Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Mỉm Cười Trong Trái Tim Tôi - 2009 - 33/33 eps TM - Hạnh Phúc mỉm cười (Minh Đạo, Trương Gia Nghê)

Posted ImagePosted Image

Posted Image
Posted Image


Diễn viên:
Minh Đạo
Trương Gia Nghê
Trương Tâm Du

Nội dung:
Mọi việc bắt đầu khi Lương Vũ Phương quyết định không tham gia lễ kỷ niệm 100 năm thành lập khách sạn. Trong khi đó, ba của anh Lương Triết cũng là tổng giám đốc khách sạn và người chị gái – quản lư Lương Vũ Kinh đang háo hức chờ đợi chờ đợi sự xuất hiện của anh. Với sự giúp đỡ của người bạn tốt nhất là A Thái, Vũ Phương đă có thể trốn khỏi khách sạn nhưng không thể thoát khỏi sợi dây định mệnh đă buộc chặt vào anh. Hướng Thiên Vĩ, cô gái đi theo người bạn của ḿnh là Đỗ Dung Nhi đi đến khách sạn để tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng. Cả hai người gặp phải rắc rối trong việc t́m đường đến pḥng khiêu vũ, v́ vậy Thiên Vĩ và Vũ Phương đă t́nh cờ gặp nhau và xảy ra một cuộc va chạm. Thiên Vĩ là người có tính cách rất cứng rắn trong khi Vũ Phương th́ nghĩ ḿnh không hề có lỗi, cuối cùng, hai người đă căi nhau rất kịch liệt, nhưng không ai trong họ biết rằng đây chính là sự sắp xếp của định mệnh và là điểm bắt đầu cho mối t́nh của họ.


E1
http://www.megaupload.com/?d=PIXU6C53
http://www.megaupload.com/?d=G8ZIZEQO
http://www.megaupload.com/?d=ROQKO6VB
http://www.megaupload.com/?d=53MU31ZD
http://www.megaupload.com/?d=FUPZ6G0F
http://www.megaupload.com/?d=QH2EBD8K

E2
http://www.megaupload.com/?d=PS5X3JSC
http://www.megaupload.com/?d=3ROJLDNZ
http://www.megaupload.com/?d=HWAX7KBX
http://www.megaupload.com/?d=DZUSUZ55
http://www.megaupload.com/?d=ME4669WG
http://www.megaupload.com/?d=5FBOIIXC

E3
http://www.megaupload.com/?d=J1WZY6GX
http://www.megaupload.com/?d=61ZAFYZ5
http://www.megaupload.com/?d=VV9HTSQ0
http://www.megaupload.com/?d=Z86HJCFE
http://www.megaupload.com/?d=JYIG469S
http://www.megaupload.com/?d=9O5TM51K

E4
http://www.megaupload.com/?d=93P1PP6M
http://www.megaupload.com/?d=UFLL65O1
http://www.megaupload.com/?d=JLICQUV3
http://www.megaupload.com/?d=5OZAH29E
http://www.megaupload.com/?d=1X796HUE
http://www.megaupload.com/?d=C3Q8VJ3E

e5
http://www.megaupload.com/?d=LN8PDVVA
http://www.megaupload.com/?d=BUM88TQR
http://www.megaupload.com/?d=H65COBNN
http://www.megaupload.com/?d=26SX1CNV
http://www.megaupload.com/?d=7GC5JFEG
http://www.megaupload.com/?d=HIHCSFST

e6
http://www.megaupload.com/?d=8B2TL53B
http://www.megaupload.com/?d=9JNBWENS
http://www.megaupload.com/?d=8ZGW8SJ3
http://www.megaupload.com/?d=O6AHKOYU
http://www.megaupload.com/?d=BDQXEL0X
http://www.megaupload.com/?d=KJ5VK0VV

e7
http://www.megaupload.com/?d=S7WTW7OR
http://www.megaupload.com/?d=1VUKY6P8
http://www.megaupload.com/?d=D9FZHBSP
http://www.megaupload.com/?d=HKQS4W26
http://www.megaupload.com/?d=YXDVP8QP
http://www.megaupload.com/?d=Y5DTTSHS

e8
http://www.megaupload.com/?d=3SHXIXUV
http://www.megaupload.com/?d=7WZYI9J4
http://www.megaupload.com/?d=C9KPB6Y8
http://www.megaupload.com/?d=DDJ6IZAT
http://www.megaupload.com/?d=LZR9HYR4
http://www.megaupload.com/?d=WO68TUCJ

e9
http://www.megaupload.com/?d=IV1Q652P
http://www.megaupload.com/?d=MXNNPOLN
http://www.megaupload.com/?d=PRJ82P2S
http://www.megaupload.com/?d=WJ5AB0BL
http://www.megaupload.com/?d=XY0KYOG6
http://www.megaupload.com/?d=XYEATTO1

E10
http://www.megaupload.com/?d=0VM5K2XU
http://www.megaupload.com/?d=9S696C0Z
http://www.megaupload.com/?d=GQDRCKQ8
http://www.megaupload.com/?d=HBT5N9CU
http://www.megaupload.com/?d=POYPQ47N
http://www.megaupload.com/?d=VSYGL3GS


E11
http://www.megaupload.com/?d=6620FC81
http://www.megaupload.com/?d=G5N1S2H9
http://www.megaupload.com/?d=LOYVDGDR
http://www.megaupload.com/?d=LYFHTCPM
http://www.megaupload.com/?d=W73WR3T1
http://www.megaupload.com/?d=ZWORMF6W

E12
http://www.megaupload.com/?d=F61S9MD8
http://www.megaupload.com/?d=ITVGF7LP
http://www.megaupload.com/?d=SG8XOW9A
http://www.megaupload.com/?d=SXL5NLUG
http://www.megaupload.com/?d=T4FVNCL0
http://www.megaupload.com/?d=W51TBBZM

E13
http://www.megaupload.com/?d=BKO7LMG4
http://www.megaupload.com/?d=CMX5EKG2
http://www.megaupload.com/?d=FE2W3NTU
http://www.megaupload.com/?d=P6DV7TWE
http://www.megaupload.com/?d=PZ8FQK4Y
http://www.megaupload.com/?d=R8VC83R6

E14
http://www.megaupload.com/?d=AYHP2UEC
http://www.megaupload.com/?d=H7X7PECC
http://www.megaupload.com/?d=M5A918VU
http://www.megaupload.com/?d=ONHSQ6HR
http://www.megaupload.com/?d=PZMIYN3S
http://www.megaupload.com/?d=QC59I8WG

E15
http://www.megaupload.com/?d=0GP2BQB6
http://www.megaupload.com/?d=5OTHFLKJ
http://www.megaupload.com/?d=60C9S8X1
http://www.megaupload.com/?d=Q0VKHOT1
http://www.megaupload.com/?d=TWCQP63N
http://www.megaupload.com/?d=VQ7393RK


E16
http://www.megaupload.com/?d=NEEIPGB8
http://www.megaupload.com/?d=TV5SCPF1
http://www.megaupload.com/?d=TXLWQ0DK
http://www.megaupload.com/?d=Y4T03CZT
http://www.megaupload.com/?d=ZY99UT4K

E17
http://www.megaupload.com/?d=C30XUIER
http://www.megaupload.com/?d=LQHWW7EO
http://www.megaupload.com/?d=TJDCXNXI
http://www.megaupload.com/?d=UVWJBM10
http://www.megaupload.com/?d=V9FW6TQN
http://www.megaupload.com/?d=WDGDN2MK

E18
http://www.megaupload.com/?d=208C3H1E
http://www.megaupload.com/?d=98AJX5AD
http://www.megaupload.com/?d=FOQLPW8L
http://www.megaupload.com/?d=HR6JUXP1
http://www.megaupload.com/?d=LYP0Y717
http://www.megaupload.com/?d=UBMG8RL3

e19
http://www.megaupload.com/?d=427T18S6
http://www.megaupload.com/?d=4JDZXSC1
http://www.megaupload.com/?d=63I2LNBQ
http://www.megaupload.com/?d=PBR4S2BW
http://www.megaupload.com/?d=UKIIKZQH
http://www.megaupload.com/?d=YTR7EYIB

e20
http://www.megaupload.com/?d=NWFRJOZJ
http://www.megaupload.com/?d=PWODAW69
http://www.megaupload.com/?d=TCZ9TM2D
http://www.megaupload.com/?d=UKENCRIP
http://www.megaupload.com/?d=X3OUDZUR


e21
http://www.megaupload.com/?d=1PUJNF99
http://www.megaupload.com/?d=2IPHJVVJ
http://www.megaupload.com/?d=4VX4Q95E
http://www.megaupload.com/?d=MAU74SZ8
http://www.megaupload.com/?d=VNWG93F5

e22
http://www.megaupload.com/?d=KDSCLS8Y
http://www.megaupload.com/?d=L67XB9LJ
http://www.megaupload.com/?d=PQPXX55H
http://www.megaupload.com/?d=TFQQEVN4
http://www.megaupload.com/?d=BW8HFI59 FIX

e23
http://www.megaupload.com/?d=2CIPQ94Q
http://www.megaupload.com/?d=6ZUJ4HZ6
http://www.megaupload.com/?d=QT1KJN2L
http://www.megaupload.com/?d=RQDGQ8Y2
http://www.megaupload.com/?d=Z6J990PE


e24
http://www.megaupload.com/?d=75GRU9J2
http://www.megaupload.com/?d=ABRGWJMI
http://www.megaupload.com/?d=F3CMTEVV
http://www.megaupload.com/?d=F76TRCI2
http://www.megaupload.com/?d=J0WHQ3VG

e25
http://www.megaupload.com/?d=0G8EY4J4
http://www.megaupload.com/?d=BKRULBJH
http://www.megaupload.com/?d=HR4S3816
http://www.megaupload.com/?d=SHRCG3EX
http://www.megaupload.com/?d=ST6BXFOE

e26
http://www.megaupload.com/?d=0FZQF6E2
http://www.megaupload.com/?d=3J1OWMIH
http://www.megaupload.com/?d=8Q621BPA
http://www.megaupload.com/?d=HNZQ5GN1
http://www.megaupload.com/?d=X5LKFZ8A

e27
http://www.megaupload.com/?d=ATKFY0GB
http://www.megaupload.com/?d=C4P6GG53
http://www.megaupload.com/?d=M4QTNOW9
http://www.megaupload.com/?d=QXDELIZP
http://www.megaupload.com/?d=WTC82PJ9

e28
http://www.megaupload.com/?d=2OGVILHZ
http://www.megaupload.com/?d=5YDFV12S
http://www.megaupload.com/?d=OTPOU52W
http://www.megaupload.com/?d=5PJE7EP9
http://www.megaupload.com/?d=RBK46G6N
E29
http://www.megaupload.com/?d=69WNSFRF
http://www.megaupload.com/?d=7I9TB1E6
http://www.megaupload.com/?d=DYRYBTE5
http://www.megaupload.com/?d=REWV4H40
http://www.megaupload.com/?d=THCOHETP

E30
http://www.megaupload.com/?d=D9DAYT5P
http://www.megaupload.com/?d=DQGKMWCT
http://www.megaupload.com/?d=8MMNQ3FH
http://www.megaupload.com/?d=70FT96NW
http://www.megaupload.com/?d=1PG6FS28

e31
http://www.megaupload.com/?d=0F7U77D0
http://www.megaupload.com/?d=1IQ9NVC3
http://www.megaupload.com/?d=9PFJQC25
http://www.megaupload.com/?d=F7ML7JRC
http://www.megaupload.com/?d=PDGO1VIQ

e32
http://www.megaupload.com/?d=73RHK2DS
http://www.megaupload.com/?d=GYRJ2NTH
http://www.megaupload.com/?d=HW9IJUTJ
http://www.megaupload.com/?d=I2SD3BUU
http://www.megaupload.com/?d=RLW071OY

e33
http://www.megaupload.com/?d=4MILM944
http://www.megaupload.com/?d=ACSX4PC8
http://www.megaupload.com/?d=H1YLG700
http://www.megaupload.com/?d=H4VTA0ZF
http://www.megaupload.com/?d=Y1WH4VA9
 hết

http://phimnhacviet.net/index.php?/topic/2304-m%E1%BB%89m-c%C6%B0%E1%BB%9Di-trong-trai-tim-toi-2009-33-eps-tm-minh-d%E1%BA%A1o-tr%C6%B0%C6%A1ng-gia-nghe/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét