wind | 바람의 화원 | Họa sĩ gió - Park Shin Yang, Moon Geu


Park Hyuk Won vai Lee In Moon
Ahn Suk Hwan vai Shin Han Pyung
Lee Jun vai Shin Young Bok
Bae Soo Bin vai Vua Jeong Joo
Im Ji Eun vai Thái phi Jeong Soon
Kim Eung Soo vai Jang Byuk Soo


Link DownloadUploaders: Pigbbong (link megaupload),   Heroprincess (link mediafire),  windtalker (link online),  soibeo (clip.vn)
Link Megaupload
Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=LRLYUM8Y
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=G9Z5888F
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=E9W02JPW
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=AEN0QWSB
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=J4QRYN75
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=EZVBMKTY
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=8T8UDW2R
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=8ZXXLI3C
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=VKTG0PH7
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=B4O6EQ24
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=LM44DQSW
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=T3VX949C
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=2XN8OMEV
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=RAHRY48X
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=U5WEKJLP
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=56RX2YUG
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=VXB4EPD8
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=QWOD3E5Y(Special thanks thumpee)
Or Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=O57TQIOD
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=Q7ZC5QS0(Special thanks thumpee)
Or Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=COIY1AXK
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=E6KPS34I(Special thanks thumpee)
Or Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=RZGEXA6U

Link Mediafire

Tập 1
P1: http://www.mediafire.com/?m2hugznnkvy
P2: http://www.mediafire.com/?zc0ztgtv1go
P3: http://www.mediafire.com/?ztemyigg2zu
P4: http://www.mediafire.com/?qmzzddhdzoh
P5: http://www.mediafire.com/?2njtfga5l41


Tập 2
P1: http://www.mediafire.com/?ztiinmzmeon
P2: http://www.mediafire.com/?onmhkyjvnnn
P3: http://www.mediafire.com/?n2yftlnwcwh
P4: http://www.mediafire.com/?fj3natk3ywo
P5: http://www.mediafire.com/?ghmjy51dkdh


Tập 3
P1: http://www.mediafire.com/?8broflzb3urqm9e
P2: http://www.mediafire.com/?dtkjybtwh2r
P3: http://www.mediafire.com/?222zyzz1mcf
P4: http://www.mediafire.com/?ymzmoethzjy
P5: http://www.mediafire.com/?fztyiejiwb2
P6: http://www.mediafire.com/?gzmmntzmkmz


Tập 4
P1: http://www.mediafire.com/?5grknnhye1y
P2: http://www.mediafire.com/?jjyxjrq2dgk
P3: http://www.mediafire.com/?cy4ujejlzym
P4: http://www.mediafire.com/download.php?lxjjtjk588toz1b
P5: http://www.mediafire.com/?znj5mrnzhfi
P6: http://www.mediafire.com/?dwmdoma0fw2


Tập 5
P1: http://www.mediafire.com/?j5nmz5jjomn
P2: http://www.mediafire.com/?4j0iy0tf1tn
P3: http://www.mediafire.com/?dnw42gxxqde
P4: http://www.mediafire.com/?xvtl31dtzv4


Tập 6
P1: http://www.mediafire.com/?nti3ym5ogkd
P2: http://www.mediafire.com/?tmxzz4yjr4m
P3: http://www.mediafire.com/?ilzzzzfzefo
P4: http://www.mediafire.com/?4bltp5q7z9vyj07


Tập 7
P1: http://www.mediafire.com/?nfbm6eh7692jh4y
P2: http://www.mediafire.com/?2jmwogyyhj2
P3: http://www.mediafire.com/?nmrll59gajsvxal
P4: http://www.mediafire.com/?4nhmgm3zmqz


Tập 8
P1: http://www.mediafire.com/?487dqcc7hv8njex
P2: http://www.mediafire.com/?69b5yv6tt4egfjw
P3: http://www.mediafire.com/?2wp1usfm3e9mps5
P4: http://www.mediafire.com/?de3zb8eqlneri23


Tập 9
P1: http://www.mediafire.com/?ymjtwtmnkmg
P2: http://www.mediafire.com/?tyzuntmzmwl
P3: http://www.mediafire.com/?m1gzilydihe


Tập 10
P1: http://www.mediafire.com/?tekzmzaeytr
P2: http://www.mediafire.com/?nkawgzrg1tt
P3: http://www.mediafire.com/?l3d3t2x3uky


Tập 11
P1: http://www.mediafire.com/?ywd4yizzwdy
P2: http://www.mediafire.com/?d0hyjc0juvo
P3: http://www.mediafire.com/?zmy12z41zbw

Tập 12
P1: http://www.mediafire.com/?nzttgmrmkho
P2: http://www.mediafire.com/?einoqneuwck
P3: http://www.mediafire.com/?oyjjgm0wmxl
P4: http://www.mediafire.com/?l24z1oiwvjy

Tập 13
P1: http://www.mediafire.com/?xduelwah1gj
P2: http://www.mediafire.com/?gkvgogn4wra
P3: http://www.mediafire.com/?jt3j2jgjzjy
P4: http://www.mediafire.com/?mgzg0nzmniz

Tập 14
P1: http://www.mediafire.com/?dzamhkqjjnr
P2: http://www.mediafire.com/?4myiynrccyz
P3: http://www.mediafire.com/?mdwnmnuyemw

Tập 15
P1: http://www.mediafire.com/?fm45miyzd2z
P2: http://www.mediafire.com/?2zynnghitfd
P3: http://www.mediafire.com/?hmcdwzdwzam
P4: http://www.mediafire.com/?xqq2wilzujy
P5: http://www.mediafire.com/?d0vmmujrmqj

Tập 16
P1: http://www.mediafire.com/?xjjmzddgdog
P2: http://www.mediafire.com/?2nozlafd3dy
P3: http://www.mediafire.com/?mmndlmdnonz

Tập 17
http://www.mediafire.com/?jmz5jjnzmny
http://www.mediafire.com/?5dkqu0dmi2k
http://www.mediafire.com/?hzkzlotiyiy

Tập 18
http://www.mediafire.com/?tm1mybzeyyd
http://www.mediafire.com/?zy4miync0ty
http://www.mediafire.com/?xyymybb2wti
http://www.mediafire.com/?rjmwbmytnvj

Tập 19(special thanks kiss_me)
http://www.mediafire.com/?ojznyyeodgo
http://www.mediafire.com/?agjw3noymmc
http://www.mediafire.com/?zw4jdzkm4nu
http://www.mediafire.com/?k4gezwj3tjq

Or Tập 19
P1: http://www.mediafire.com/?zz4nuywnzow
P2: http://www.mediafire.com/?ry2xqngjygz
P3: http://www.mediafire.com/?yy3mhmme3jm
P4: http://www.mediafire.com/?ezomjjtzfkg

Tập 20(Special thanks kiss_me
p 1 : http://www.mediafire.com/?mmtkmrmz2z3
p 2 : http://www.mediafire.com/?jmmmym3ymmj
p 3 : http://www.mediafire.com/?5yntzznhvka
p 4 : http://www.mediafire.com/?yumymwzmzde

Or Tập 20
P1: http://www.mediafire.com/?nmmyzjqxeyq
P2: http://www.mediafire.com/?nu1tniwje12
P3: http://www.mediafire.com/?z5lwdmgjmye
P4: http://www.mediafire.com/?hdtzzmiitzz

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=10977&extra=page%3D4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét