Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Đời - 21/21 Tập Avi COMPLETE - VN

Chuyện phim xoay quanh gia đình ông Tài, một gia đình giàu có. Thành, con trai ông, tuyên bố sẽ không thừa kế tài sản của cha, như một cách phản đối chuyện làm ăn bất chính và cuộc sống trác táng của ông.Duyên Anh Idol cùng Kiều Minh Tuấn, Tạ Anh Đức... tham gia đóng bộ phim này.


Tap1
http://www.megaupload.com/?d=MUHFDLND
http://www.megaupload.com/?d=WJM0RXXZ
http://www.megaupload.com/?d=O3RL95I3
http://www.megaupload.com/?d=NERBSSJB
http://www.megaupload.com/?d=0F5QK64B
http://www.megaupload.com/?d=ZRHG5K2Q
Tap 2 (missing 7 minutes)
http://www.megaupload.com/?d=A6RP1D56
http://www.megaupload.com/?d=HPM9R4WQ
http://www.megaupload.com/?d=H800C3XJ
http://www.megaupload.com/?d=FV011RGZ
http://www.megaupload.com/?d=DQBDYWIU
http://www.megaupload.com/?d=VQRZZJF9
Tap 03
http://www.megaupload.com/?d=5GJ0OJRY
http://www.megaupload.com/?d=11W8G6NJ
http://www.megaupload.com/?d=0OIZM3OV
http://www.megaupload.com/?d=YL4NY3TJ
http://www.megaupload.com/?d=PXNVR9LN
http://www.megaupload.com/?d=UMNYMSIK
Tap 4
http://www.megaupload.com/?d=EHX5XISD
http://www.megaupload.com/?d=XRVNDPC4
http://www.megaupload.com/?d=0EUMWWNQ
http://www.megaupload.com/?d=L8DNSDXR
http://www.megaupload.com/?d=GBNNXSE2
http://www.megaupload.com/?d=HD06CWQ9
Tap 5
http://www.megaupload.com/?d=I4MV601D
http://www.megaupload.com/?d=GTZAKI38
http://www.megaupload.com/?d=LUSIOH2W
http://www.megaupload.com/?d=B3TNSUES
http://www.megaupload.com/?d=VZNAWIB6
http://www.megaupload.com/?d=AAQXZHBO
Tap 6
http://www.megaupload.com/?d=MP2DRB65
http://www.megaupload.com/?d=LB4ZIH5Y
http://www.megaupload.com/?d=NK9FG31X
http://www.megaupload.com/?d=18R8B8EJ
http://www.megaupload.com/?d=UW79E1DK
http://www.megaupload.com/?d=KVTJ42VP
Tap 7
http://www.megaupload.com/?d=6PXHUKA1
http://www.megaupload.com/?d=4QRHOERB
http://www.megaupload.com/?d=7WZM2LB8
http://www.megaupload.com/?d=7KLLAR4G
http://www.megaupload.com/?d=QBEDXABV
http://www.megaupload.com/?d=UYRUEEEM
Tap 8
http://www.megaupload.com/?d=METDE1A8
http://www.megaupload.com/?d=UTNXOCR0
http://www.megaupload.com/?d=RRS0USEU
http://www.megaupload.com/?d=5ESYD9AW
http://www.megaupload.com/?d=M91VDRTJ
http://www.megaupload.com/?d=AXTI5EDA
Tap 9
http://www.megaupload.com/?d=76ZM5Z4Q
http://www.megaupload.com/?d=DSN77AC2
http://www.megaupload.com/?d=6QM1LPZZ
http://www.megaupload.com/?d=RRZOFAEM
http://www.megaupload.com/?d=7SN62SSM
http://www.megaupload.com/?d=3I42SMSA
Tap 10
http://www.megaupload.com/?d=LTR2H0X3
http://www.megaupload.com/?d=68XEWDJ3
http://www.megaupload.com/?d=QAMPM6BG
http://www.megaupload.com/?d=445ARNPN
http://www.megaupload.com/?d=FXKVNXQQ
http://www.megaupload.com/?d=F7XK4WU7
Tap 11
http://www.megaupload.com/?d=FQF8APZL
http://www.megaupload.com/?d=44AGTRE0
http://www.megaupload.com/?d=2JN9ALU6
http://www.megaupload.com/?d=4NYZ8TBX
http://www.megaupload.com/?d=TO5QIOOB
http://www.megaupload.com/?d=CX2Q8DOB
Tap 12
http://www.megaupload.com/?d=R7WM4KFF
http://www.megaupload.com/?d=LG7LEM2P
http://www.megaupload.com/?d=84OW16AQ
http://www.megaupload.com/?d=0U0NOW9L
http://www.megaupload.com/?d=QK7WXWI0
http://www.megaupload.com/?d=SP21D75Y
Tap 13
http://www.megaupload.com/?d=LZ5IHQL3
http://www.megaupload.com/?d=12YCMYCV
http://www.megaupload.com/?d=4ZCVG826
http://www.megaupload.com/?d=1FCSKEEJ
http://www.megaupload.com/?d=HDZS7LMP
http://www.megaupload.com/?d=2NO1RFSC
Tap 14
http://www.megaupload.com/?d=KCX74ZOG
http://www.megaupload.com/?d=4J2AJBH6
http://www.megaupload.com/?d=MMKI0Z62
http://www.megaupload.com/?d=8JQ658NO
http://www.megaupload.com/?d=STN3WZO3
http://www.megaupload.com/?d=BVBHQI6J
Tap 15
http://www.megaupload.com/?d=LLYPAAX4
http://www.megaupload.com/?d=J9XHJXZF
http://www.megaupload.com/?d=62CZT996
http://www.megaupload.com/?d=BQK32JQB
http://www.megaupload.com/?d=UKT9SMPI
http://www.megaupload.com/?d=GGJK0Q4P
Tap 16
http://www.megaupload.com/?d=UOBL2S4G
http://www.megaupload.com/?d=ASOSYSU7
http://www.megaupload.com/?d=PJK87NG7
http://www.megaupload.com/?d=WZYYV72W
http://www.megaupload.com/?d=SIF1FS8H
http://www.megaupload.com/?d=WZJI2IYD
Tap 17
http://www.megaupload.com/?d=NVPXO48Y
http://www.megaupload.com/?d=HXOEY21Y
http://www.megaupload.com/?d=1DVOOCM1
http://www.megaupload.com/?d=ERVAP2I5
http://www.megaupload.com/?d=Q3XW0QBJ
http://www.megaupload.com/?d=FRB42Y00
Tap 18
http://www.megaupload.com/?d=S64S4NWT
http://www.megaupload.com/?d=9HBENXET
http://www.megaupload.com/?d=XKWE28PA
http://www.megaupload.com/?d=I7GXJYN8
http://www.megaupload.com/?d=0P2UX1VM
http://www.megaupload.com/?d=WG87U0TH
Tap 19
http://www.megaupload.com/?d=QTAGFR7V
http://www.megaupload.com/?d=Y14TTD08
http://www.megaupload.com/?d=10S9JVC7
http://www.megaupload.com/?d=7JK2J6CO
http://www.megaupload.com/?d=R4INFX82
http://www.megaupload.com/?d=FEWMUQIW
Tap 20
http://www.megaupload.com/?d=W6K2GS96
http://www.megaupload.com/?d=H8SMG58K
http://www.megaupload.com/?d=OIYRW28P
http://www.megaupload.com/?d=96ZXSJUQ
http://www.megaupload.com/?d=9QU9H01K
http://www.megaupload.com/?d=QEOBPLNK


Tap 21 End
http://www.megaupload.com/?d=5RXEP3CE
http://www.megaupload.com/?d=Y2W5OLBG
http://www.megaupload.com/?d=JGXGF0A2
http://www.megaupload.com/?d=Z3WUHN3I
http://www.megaupload.com/?d=1WMJQ9YF
http://www.megaupload.com/?d=7TOYED9L

 thienvy
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=345340

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét