Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

[KBS2 2008] One mom and Three dads | 아빠셋 엄마하나 | 1 Mẹ 3 Bố - Eugene, Jae Hee, 16 ep end

KBS 2008 One Mom And Three Dads
아빠셋 엄마하나

[KBS2 2008] One mom and Three dads | 아빠셋 엄마하나 | 1 Mẹ 3 Bố - Eugene, Jae Hee, Jo

Số tập : 16
Ngày chiếu : 2,4,2008
PD :Lee Jae Sang 이재상
Biên kịch :Jo Myung Ju 조명주


[KBS2 2008] One mom and Three dads | 아빠셋 엄마하나 | 1 Mẹ 3 Bố - Eugene, Jae Hee, Jo

Diễn viên
[KBS2 2008] One mom and Three dads | 아빠셋 엄마하나 | 1 Mẹ 3 Bố - Eugene, Jae Hee, Jo

[KBS2 2008] One mom and Three dads | 아빠셋 엄마하나 | 1 Mẹ 3 Bố - Eugene, Jae Hee, Jo

[KBS2 2008] One mom and Three dads | 아빠셋 엄마하나 | 1 Mẹ 3 Bố - Eugene, Jae Hee, Jo

[KBS2 2008] One mom and Three dads | 아빠셋 엄마하나 | 1 Mẹ 3 Bố - Eugene, Jae Hee, JoMegaupload

Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=H2DWFR3O
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=TUC40HGK
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=J759PB9H
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=CVV4MHNW
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=FJOY7L9Z
Tập 6
Down các phần về rồi join lại bằng hjsplit
P1: http://www.megaupload.com/?d=ITX4KED7
P2: http://www.megaupload.com/?d=PAGB7KQI

Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=VYR6HOD9
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=NGIN6GRD
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=MRY4P4IF
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=I8OOAQ39

Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=W2JE6CO3
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=6JIAHZ3R
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=BMCKBY6Z
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=A83YFQ64
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=PJQCEI1V

Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=WURTG91T


Media Fire

Down các phần về rồi join lại bằng hjsplit
Hướng dẫn cách join phim

Tập 1
P1: http://www.mediafire.com/download.php?1p2vtfmtzcj
P2: http://www.mediafire.com/download.php?yltu02y940i
P3: http://www.mediafire.com/download.php?ulgvmwylm7m
P4: http://www.mediafire.com/download.php?hfbbhy9mnmm
P5: http://www.mediafire.com/download.php?mmz1jmfmye3

Tập 2
http://www.mediafire.com/?s841pcxa4hsrfqj
http://www.mediafire.com/?p2bmnpwv7ah068a
http://www.mediafire.com/?zyneevb19r8zuq5


Tập 3
P1: http://www.mediafire.com/download.php?hjtsmhtmcty
P2: http://www.mediafire.com/download.php?yfv04ycndym
P3: http://www.mediafire.com/download.php?ts4tlmtbnd5
P4: http://www.mediafire.com/download.php?zn1lwm5ma9j
P5: http://www.mediafire.com/download.php?p0ntomlw2oz

Tập 4
P1: http://www.mediafire.com/download.php?mimmkgtmxz1
P2: http://www.mediafire.com/download.php?vzxzheyzees
P3: http://www.mediafire.com/download.php?m4mazdhonka
P4: http://www.mediafire.com/download.php?tdnxzjl7nxf 
P5: http://www.mediafire.com/download.php?xydmcl1429x

Tập 5
P1: http://www.mediafire.com/download.php?r9d1mdxooc0
P2: http://www.mediafire.com/download.php?9mlmjmzxy1b
P3: http://www.mediafire.com/download.php?0wbxwtbo1dm
P4: http://www.mediafire.com/download.php?stvmmofsjge
P5: http://www.mediafire.com/download.php?fitd2nivwlq

Tập 6
P1: http://www.mediafire.com/download.php?liingso00lo
P2: http://www.mediafire.com/download.php?horty7gdljd
P3: http://www.mediafire.com/download.php?1lnxtwzt34t
P4: http://www.mediafire.com/download.php?o9e5sxujdtb
P5: http://www.mediafire.com/download.php?j2i17ylg2sg

Tập 7
P1: http://www.mediafire.com/download.php?meidkdugyym
P2: http://www.mediafire.com/download.php?gcnmnzkwcjo
P3: http://www.mediafire.com/download.php?tjcmnnle9mj
P4: http://www.mediafire.com/download.php?jyamt0dw0xc
P5: http://www.mediafire.com/download.php?yyenilnm9ib
P6: http://www.mediafire.com/download.php?xh3aq99mtmx

Tập 8
P1: http://www.mediafire.com/download.php?99jhigzomym
P2: http://www.mediafire.com/download.php?xkztvsdddmj
P3: http://www.mediafire.com/download.php?w2vy0mlnxgb
P4: http://www.mediafire.com/download.php?1sb2mazovdr
P5: http://www.mediafire.com/download.php?vsz54xgytfd

Tập 9
P1: http://www.mediafire.com/?ez4wlypvhyz
P2: http://www.mediafire.com/?gtljb1n0lzu
P3: http://www.mediafire.com/?ybwmtzgdmzy
P4: http://www.mediafire.com/?qy0cmxnrzy7
P5: http://www.mediafire.com/?ujrnxmjg2jj

Tập 10
P1: http://www.mediafire.com/download.php?4uxzlyoxmq6
P2: http://www.mediafire.com/download.php?m05inno354n
P3: http://www.mediafire.com/download.php?qwgmxtdjnq3
P4: http://www.mediafire.com/download.php?q2y9eecbyzg
P5: http://www.mediafire.com/download.php?tnmtzmg0n3d


Tập 11
P1: http://www.mediafire.com/?xdxxmasijlw
P2: http://www.mediafire.com/?lljmyyoz491
P3: http://www.mediafire.com/?n4tbj2ychym
P4: http://www.mediafire.com/?tdmhax34lxe
P5: http://www.mediafire.com/?almtxjmmfwz

Tập 12
P1: http://www.mediafire.com/?nhuan1u3ync
P2: http://www.mediafire.com/download.php?hmjdyvzxald
P3: http://www.mediafire.com/download.php?60gch3jgxpz
P4: http://www.mediafire.com/download.php?nxmy1zydgjz
P5: http://www.mediafire.com/download.php?uwwvtblylym

Tập 13
P1: http://www.mediafire.com/?wnr0mmm5zjy
P2: http://www.mediafire.com/?fmlssenqntl
P3: http://www.mediafire.com/?mxmhlu0itxl
P4: http://www.mediafire.com/?1ljzemddzbj
P5: http://www.mediafire.com/?y9usnnejme3

Tập 14
P1: http://www.mediafire.com/download.php?hdmm3dtxowx
P2: http://www.mediafire.com/download.php?xtdxyek1dam
P3: http://www.mediafire.com/download.php?z51omvuybxu
P4: http://www.mediafire.com/download.php?reby31ul1mz
P5: http://www.mediafire.com/download.php?x9j0xxtycyx

Tập 15
P1: http://www.mediafire.com/download.php?2j0dd0uwdjz
P2: http://www.mediafire.com/download.php?oddna1uei0d
P3: http://www.mediafire.com/download.php?wcfsezndt0t
P4: http://www.mediafire.com/download.php?mxzeiym30dz
P5: http://www.mediafire.com/download.php?idjuzqbonld

Tập 16
P1: http://www.mediafire.com/download.php?fnmsue1mj4w
P2: http://www.mediafire.com/download.php?emxvt3jyjoj
P3: http://www.mediafire.com/download.php?vjmjkxg9xji
P4: http://www.mediafire.com/download.php?neiddveyned
P5: http://www.mediafire.com/download.php?hlzjm19jkc1


http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=14314&extra=page%3D4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét