Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

ĐỜI LÀ THẾ!!! THAT’S LIFE!!!

ĐỜI LÀ THẾ!!! THAT’S LIFE!!!

Dù là "Believe" thì ở giữa vẫn có "lie"
Dù là "Trust" thì vẫn luôn phải có "us"
Dù là "Friend" thì đến cuối vẫn là "end"
Dù là "Lover" thì sau cùng cũng "over"
Dù đã có "Wife" thì trong lòng vẫn có "if"


http://www.tgan.net/forum/f44/%C4%91%E1%BB%9Di-l%C3%A0-th%E1%BA%BF-tha-t%E2%80%99s-life-10842.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét