Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

[KBS2 2008] Powerful Opponents | Cường địch - Chae Rim, Lee Jin Wook [Ep.16 - End]

[KBS 2008]Powerful Opponents/강적들


Khởi chiếu : 14.4.2008
Tác giả : Kang Eun Kyung (Dal Ja's Spring, Oh! Must Win Bong Soon Young, Hotelier, Hello God! and Glass Shoes)
Đạo diễn: Han Joon Suh (Capital Scandal, The Immortal Lee Soon Shin)


[KBS2 2008] Powerful Opponents | Cường địch - Chae Rim, Lee Jin Wook [Ep.16 - En


[KBS2 2008] Powerful Opponents | Cường địch - Chae Rim, Lee Jin Wook [Ep.16 - En

[KBS2 2008] Powerful Opponents | Cường địch - Chae Rim, Lee Jin Wook [Ep.16 - En

[KBS2 2008] Powerful Opponents | Cường địch - Chae Rim, Lee Jin Wook [Ep.16 - En

[KBS2 2008] Powerful Opponents | Cường địch - Chae Rim, Lee Jin Wook [Ep.16 - En

 MEGAUPLOAD
Tập 01:
http://www.megaupload.com/?d=2CW6AQRZ
http://www.megaupload.com/?d=AZBUDCQQ

Tập 02:
http://www.megaupload.com/?d=PD3S6R6C
http://www.megaupload.com/?d=SYP8K6Y4

Tập 03:
http://www.megaupload.com/?d=NVYUFJGR
http://www.megaupload.com/?d=J6K7PGOA

Tập 04:
http://www.megaupload.com/?d=91F9M4MD
http://www.megaupload.com/?d=8LX8K72G

Tập 05:
http://www.megaupload.com/?d=0H8XJQA2

Tập 06:
http://www.megaupload.com/?d=3JT1WS6T

Tập 07:
http://www.megaupload.com/?d=H9T52R8E

Tập 08:
http://www.megaupload.com/?d=059BOQ2C

Tập 09:
http://www.megaupload.com/?d=YZMR1QK0

Tập 10:
http://www.megaupload.com/?d=IVC8Z86A

Tập 11:
http://www.megaupload.com/?d=5EKTMVBA

Tập 12:
http://www.megaupload.com/?d=YZ0GJ9TL

Tập 13:
http://www.megaupload.com/?d=D3628L90

Tập 14:
http://www.megaupload.com/?d=3GC0VYUA

Tập 15:
http://www.megaupload.com/?d=B6S38J74

Tập 16 - End:
http://www.megaupload.com/?d=QWH2W0SO
MEDIAFIRE
Tập 01:
http://www.mediafire.com/?ddgjjpgvbog
http://www.mediafire.com/?jrn1dt3yz8y
http://www.mediafire.com/?m50vxu8piz3
http://www.mediafire.com/?j2m2dmlmm2f
http://www.mediafire.com/?v2mnez5int3
http://www.mediafire.com/?1zx1n5rdddm

Tập 02:
http://www.mediafire.com/?l3bzpypjvgj
http://www.mediafire.com/?ukyumf3dykv
http://www.mediafire.com/?2duw7thm3nm
http://www.mediafire.com/?i2tnowzxczt
http://www.mediafire.com/?rk1g0c21ttg5k3m

Tập 03:
http://www.mediafire.com/?tltt1djmznz
http://www.mediafire.com/?cm1dd54a9pd
http://www.mediafire.com/?cq2tcqymbyc
http://www.mediafire.com/?pjl41k9x9g61s99
http://www.mediafire.com/?t0njdn4va8dws68

Tập 04:
http://www.mediafire.com/?czznam1hzju
http://www.mediafire.com/?wgznmncmzej
http://www.mediafire.com/?xzbrt914lm4
http://www.mediafire.com/?licrzzjkzo9
http://www.mediafire.com/?zzw0xnkzr3x

Tập 05:
http://www.mediafire.com/?ugmizgty4or
http://www.mediafire.com/?bd9yxsxldjd
http://www.mediafire.com/?hptbltynrtoc335
http://www.mediafire.com/?jwmh15scmoz
http://www.mediafire.com/?a2pg3cgu76dng5k

Tập 06:
http://www.mediafire.com/?9y7rbjvbhwx
http://www.mediafire.com/?my3yisxmjlz
http://www.mediafire.com/?xtbl0x35m5z
http://www.mediafire.com/?iv2d0zzjn33
http://www.mediafire.com/?w5pinrb4yqm

Tập 07:
http://www.mediafire.com/?2y41ocilwaelk6i
http://www.mediafire.com/?fmymd40zzj2
http://www.mediafire.com/?xvk70d0n5qn
http://www.mediafire.com/?gzzd1f5d03l
http://www.mediafire.com/?dtgkytfmjgn

Tập 08:
http://www.mediafire.com/?mgrmgnk1jii
http://www.mediafire.com/?mbnylk2oujm
http://www.mediafire.com/?fbsbwiyjxmsxpnw
http://www.mediafire.com/?jl3nhmmdwjm
http://www.mediafire.com/?xn0yvzizzhx

Tập 09:
http://www.mediafire.com/?a5fa73fdndv50ch
http://www.mediafire.com/?x1zm3zwtb1b
http://www.mediafire.com/?btt3ym4g2bz
http://www.mediafire.com/?ie0hfcm3zgj
http://www.mediafire.com/?sttl3oydzmu

Tập 10:
http://www.mediafire.com/?xydmozbxgxc
http://www.mediafire.com/?xyl3bv1mtm5
http://www.mediafire.com/?zbj2nam1241
http://www.mediafire.com/?olmztdcng1z
http://www.mediafire.com/?5zjalnntyky

Tập 11:
http://www.mediafire.com/?9dixgjxgmnv
http://www.mediafire.com/?zng5m1mcmal
http://www.mediafire.com/?yeexkggsqa1
http://www.mediafire.com/?u4eixxfween
http://www.mediafire.com/?rdg2uigy1xn

Tập 12:
http://www.mediafire.com/?xtfm2zdovdk
http://www.mediafire.com/?n2czpzytzqy
http://www.mediafire.com/?cwm09ysngyy
http://www.mediafire.com/?1ybzvebdg1e
http://www.mediafire.com/?dxgnj9dwe5e

Tập 13:
http://www.mediafire.com/?gxv1g4o4jtn
http://www.mediafire.com/?ming3f2eelx
http://www.mediafire.com/?nygkj2dnsgg
http://www.mediafire.com/?nym3j4o5dxe
http://www.mediafire.com/?1j3tvvf9nsl

Tập 14:
http://www.mediafire.com/?mixy5b3v54m
http://www.mediafire.com/?9k5ozifh4ct
http://www.mediafire.com/?0doxz5hhpcq
http://www.mediafire.com/?emjgnnkmxaz
http://www.mediafire.com/?kuy9mxmwx38

Tập 15:
http://www.mediafire.com/?rvtzod5oc5d
http://www.mediafire.com/?8mxnwaoazuy
http://www.mediafire.com/?3mrymnmej12
http://www.mediafire.com/?fyumhco2ysg
http://www.mediafire.com/?zxvyttdzeue

Tập 16 - End:
http://www.mediafire.com/?jnrnkrbzgcv
http://www.mediafire.com/?9w9s2jljeme
http://www.mediafire.com/?zyotxeqst4z
http://www.mediafire.com/?ngeyryte1kd
http://www.mediafire.com/?nnyj3rk3q1k


http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=15147

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét