Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Luật Sư Phi Thường - 20/20 (US - Lồng Tiếng)

LUẬT SƯ PHI THƯỜNG
TVB - 20 Tập - US Lồng Tiếng
Trịnh Thiếu Thu, Tô Ngọc Hoa, Trần Kiện Phong...

LUẬT SƯ PHI THƯỜNG
TVB - 20 Tập - US Lồng Tiếng
Trịnh Thiếu Thu, Tô Ngọc Hoa, Trần Kiện Phong...

Tập 1:
 http://www.megaupload.com/?d=PD4E8CR7
 http://www.megaupload.com/?d=5S6HQWLQ
 http://www.megaupload.com/?d=Y051WMHT
 http://www.megaupload.com/?d=GN04BZNS
 http://www.megaupload.com/?d=IM0KBE3S

Tập 2:
 http://www.megaupload.com/?d=IX4MR7WK
 http://www.megaupload.com/?d=4I2CCGAO
 http://www.megaupload.com/?d=QGBS2XWK
 http://www.megaupload.com/?d=UUDGI3QD
 http://www.megaupload.com/?d=1AWYT22H

Tập 3:
 http://www.megaupload.com/?d=YKVRSEL4
 http://www.megaupload.com/?d=JQ7CW17Y
 http://www.megaupload.com/?d=Y2NUU06G
 http://www.megaupload.com/?d=5HO0PR7W
 http://www.megaupload.com/?d=RATUFKAF

Tập 4:
 http://www.megaupload.com/?d=IRLA01JG
 http://www.megaupload.com/?d=WUGLS6HU
 http://www.megaupload.com/?d=16R6SM7Q
 http://www.megaupload.com/?d=W3AR0RCF
 http://www.megaupload.com/?d=I9EXIYMM

Tập 5 (link Fixed):
 http://www.megaupload.com/?d=MFDOYXDB
 http://www.megaupload.com/?d=MZ9KCGVZ
 http://www.megaupload.com/?d=9HP40221
 http://www.megaupload.com/?d=QZSPLFL0
 http://www.megaupload.com/?d=4DP645VQ
 http://www.megaupload.com/?d=CHM268WK

Tập 6:
 http://www.megaupload.com/?d=PRFDA05K
 http://www.megaupload.com/?d=6MFYY3RH
 http://www.megaupload.com/?d=AUK9UTJO
 http://www.megaupload.com/?d=AYGH2S7I
 http://www.megaupload.com/?d=TCQ6O2HW

Tập 7:
 http://www.megaupload.com/?d=CSYSZEPI
 http://www.megaupload.com/?d=NGGN1YNL
 http://www.megaupload.com/?d=PFPGO3T3
 http://www.megaupload.com/?d=ZUY1VFK7
 http://www.megaupload.com/?d=10D7NBUM

Tập 8:
 http://www.megaupload.com/?d=UJ9V1QOK
 http://www.megaupload.com/?d=7KULXAR4
 http://www.megaupload.com/?d=379CENX9
 http://www.megaupload.com/?d=DAHJC1VG
 http://www.megaupload.com/?d=IY44COSK

Tập 9:
 http://www.megaupload.com/?d=LO1WRPRS
 http://www.megaupload.com/?d=FGZRO6JS
 http://www.megaupload.com/?d=WBZ9R240
 http://www.megaupload.com/?d=0PR6G9X6
 http://www.megaupload.com/?d=HL8N9XLH

Tập 10:
 http://www.megaupload.com/?d=GPFN49SN
 http://www.megaupload.com/?d=DY8IIHZO
 http://www.megaupload.com/?d=J2Q4OVMG
 http://www.megaupload.com/?d=CPKG35OJ
 http://www.megaupload.com/?d=GPJ14EVT

Tập 11:
 http://www.megaupload.com/?d=T24IMP2W
 http://www.megaupload.com/?d=SRQTW2G6
 http://www.megaupload.com/?d=2OJX02GR
 http://www.megaupload.com/?d=JN2H1OV4
 http://www.megaupload.com/?d=TP1Y6AII

Tập 12:
 http://www.megaupload.com/?d=IW4UFBVN
 http://www.megaupload.com/?d=YMF542IZ
 http://www.megaupload.com/?d=SWX6Q5QG
 http://www.megaupload.com/?d=DUJA2AFJ
 http://www.megaupload.com/?d=0Q7BL6Y0

Tập 13:
 http://www.megaupload.com/?d=HNRHCEQ2
 http://www.megaupload.com/?d=ZVFXXDJ6
 http://www.megaupload.com/?d=E177XS6Z
 http://www.megaupload.com/?d=MV1OPGDK
 http://www.megaupload.com/?d=TEC4O2UB

Tập 14:
 http://www.megaupload.com/?d=JNZ4G8SU
 http://www.megaupload.com/?d=6H0752GE
 http://www.megaupload.com/?d=IQZDX25F
 http://www.megaupload.com/?d=00SCUPGI
 http://www.megaupload.com/?d=YZLPE9WI

Tập 15 (Link Fixed):
 http://www.megaupload.com/?d=26Z2H3EP
 http://www.megaupload.com/?d=EL11JMTB
 http://www.megaupload.com/?d=14WNNDLF
 http://www.megaupload.com/?d=9QJSTDGY
 http://www.megaupload.com/?d=EYAVWTHD
 http://www.megaupload.com/?d=A8QLMNKY

Tập 16:
 http://www.megaupload.com/?d=E5S415H4
 http://www.megaupload.com/?d=U2ZD19I4
 http://www.megaupload.com/?d=DKXMAHQ5
 http://www.megaupload.com/?d=G8E314ML
 http://www.megaupload.com/?d=QYD1E7K3

Tập 17:
 http://www.megaupload.com/?d=84EEL861
 http://www.megaupload.com/?d=ZP520TTD
 http://www.megaupload.com/?d=U9SWEL2M
 http://www.megaupload.com/?d=DHF71KZ0
 http://www.megaupload.com/?d=3KVZWYMD

Tập 18:
 http://www.megaupload.com/?d=PCXRDX9U
 http://www.megaupload.com/?d=4YMD98TJ
 http://www.megaupload.com/?d=5X9HTI4S
 http://www.megaupload.com/?d=7RP1OQQY
 http://www.megaupload.com/?d=CB4L2MLR

Tập 19:
 http://www.megaupload.com/?d=RAZBTMK8
 http://www.megaupload.com/?d=HIKX4AP8
 http://www.megaupload.com/?d=CGTX3RT9
 http://www.megaupload.com/?d=KY82GHYW
 http://www.megaupload.com/?d=JXVV8YG4

Tập 20 End:
 http://www.megaupload.com/?d=0BLRRETC
 http://www.megaupload.com/?d=F2DVDHUW
 http://www.megaupload.com/?d=NCO4AF5N
 http://www.megaupload.com/?d=4DGKVFZX
 http://www.megaupload.com/?d=GWCKMYHB

Enjoy.


http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=88313

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét