Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Mỹ Nhân Tâm Kế - VietSub. - 40/40 - TQMỹ Nhân Tâm Kế
Đạo diễn: Ngô Cẩm Nguyên
Diễn viên: Trần Kiện Phong, Lâm Tâm Như, Dương Mịch, Tôn Phi Phi
Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật
Thể loại: Truyền hình
Tổng số: 40 tập
Quốc gia: Trung Quốc
Năm sản xuất: 2009

Giới thiệu: Những năm đầu Tây Hán, ca nữ Trường An là Đậu Y Phòng một ngày trước đêm tân hôn, gặp được hoàng tử Lưu Hằng, người bị Lữ Hậu bức hại. Nàng đã đánh cắp hổ phù lệnh bài của chồng sắp cưới, cứu Lưu Hằng thoát khỏi thành Trường An, vì vậy dẫn đến gia đình tan nát, bản thân nàng cũng bị bức vào cung làm nô tỳ.

Y Phòng đã sắp đặt, mang con trai mới sinh của Vương Mỹ Nhân đổi cho Vương hậu Trương Yên - cháu ngoại của Lữ Hậu. Lữ Hậu rất thích sự thông minh của nàng, nên đã tứ hôn cho Lưu Hằng, người bị đày đi nước Đại.

Vì thương sinh thiên hạ, nàng đã đề nghị với Lưu Hằng bí mật luyện binh, mọi người xung quanh đều cho nàng là "hồng nhan họa thủy", chỉ duy Lưu Hằng thủy chung tin tưởng nàng, sau này phong hậu cho Y Phòng.

Phu thê cùng trải qua rất nhiều biến cố, tạo thành thiên thu đại nghiệp. Khi đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, nàng lại cảm thấy quyền lực và tình cảm hiện có đang dần mất đi. Nàng tìm mọi cách vãn hồi tình cảm của trượng phu, ngăn cản các nhi tử tàn sát lẫn nhau, dùng thủ pháp độc đáo của mình, hết lần này đến lần khác, hóa giải mọi nguy cơ, góp phần sáng lập một thời kỳ thịnh thế "Văn Cảnh Chi Trị", tên của nàng cũng được ghi vào sử sách, được hậu nhân xưng tụng ....


Download Links Here:

Tap 1
http://www.megaupload.com/?d=Q7D5UDEU
http://www.megaupload.com/?d=BZ7E0AE0
http://www.megaupload.com/?d=X1G0LRXP
http://www.megaupload.com/?d=94LBWJBU
http://www.megaupload.com/?d=I0385D5T
Tap 2
http://www.megaupload.com/?d=G6P6IEN5
http://www.megaupload.com/?d=KTECHCPV
http://www.megaupload.com/?d=IQL42X77
http://www.megaupload.com/?d=7B5BK8HI
http://www.megaupload.com/?d=3XHFWVDY
Tap 3
http://www.megaupload.com/?d=LPDDX1F0
http://www.megaupload.com/?d=NALRZVZO
http://www.megaupload.com/?d=BPIDH2IW
http://www.megaupload.com/?d=IN71H7H2
http://www.megaupload.com/?d=PE8I2V4D
Tap 4
http://www.megaupload.com/?d=J3L83OHO
http://www.megaupload.com/?d=ELIIQAX0
http://www.megaupload.com/?d=OAA5HA92
http://www.megaupload.com/?d=NG0DQ6Y1
http://www.megaupload.com/?d=KYXWYL9K
http://www.megaupload.com/?d=SRR7QLHM
Tap 5
http://www.megaupload.com/?d=RBHQUIR0
http://www.megaupload.com/?d=WQN17UFE
http://www.megaupload.com/?d=GSK249MY
http://www.megaupload.com/?d=VW0BCPWO
http://www.megaupload.com/?d=PJYQK4WM
http://www.megaupload.com/?d=DZIOFTG0
Tap 6
http://www.megaupload.com/?d=VX6N6FRX
http://www.megaupload.com/?d=HQ9IKNSL
http://www.megaupload.com/?d=JM1OC4VP
http://www.megaupload.com/?d=TJ59V6LM
http://www.megaupload.com/?d=34I7DNGC
Tap 7
http://www.megaupload.com/?d=A1JJ5P33
http://www.megaupload.com/?d=MCH5XMCQ
http://www.megaupload.com/?d=FS9OVFR7
http://www.megaupload.com/?d=ZKET8P2S
http://www.megaupload.com/?d=1LIE83PY
Tap 8
http://www.megaupload.com/?d=I0P1BNHB
http://www.megaupload.com/?d=ZTALYNQI
http://www.megaupload.com/?d=CCIA04RF
http://www.megaupload.com/?d=HZOTL71J
http://www.megaupload.com/?d=014TKF1X
Tap 9
http://www.megaupload.com/?d=YKT96C37
http://www.megaupload.com/?d=HABN88MY
http://www.megaupload.com/?d=2DBFTFC8
http://www.megaupload.com/?d=YFGX2ZDE
http://www.megaupload.com/?d=Y0UNIY0N
http://www.megaupload.com/?d=2GI98635
Tap 10
http://www.megaupload.com/?d=AA6FWUED
http://www.megaupload.com/?d=O6NWSEER
http://www.megaupload.com/?d=FYN5RRIT
http://www.megaupload.com/?d=5OPQOBRR
http://www.megaupload.com/?d=MI0OBYXC
Tap 11
http://www.megaupload.com/?d=3C9GWF5X
http://www.megaupload.com/?d=2D3F8ES5
http://www.megaupload.com/?d=4FLPQWJU
http://www.megaupload.com/?d=0XJMFLRX
http://www.megaupload.com/?d=EPJ4X05V
Tap 12
http://www.megaupload.com/?d=98SDN6XV
http://www.megaupload.com/?d=QQ8N2X40
http://www.megaupload.com/?d=FO0D3YE1
http://www.megaupload.com/?d=KCIOPU8I
http://www.megaupload.com/?d=HJFURUPN
Tap 13
http://www.megaupload.com/?d=K7YIPK48
http://www.megaupload.com/?d=TQYOCXYY
http://www.megaupload.com/?d=9R1YATZ6
http://www.megaupload.com/?d=ZZVF24IL
http://www.megaupload.com/?d=GRDB4TID
Tap 14
http://www.megaupload.com/?d=CIWHJ6RK
http://www.megaupload.com/?d=W2KS17X6
http://www.megaupload.com/?d=2RS3AAFH
http://www.megaupload.com/?d=EVAKAJWQ
http://www.megaupload.com/?d=XRJ9G1OE
Tap 15
http://www.megaupload.com/?d=XRI0UEXP
http://www.megaupload.com/?d=REF1LHLB
http://www.megaupload.com/?d=PGSPR3GJ
http://www.megaupload.com/?d=RP8H51VE
http://www.megaupload.com/?d=PAI1GAYP
Tap 16
http://www.megaupload.com/?d=I18H3D57
http://www.megaupload.com/?d=D4NFSPJ1
http://www.megaupload.com/?d=MICUWYFV
http://www.megaupload.com/?d=Y2PMU6BH
http://www.megaupload.com/?d=L3H452B4
Tap 17
http://www.megaupload.com/?d=758KGAKT
http://www.megaupload.com/?d=PX5A2OUU
http://www.megaupload.com/?d=AQDMA4W8
http://www.megaupload.com/?d=Y6FXHMQI
http://www.megaupload.com/?d=IRQ2Z25W
Tap 18
http://www.megaupload.com/?d=2XQ9RIWA
http://www.megaupload.com/?d=7Z5ZER0V
http://www.megaupload.com/?d=L4Z0HUUR
http://www.megaupload.com/?d=79SUZQQB
http://www.megaupload.com/?d=COOCIZ9H
Tap 19
http://www.megaupload.com/?d=K8E4U4T3
http://www.megaupload.com/?d=4DTTQ8HU
http://www.megaupload.com/?d=1UZS9E92
http://www.megaupload.com/?d=LNWTVSCS
http://www.megaupload.com/?d=NBGSFES5
Tap 20
http://www.megaupload.com/?d=QGVEBTBI
http://www.megaupload.com/?d=RZT7NPBX
http://www.megaupload.com/?d=TQ1GCBUR
http://www.megaupload.com/?d=RQ6166MD
http://www.megaupload.com/?d=CZ79HN0O
Tap 21
http://www.megaupload.com/?d=MNZKOLCN
http://www.megaupload.com/?d=ET07L6FK
http://www.megaupload.com/?d=79BU6FUQ
http://www.megaupload.com/?d=EXBJ2SG0
http://www.megaupload.com/?d=XYOL7ORE
Tap 22
http://www.megaupload.com/?d=L6AE33LT
http://www.megaupload.com/?d=6ZPTJIMK
http://www.megaupload.com/?d=N8OSZ7AP
http://www.megaupload.com/?d=TJF41JLP
http://www.megaupload.com/?d=M74RZ468
Tap 23
http://www.megaupload.com/?d=EPUA4BCD
http://www.megaupload.com/?d=5ALLYEBE
http://www.megaupload.com/?d=370R47WR
http://www.megaupload.com/?d=RRLQFD0E
http://www.megaupload.com/?d=JBPFKCQ1
Tap 24
http://www.megaupload.com/?d=2Q52C2VO
http://www.megaupload.com/?d=CIJ0KSY1
http://www.megaupload.com/?d=JUCNLHRA
http://www.megaupload.com/?d=YQFOPP5O
http://www.megaupload.com/?d=HZGEORZ0
http://www.megaupload.com/?d=OC2LAPQO
Tap 25
http://www.megaupload.com/?d=0F3K0WLO
http://www.megaupload.com/?d=YTP5ULUI
http://www.megaupload.com/?d=W4BTER4G
http://www.megaupload.com/?d=Z9KZ3Q1L
http://www.megaupload.com/?d=STR8FHCR
Tap 26
http://www.megaupload.com/?d=BFT41180
http://www.megaupload.com/?d=8MMA5HRV
http://www.megaupload.com/?d=IN91BPVV
http://www.megaupload.com/?d=2YLUYSWB
Tap 27
http://www.megaupload.com/?d=GWT66A7I
http://www.megaupload.com/?d=KJRN8MGH
http://www.megaupload.com/?d=ZXS848Y3
http://www.megaupload.com/?d=PALGDIS1
http://www.megaupload.com/?d=FLZJK31R
http://www.megaupload.com/?d=45JGRE50
Tap 28
http://www.megaupload.com/?d=YL50JESY
http://www.megaupload.com/?d=LEA52D8D
http://www.megaupload.com/?d=MK9RHQGN
http://www.megaupload.com/?d=PW1VY4YN
http://www.megaupload.com/?d=IKJIGHP6
http://www.megaupload.com/?d=TK94CJPY
Tap 29
http://www.megaupload.com/?d=NU5V1M30
http://www.megaupload.com/?d=6SAGDC8M
http://www.megaupload.com/?d=KENVMIS0
http://www.megaupload.com/?d=MUVEJDYP
http://www.megaupload.com/?d=A5O6R14G
Tap 30
http://www.megaupload.com/?d=4G280441
http://www.megaupload.com/?d=J8AHDZ9P
http://www.megaupload.com/?d=EB12DAS3
http://www.megaupload.com/?d=JTAQS1O6
http://www.megaupload.com/?d=US1A3R7Y
http://www.megaupload.com/?d=HJM6UH8U
Tap 31
http://www.megaupload.com/?d=GUFDVSDJ
http://www.megaupload.com/?d=EOKGASST
http://www.megaupload.com/?d=N7ARCKSH
http://www.megaupload.com/?d=VA5X3BDR
http://www.megaupload.com/?d=1JS99CYO
http://www.megaupload.com/?d=HV3ZZQ1D
Tap 32
http://www.megaupload.com/?d=FVJBAU42
http://www.megaupload.com/?d=TF1LIF50
http://www.megaupload.com/?d=IWOGIXUX
http://www.megaupload.com/?d=84PW9YKZ
http://www.megaupload.com/?d=8K6ZKNTZ
Tap 33
http://www.megaupload.com/?d=WN3IRCC9
http://www.megaupload.com/?d=7BVD14M2
http://www.megaupload.com/?d=GLUZ8L0X
http://www.megaupload.com/?d=GB9LB08C
Tap 34
http://www.megaupload.com/?d=FCI57A8N
http://www.megaupload.com/?d=47XA18LY
http://www.megaupload.com/?d=53Z8S8MB
http://www.megaupload.com/?d=ASSW32H2
http://www.megaupload.com/?d=ALKEZ8BT
http://www.megaupload.com/?d=SQ2QU1JU
http://www.megaupload.com/?d=8VEZ5E49
Tap 35
http://www.megaupload.com/?d=U588UUVZ
http://www.megaupload.com/?d=D5715P90
http://www.megaupload.com/?d=YA05HTK0
http://www.megaupload.com/?d=7E7V2U9G
http://www.megaupload.com/?d=U2LHFN3D
http://www.megaupload.com/?d=K4TOQ0YX
Tap 36
http://www.megaupload.com/?d=XAG1UWI0
http://www.megaupload.com/?d=CZGZTQ1P
http://www.megaupload.com/?d=DP902FRE
http://www.megaupload.com/?d=Y0RXRU23
http://www.megaupload.com/?d=LXOHGJO6
http://www.megaupload.com/?d=LRCI2CUI
Tap 37
http://www.megaupload.com/?d=UR26JLPJ
http://www.megaupload.com/?d=AF7KJSVX
http://www.megaupload.com/?d=9MEN0ZQ7
http://www.megaupload.com/?d=6NGI0RNC
http://www.megaupload.com/?d=USG8YY3J
http://www.megaupload.com/?d=H1JPRXO9
Tap 38
http://www.megaupload.com/?d=G6CW5090
http://www.megaupload.com/?d=B72EDUY0
http://www.megaupload.com/?d=CFY1Y0PK
http://www.megaupload.com/?d=XPD2WHN2
Tap 39
http://www.megaupload.com/?d=L20USJB4
http://www.megaupload.com/?d=RGDLNCJB
http://www.megaupload.com/?d=IXXCTOT2
http://www.megaupload.com/?d=2C8JKP73
http://www.megaupload.com/?d=1QUTX76J
Tap 40
http://www.megaupload.com/?d=RFOYZDH5
http://www.megaupload.com/?d=DA9G9RPU
http://www.megaupload.com/?d=CZ4T2OBW
http://www.megaupload.com/?d=INQ7DTZA
The End
 danadang
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=302483

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét