Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Màu xanh mộng mơ - Blue Romance

 

Nails, Makeup, and Hair: KEVIN NGUYEN - www.comeandmakemeover.com
Photography: STEVE SMITH - www.stevesmith.smugmug.com
Model: NILA MURALLON


Bước 1: Phun bột Acrylic, Gel hay gắn móng tay giả và dũa móng tay theo ý muốn của khách hay của bạn. Rồi sơn 2 lớp màu xanh dương. Step 1: Apply Acrylic, Gel or False tips. File shape as desired. Then paint double layers of blue nail color.

Bước 2: Vẽ nhiều đường thẳng khác nhau màu trắng lên từng móng tay. Step 2: Draw different white line shapes on each finger nail.
Bước 3: Gắn hạt đá lên đường vẽ trắng trên từng ngón tay. Step 3: Glue Blue Rhinestones on each white shape that you drew.Bước 4: Gắn hột đá vàng loại nhỏ vòng quanh hạt đá xanh dương. Bước 5: Sơn nước bóng hay sơn phủ top coat lên để giữ hạt đá và màu móng không bị phai. Step 4: Decorate small gold rhinestones around blue rhinestones . Step 5: Apply Gloss or Top Coat on top to hold the designs and color longer.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét