Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Kỹ thuật làm Nơ

Đầu tiên các bạn lấy cọ nhúng vào lưu huỳnh rồi chấm vào bột nổi 3D màu vàng
 Đầu tiên các bạn lấy cọ nhúng vào lưu huỳnh rồi chấm vào bột nổi 3D màu vàng
 Đặt bột và nhúng vào móng theo chiều hình nơ ở bên phải
 Tương tư như trên với bên trái
 Tiếp tục lấy bột tạo dây nơ ta được hình bên
 Tương tự ta lại có hình dây nơ bên trái
 Ta tạo thêm nhuỵ nợ băng chấm tròn
 Dùng cọ nét màu vàng tạo những hình tròn xung quanh chiếc nơ để làm tăng thêm nét nổi bật cho nơ
 Các bạn nhớ phủ sơn bóng ta sẽ được một mẫu vẽ thật dợn giản xong ấn tượng
http://nail.com.vn/4/2-175/ky-thuat-lam-no.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét