Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Sắc Ðẹp Và Danh Vọng - VN 46 Tap COMPLETE !

Posted Image

Sắc đẹp và danh vọng, câu chuyện về cuộc đời của các cô gái đẹp (40 tập, đạo diễn: Lý Khắc Linh) Phim với sự tham gia của các diễn viên: Thân Thúy Hà, Kim Tuyến, Phan Như Thảo, Quỳnh Thy, Quỳnh Thư, Diễm My, Đức Hải, Huy Khánh, Hoàng Anh, Bảo Anh, Nhật Cường, Tiết Cương, Phương Dung, Cát Phượng...


Tap 1
http://www.megaupload.com/?d=RREECO15
http://www.megaupload.com/?d=43FS2FMC
http://www.megaupload.com/?d=JWOCTXW7
http://www.megaupload.com/?d=793LJ9UZ
http://www.megaupload.com/?d=5A37PH7D
http://www.megaupload.com/?d=1GNJO31D
Tap 2
http://www.megaupload.com/?d=PH1V17YE
http://www.megaupload.com/?d=W680J0B8
http://www.megaupload.com/?d=L29CWPZJ
http://www.megaupload.com/?d=NCEFXONM
http://www.megaupload.com/?d=IJ8P5FWW
http://www.megaupload.com/?d=7PJ1H7LH
Tap 3
http://www.megaupload.com/?d=I2MGCTHL
http://www.megaupload.com/?d=KX7VLE1V
http://www.megaupload.com/?d=5X44RCQJ
http://www.megaupload.com/?d=2ZW809OZ
http://www.megaupload.com/?d=PHODSXSG
http://www.megaupload.com/?d=MFP1HULM
Tap 4
http://www.megaupload.com/?d=LRRBBV48
http://www.megaupload.com/?d=42QZX58T
http://www.megaupload.com/?d=ALHIXF84
http://www.megaupload.com/?d=5KSX7HZE
http://www.megaupload.com/?d=VVI90862
http://www.megaupload.com/?d=A03N1KNS
Tap 5
http://www.megaupload.com/?d=LA3GY2OV
http://www.megaupload.com/?d=82M4GT16
http://www.megaupload.com/?d=13W3ES0X
http://www.megaupload.com/?d=URUXU1MT
http://www.megaupload.com/?d=O9K18QBG
http://www.megaupload.com/?d=G4GX3WZK
Tap 6
http://www.megaupload.com/?d=LQHT5FW7
http://www.megaupload.com/?d=GF5NXRX8
http://www.megaupload.com/?d=NT08K4G5
http://www.megaupload.com/?d=RTYZYRWA
http://www.megaupload.com/?d=YH2T717M
http://www.megaupload.com/?d=IZZ8DBV9
http://www.megaupload.com/?d=X53LJQIZ
Tap 7
http://www.megaupload.com/?d=HS94C0HM
http://www.megaupload.com/?d=5OY6KJZ0
http://www.megaupload.com/?d=B9YW1B62
http://www.megaupload.com/?d=CRMRZDEB
http://www.megaupload.com/?d=G4YS8L1R
http://www.megaupload.com/?d=QRU2ZBSZ
SD Tap 8
http://www.megaupload.com/?d=ZX3YCWC1
http://www.megaupload.com/?d=Q69SUAYI
http://www.megaupload.com/?d=9EGJ8WHM
http://www.megaupload.com/?d=OZU5K8C3
http://www.megaupload.com/?d=D8PAYA3Q
http://www.megaupload.com/?d=35AGULJV
Tap 9
http://www.megaupload.com/?d=Z7BDZOO3
http://www.megaupload.com/?d=EMVJIC28
http://www.megaupload.com/?d=585V4Z4S
http://www.megaupload.com/?d=YDA0O0IK
http://www.megaupload.com/?d=34HH0G3K
http://www.megaupload.com/?d=5OVERWWQ
http://www.megaupload.com/?d=ON0C1Q7M
Tap 10
http://www.megaupload.com/?d=GAYUJDOB
http://www.megaupload.com/?d=ZEWG9X8V
http://www.megaupload.com/?d=6DEU6711
http://www.megaupload.com/?d=RBZ3Z9I5
http://www.megaupload.com/?d=S8B9E0KQ
http://www.megaupload.com/?d=IODQ8JMZ

Tap 11
http://www.megaupload.com/?d=X56C3DBJ
http://www.megaupload.com/?d=FPHF77PW
http://www.megaupload.com/?d=K248AN82
http://www.megaupload.com/?d=HEVS9A3M
http://www.megaupload.com/?d=41AMM777
http://www.megaupload.com/?d=XCEG2RX0
Tap 12
http://www.megaupload.com/?d=DGSS7WX8
http://www.megaupload.com/?d=F229U24A
http://www.megaupload.com/?d=5I3X4WR9
http://www.megaupload.com/?d=U64VD2M0
http://www.megaupload.com/?d=VXY4HNY0
http://www.megaupload.com/?d=O2QI7KKR
http://www.megaupload.com/?d=A6ZFEQHL
Tap 13
http://www.megaupload.com/?d=L3CB3PV5
http://www.megaupload.com/?d=2T37JA91
http://www.megaupload.com/?d=T3QP9MCC
http://www.megaupload.com/?d=MS07BQX9
http://www.megaupload.com/?d=5CPSL2P7
http://www.megaupload.com/?d=G7LZKLXP
http://www.megaupload.com/?d=BZSNKCIR
Tap 14
http://www.megaupload.com/?d=VCDCEHD8
http://www.megaupload.com/?d=S8BLN453
http://www.megaupload.com/?d=RLY3CMFZ
http://www.megaupload.com/?d=3AQX2YI7
http://www.megaupload.com/?d=M6JTQNOO
http://www.megaupload.com/?d=BHPDNH22
http://www.megaupload.com/?d=DM705PBZ
Tap 15
http://www.megaupload.com/?d=DZTOHUUZ
http://www.megaupload.com/?d=3U5UJ1B6
http://www.megaupload.com/?d=KO1HCRLB
http://www.megaupload.com/?d=KHI7XY4F
http://www.megaupload.com/?d=LUTZTHZT
http://www.megaupload.com/?d=OBJJKGUZ
http://www.megaupload.com/?d=E0U16KN8
Tap 16
http://www.megaupload.com/?d=S9TG2NTO
http://www.megaupload.com/?d=J2PGPMCG
http://www.megaupload.com/?d=3OPNYLPO
http://www.megaupload.com/?d=6U1G4TXY
http://www.megaupload.com/?d=7WD25BIO
http://www.megaupload.com/?d=YBQBEH2V
http://www.megaupload.com/?d=EN209DDQ
Tap 17
http://www.megaupload.com/?d=XQOCM49T
http://www.megaupload.com/?d=NHJMVCMK
http://www.megaupload.com/?d=KUL2U6D7
http://www.megaupload.com/?d=FLM3FAFU
http://www.megaupload.com/?d=205HROQ3
http://www.megaupload.com/?d=GJ30EQ3C
http://www.megaupload.com/?d=TORDYKLT
Tap 18
http://www.megaupload.com/?d=LVBM8BZ3
http://www.megaupload.com/?d=UB5J15UK
http://www.megaupload.com/?d=CSY2ZS9F
http://www.megaupload.com/?d=3LUY9Q3H
http://www.megaupload.com/?d=QZSF9MYF
http://www.megaupload.com/?d=F6VTPGSB
http://www.megaupload.com/?d=D51YB3G0
Tap 19
http://www.megaupload.com/?d=1A360WZY
http://www.megaupload.com/?d=FUNGLAA2
http://www.megaupload.com/?d=9020MA1F
http://www.megaupload.com/?d=BCNQSB0W
http://www.megaupload.com/?d=TWF9UHJR
http://www.megaupload.com/?d=5LBM018C
http://www.megaupload.com/?d=6T3GS1DX
Tap 20
http://www.megaupload.com/?d=TLTZ2X9V
http://www.megaupload.com/?d=DIOMTC3W
http://www.megaupload.com/?d=FLEKOUR2
http://www.megaupload.com/?d=IA2HKVE5
http://www.megaupload.com/?d=H3EZBR2X
http://www.megaupload.com/?d=1YJDSGQN
http://www.megaupload.com/?d=EELEI8L4
Tap 21
http://www.megaupload.com/?d=WSO2UHLE
http://www.megaupload.com/?d=TRLD1U3E
http://www.megaupload.com/?d=6DAZ3WTA
http://www.megaupload.com/?d=QVU8JA6A
http://www.megaupload.com/?d=PBTL4725
http://www.megaupload.com/?d=CLHQBGHN
http://www.megaupload.com/?d=4SJYJKPY
Tap 22
http://www.megaupload.com/?d=0LAW2HQV
http://www.megaupload.com/?d=CTHNFM5Y
http://www.megaupload.com/?d=7H4LY7SC
http://www.megaupload.com/?d=HH4QIMIA
http://www.megaupload.com/?d=I14QRHQ8
http://www.megaupload.com/?d=OF5N2MW5
Tap 23
http://www.megaupload.com/?d=JY0SJ8EH
http://www.megaupload.com/?d=QFZKDYPW
http://www.megaupload.com/?d=SNBDCFC0
http://www.megaupload.com/?d=3YU42TSB
http://www.megaupload.com/?d=KF6NISRP
http://www.megaupload.com/?d=384WW0LF
http://www.megaupload.com/?d=BNVVLL4B
Tap 24
http://www.megaupload.com/?d=26M3W3K0
http://www.megaupload.com/?d=IG2T8LWK
http://www.megaupload.com/?d=HS4F4JCZ
http://www.megaupload.com/?d=ELBON5VB
http://www.megaupload.com/?d=12EENV6M
http://www.megaupload.com/?d=GVOKC139
http://www.megaupload.com/?d=UIXCJAVZ
Tap 25
http://www.megaupload.com/?d=GHUCLZB7
http://www.megaupload.com/?d=AW2ZYPBG
http://www.megaupload.com/?d=39YPSUVF
http://www.megaupload.com/?d=XE4XPHGM
http://www.megaupload.com/?d=068FIZPC
http://www.megaupload.com/?d=NOB53G4M
Tap 26
http://www.megaupload.com/?d=SQKE7PZ2
http://www.megaupload.com/?d=0MWVHGV7
http://www.megaupload.com/?d=UUC97JJ8
http://www.megaupload.com/?d=258CENDD
http://www.megaupload.com/?d=D6FAP0VX
http://www.megaupload.com/?d=3AYIS5RT
Tap 27
http://www.megaupload.com/?d=U4K068W3
http://www.megaupload.com/?d=FKR998X9
http://www.megaupload.com/?d=8DOAS5ZQ
http://www.megaupload.com/?d=4RVGA2VO
http://www.megaupload.com/?d=7H0Y9OD0
http://www.megaupload.com/?d=ZSDUFKH0
Tap 28
http://www.megaupload.com/?d=4HFYAQY1
http://www.megaupload.com/?d=BU4Q5MJ1
http://www.megaupload.com/?d=JNHNCJSD
http://www.megaupload.com/?d=TL2QM242
http://www.megaupload.com/?d=FRF9R02G
http://www.megaupload.com/?d=8KS1FBJA
Tap 29
http://www.megaupload.com/?d=YTOPS2CE
http://www.megaupload.com/?d=XKU0M3DL
http://www.megaupload.com/?d=K8IWTNQV
http://www.megaupload.com/?d=0SMTVB6F
http://www.megaupload.com/?d=MZ9239MN
http://www.megaupload.com/?d=H9J258YQ
Tap 30
http://www.megaupload.com/?d=YDAUNAJG
http://www.megaupload.com/?d=WVD1X98T
http://www.megaupload.com/?d=RRREPGAP
http://www.megaupload.com/?d=UXMD0HAK
http://www.megaupload.com/?d=DFL6MYT0
http://www.megaupload.com/?d=TAKZMPG2
Tap 31
http://www.megaupload.com/?d=LYK0JZZT
http://www.megaupload.com/?d=78D0871A
http://www.megaupload.com/?d=V1FW21HX
http://www.megaupload.com/?d=41K0VEDW
http://www.megaupload.com/?d=45JLX6CP
http://www.megaupload.com/?d=510TQLI2
Tap 32
http://www.megaupload.com/?d=G5NEJKIK
http://www.megaupload.com/?d=4885CCRN
http://www.megaupload.com/?d=3Q1IXXB8
http://www.megaupload.com/?d=R0AFQBXH
http://www.megaupload.com/?d=1D4OJFZR
http://www.megaupload.com/?d=03787MH9
Tap 33
http://www.megaupload.com/?d=1AMBX71R
http://www.megaupload.com/?d=7CYO47CC
http://www.megaupload.com/?d=TEP6E4P0
http://www.megaupload.com/?d=2KHOB1HW
http://www.megaupload.com/?d=NNN5JAPN
http://www.megaupload.com/?d=CUAFBRB4
Tap 34
http://www.megaupload.com/?d=K3CD64LB
http://www.megaupload.com/?d=XT49H4LP
http://www.megaupload.com/?d=LDV7LAD3
http://www.megaupload.com/?d=WLLGCBLU
http://www.megaupload.com/?d=9G44OW1K
http://www.megaupload.com/?d=VUPJ39VP
Tap 35
http://www.megaupload.com/?d=16CEL55Q
http://www.megaupload.com/?d=58KL8TTQ
http://www.megaupload.com/?d=LDGYJE9N
http://www.megaupload.com/?d=PAQ7YOAR
http://www.megaupload.com/?d=J3N7FPGN
http://www.megaupload.com/?d=KAJH58YJ
Tap 36
http://www.megaupload.com/?d=33TNZLCF
http://www.megaupload.com/?d=LIHNU2I1
http://www.megaupload.com/?d=PC423DMX
http://www.megaupload.com/?d=09H93VCG
http://www.megaupload.com/?d=PWPXSZWN
http://www.megaupload.com/?d=1W5126Y3
Tap 37
http://www.megaupload.com/?d=ZNQXDEG7
http://www.megaupload.com/?d=37OYQCTJ
http://www.megaupload.com/?d=M880VLT7
http://www.megaupload.com/?d=CS8E5XLE
http://www.megaupload.com/?d=Q36JRX1A
http://www.megaupload.com/?d=7QTRIYTJ
Tap 38
http://www.megaupload.com/?d=1933ZC13
http://www.megaupload.com/?d=Z5GOJA7K
http://www.megaupload.com/?d=A69OK1XS
http://www.megaupload.com/?d=DR3PZQ2I
http://www.megaupload.com/?d=BA9P2A5F
http://www.megaupload.com/?d=3IW8IVAX
Tap 39
http://www.megaupload.com/?d=5X96KU60
http://www.megaupload.com/?d=IWUDDC98
http://www.megaupload.com/?d=AASMBZSI
http://www.megaupload.com/?d=7HK3ULH6
http://www.megaupload.com/?d=UIXNIXUW
http://www.megaupload.com/?d=UPDXFCWI
Tap 40
http://www.megaupload.com/?d=RG78G4FU
http://www.megaupload.com/?d=RW18UPE8
http://www.megaupload.com/?d=TLP48H5W
http://www.megaupload.com/?d=20V32CM0
http://www.megaupload.com/?d=ZFIGU36G
http://www.megaupload.com/?d=B81TKNJK
Tap 41
http://www.megaupload.com/?d=HKJ0KZV4
http://www.megaupload.com/?d=1JZ252Z7
http://www.megaupload.com/?d=CTMWSUZB
http://www.megaupload.com/?d=R70WO2UY
http://www.megaupload.com/?d=SFW0FKL8
http://www.megaupload.com/?d=F2MBUEP1
Tap 42
http://www.megaupload.com/?d=RHMS2SGA
http://www.megaupload.com/?d=EU4EE5T7
http://www.megaupload.com/?d=6JETR2OY
http://www.megaupload.com/?d=8MO0J8QU
http://www.megaupload.com/?d=MUWD0SNB
http://www.megaupload.com/?d=AWUIMVO1
Tap 43
http://www.megaupload.com/?d=VRC8VHDA
http://www.megaupload.com/?d=D14IS8SH
http://www.megaupload.com/?d=I6G9EB80
http://www.megaupload.com/?d=H876LHLB
http://www.megaupload.com/?d=A1LVDNXV
http://www.megaupload.com/?d=T3B6JP6W
Tap 44
http://www.megaupload.com/?d=FCOO5IMX
http://www.megaupload.com/?d=TZ23KZNS
http://www.megaupload.com/?d=X7DX6SWQ
http://www.megaupload.com/?d=DTKI0VMS
http://www.megaupload.com/?d=702NI3FS
http://www.megaupload.com/?d=YFZ4D4YM
Tap 45
http://www.megaupload.com/?d=2ENZMTL1
http://www.megaupload.com/?d=94RBVKG5
http://www.megaupload.com/?d=SRCGWBK6
http://www.megaupload.com/?d=MFXMHGBS
http://www.megaupload.com/?d=2BMT8PUW
http://www.megaupload.com/?d=YJVMZD2F

Tap 46End
http://www.megaupload.com/?d=FXBC8MH1
http://www.megaupload.com/?d=E0WZO9Q2
http://www.megaupload.com/?d=HHL2SP1H
http://www.megaupload.com/?d=W0JV0W7U
http://www.megaupload.com/?d=Y1FOA26U
http://www.megaupload.com/?d=AUMIROWK

http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/710-s%E1%BA%AFc-%C3%B0%E1%BA%B9p-va-danh-v%E1%BB%8Dng-vn-46-tap-complete/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét